4 Comments

 1. ndu mmiri ndụ azụ, mmirị atala ma azụ anwụla
  0  0
 2. onye amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agaghị ama ebe ọ nọ were kọọ ya n’ahụ
  0  0
 3. anaghị ebo nwata nnu ahakpo ya mmiri
  0  0
 4. onye mmiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.