NWOKE

NWOKE 

9 Comments

  1. Ihe Nwoke nyere nwoke ibe ya bu le jidere m

  2. Nwoke na ibeya ha bu n’Okwu onu

  3. Nwoke tocha o chere ibe ya.

  4. Nwoke gba nkịtị, ya na nwanyị ebiri n’ụlọ

  5. Nwoke bakarịa mba, a tụọrọ ya ụgwọ nna ya ji

  6. Osisi anaghị egwu nwoke n’anya ugboro abụọ

  7. OGBUGBA OKWE: Maz Chukwudi Okeke 3, Nwa-ada Chioma 5. NWA-ADA CHIOMA eturuwo ugo

Leave a Reply

Your email address will not be published.