7 Comments

 1. I tam aru n’ike asoghi nsi agaghi m aso ntutu wee ta gi n’isi
  0  0
 2. Agbusi gba ike/otule o muru ako
  0  0
 3. Aka naga n’ike nwa enwe orutaghi ahuru o ruta nsi
  0  0
 4. Nwata na-Amu iri elu obi ga esi ya ike
  0  0
 5. Arapu ike nyuru ahuru ekewe isi okpo
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.