9 Comments

 1. Ihe Nwoke nyere nwoke ibe ya bu le jidere m
  0  0
 2. Nwoke na ibeya ha bu n’Okwu onu
  0  0
 3. Nwoke tocha o chere ibe ya.
  0  0
 4. Nwoke gba nkịtị, ya na nwanyị ebiri n’ụlọ
  0  0
 5. Nwoke bakarịa mba, a tụọrọ ya ụgwọ nna ya ji
  0  0
 6. Osisi anaghị egwu nwoke n’anya ugboro abụọ
  0  0
 7. OGBUGBA OKWE: Maz Chukwudi Okeke 3, Nwa-ada Chioma 5. NWA-ADA CHIOMA eturuwo ugo
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.