ỌKỤ

ỌKỤ     

6 Comments

  1. Ọkụ a gụntere nwata n’aka anaghị ahụ ya

  2. Adimnamma mere ọkụ jiri hapụitegbuo ihe nọ n’ime ya

  3. Ọkụ agbawaghị ụlọ ghara uko

  4. Onye ọkụ hụrụ na-atụ ibiribi ọkụ egwu

  5. Ka mpekere ọkụ ahala, anaghị ekechi ya n’akwa

  6. Elelịa nwa ite, ọ gbọnyụọ ọkụ

Leave a Reply

Your email address will not be published.