10 Comments

 1. Agwa nti ma nti anughi mgbe aga egburu Isi nti esoro
  0  0
 2. Nti na ańu ihe abughi ma oha ka okpu ata
  0  0
 3. Onye too nti n’ala onu uria Danda
  0  0
 4. onye isi ike na ahụ ihe ọkụ ji nti oke eme
  0  0
 5. ụkpana okpoko gburu, nti chiri ya
  0  0
 6. igbo si na okwu bu Ọnye nwere nti ya nụrụ
  0  0
 7. Ka anyi kele onye nti chiri, ma elu anụghi, ala ga anụ.
  0  0
 8. Ijiji nti ike na eso ozu aba nâ ili.
  0  0
 9. ọkụkọ nti ike n’anụ nti na ite ofe
  0  0
 10. ụkana nti ike na anụ ihe ṅ’afọ ọkụkọ
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.