OFE ONUGBU

USORO ESI ETE OFE ONUGBU

Ofe onugbu bu nnukwu ofe e jiri mara Ndgbo, o kachasi na mpaghara AnambraSteeti. Ofe a na-ato uto nke ukwuu ma na adikwa mma na-afo maka ilu ahu nke si na onugbu.

NGWA NRI E JI ESI OFE ONUGBU

Onugbu, ede, ogili, anu, okporoko, azu okpoo, ose, mmanu, isha, nnu

USORO ESIMESI OFE ONUGBU

  1. I ga-ebu uzo rochasia ilu na onugbu gi ka I were ghara isi ya na oku tupu isibe ofe gi. Onugbu esiri n’oku enweghizi ihe di ya n’ime. Mgbe I mesiri nke, ifucha ede gi ma sa ya sinye ya n’oku. Oghe, i suo ya. Sachaa anu na okporoko na azu gi nke oma. Sinye ya na oku ka oghe. Kwa ihe mmiri ofe gi site na igbanye mmiri n’ite ofe, konye ede gi n’ime ya, sinye ya n’ oku. Mgbe osubara,itinye mmanu, ma kwakonye akurungwa iji esi ofe dika ose, isha ,nnu, ogili ,azu,anu dwgz. Mgbe I ga etinye onugbu gi, gbaa mbo hu na ikpagharigho ya ozigbo itinyere ya na ite. I ga-echere ihe dika nkeji iri na ise ma obu karia tupu ikpagharia ya. Mgbe I mesiri nkea, ofe gi eghera. Nni ji ma o bu akpu kacha Mma iji rie ofe a.

Leave a Reply

Your email address will not be published.