99 Comments

 1. Mmadụ bụ Chi ibe ya
  0  0
 2. Ebe onye na-eri, ka ọna awachi
  0  0
 3. Ebe onye nọ, ebe ọna anọghị ana agụ ya
  0  0
 4. Ọmewere ma Chi ekweghị, onye ụta atakwala ya
  0  0
 5. Onye ma mmadụ n’egbu ya
  0  0
 6. Enyi mmadụ n’egbu ya
  0  1
 7. K’anyị wepụ aka enwe n’ofe tupu ọbụrụ aka mmadụ
  0  0
 8. Ebe onye ọsọ ruru, onye ije ga-eru ya
  0  0
 9. Ebe onye dara ka Chi ya kwaturu ya
  0  0
 10. Ọkụkụ onye ogbenye bụ ehi ya
  0  0
 11. Onye butere Chi ya uzo,ya agbzgbuo onwe ya n’ọsọ
  0  0
 12. Ihe ọmasịrị gị mere onye ígwè,ya lawa ọga adịnyere gị azụ
  0  0
 13. Mmadụ abụghị Chi
  0  0
 14. Igbo kwenụ bụ na mmanya onye ọzọ
  0  0
 15. Ana ekwu na ọrịa ezughị oke, onye dara ibi ana eto afọ
  0  0
 16. Onye nọrọ ebe ya, ọ na-aba
  0  0
 17. Onye n’eje mposị abalị n’ahụ ụkpara ndi mmụọ
  0  0
 18. Agwa onye ogbenye ihe eji abụ ọgaranya, ya asị ka ya bụrụ ogbenye ya bụ
  0  1
  1. Author

   Mba, Agwa nwa ogbenye ihe eji aba garanya
   0   0
 19. Okwu agwara onye nwere nne ka onye n’enweghị nne jiri mere ihe
  0  0
 20. Onye nwere ntị ya nụrụ
  0  1
 21. Onye sị na ya anaghị ata anụ nkịta, ya ahapụkwala mmiri ofe ya
  0  0
 22. Onye otu anya n’abụ eze n’ala ndi ishi
  0  0
 23. K’anyị kele onye ntị shiri, elu n’anụghị, ala g’anụ
  0  0
 24. Nkịta sị ihe ya ji eso onye afọ ukwu, ya anyụghị anyụ,ọ g’agbọ agbọ
  0  0
 25. Onye ji igu ka ewu n’eso
  0  0
 26. Agbara aka n’azọ ala, onye ji Ji ọna akọnye n’ala
  0  0
 27. Onye kpata nkụ ahụhụ,nkwere abịara ya oriri
  0  0
 28. Onye n’erijughị afọ anaghị enye arụsị
  0  0
 29. Onye mara asụ,ya sụọ na odo, onye na-amaghị asụ,ya sụọ n’ala
  0  0
 30. Ebe onye bi ka ọna awachi
  0  1
 31. Oshimiri anaghị eri onye ọna ahụghị ukwu ya
  0  0
 32. Onye ji ihe nwata welie aka ya elu, ike gwụ ya,ya ewetuo aka ya
  0  0
 33. Agadị nwanyị nwere onye n’elekọta ya anya sị na agbụrụ ya adịghị aka nka
  0  0
 34. Ụra g’eju onye nwụrụ anwụ anya
  0  0
 35. Otu onye tụọ izu, ogbuo ọchụ
  0  0
 36. Oge adịghị eche mmadụ
  0  1
 37. Onye ụbịam adịghị aza Omeọkachie
  0  0
 38. Onye hapụ ọnụ ya, ụgụrụ arachaa ya
  0  0
 39. Nwunye anyị nwunye anyị,ka abalị bịa, k’anyị mara onye ọbụ nwunye ya
  0  0
 40. Ọbịara ebe onye abịgbukwala ya, mgbe ọ g’ala, mkpumkpu apụkwala ya n’azụ
  0  0
 41. Adịghị agwa onye nti shiri na-agha esula
  0  0
 42. Anaghị eje akwamozu onye gwọrọ ụdọ
  0  0
  1. Anaghị eje akwamozu onye kwọrọ ụdọ
   0   0
 43. Enye nwata ihe karịrị ya, ọjụọ si enyere ya na onye
  0  0
 44. Ahụ onye ana akụrụ ekwe, atụnye ekwe n’ọhịa
  0  0
 45. Onye n’agba ọsọ, ya echefukwala ịgụ mile
  0  1
 46. Isi na isi ha bụ n’ọnụ ma mmadụ ka ibe ya
  0  0
 47. Ọchị ndị mmadụ anaghị eru n’mkpụrụ obi
  0  0
 48. Okwu emere agụ okpo onye ikpe, ikpe n’amawu ewu
  0  0
 49. Onye ya na ekwensu n’erikọ nri,na-eji ogologo ngajị
  0  0
 50. Onye tụọ Chukwu okwute, ozewe isi ya
  0  0
 51. Anagwa onye ishi ka mmanụ dị n’ofe, ma anaghị agwa ya ka nnu si tụọ ofe
  0  0
 52. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke
  0  0
 53. Onye bi n’akụkụ mmiri anaghị eji asụ mmiri akwọ aka
  0  0
 54. Onye amaghị ụzọ anaghị a gasi ike
  0  0
 55. Ụgbọ na-adaba na mmiri achọghị onye ndu
  0  0
 56. Udele sị na onweghị ihe jikọrọ ya na onye ọkpụ isi
  0  0
 57. Anaghị agwa onye nti ike na mkpọtụ dị n’ahịa
  0  0
 58. Eliwe atụọ onye orịa, onye ọrịa liwe ota onye anyanwụ
  0  0
 59. Onye ya na nna ya n’erikọ nri na abali, anaghị achọ ọkụ
  0  0
 60. Erigbuo onye nganga, a kpọọ ya onye ọma
  0  0
 61. Onye buru chi yaụzọ, ọ gbagbuo onwe ya n’ọsọ
  0  0
 62. Ọ nwụwakwara makụrụ chi ( Onye chọwakwa ịnwụ ya makụrụ chi, ya achọla onye ọ ga-esi n’aka)
  0  0
 63. Anaghị agafe onye mụ ọkụ ebute ụzọ
  0  0
 64. Madụ agbawaghị ọsọ ghara chi ya
  0  0
 65. Onye ọ na-agụ omume omume na-ebe obube obube
  0  0
 66. Onye lụo ọgụ e gboro egbo, ọ sị na ọgụ dị ụtọ
  0  0
 67. onye ọkụ hụrụ na-atụ ibiribi ọkụ egwu
  0  0
 68. Agwọ jụrụ m ọdụ ga-ata onye ọzọ
  0  0
 69. ihe nkịta ji esoro onye afọ ukwu bụ na ọ nyụghị anyụ ọ gbọọ agbọ
  0  0
 70. onye ndi iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe dum
  0  0
 71. onye amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agaghị ama ebe ọ kọrọ ya n’ahụ
  0  0
 72. Ebe aka ruru onye mkpụmkpụ ka ọ na-ekowe akpa
  0  0
 73. Onye ji ya ruru abụọ ga-egwuru ha abụọ
  0  0
 74. onye ajọ chi ka mmiri na-afa n’eze
  0  0
 75. oke anaghị eri ihe onye mụ anya
  0  0
 76. onye a na-azụ anaghị azụ nkịta (Someone still being trained/catered for doesnt keep a dog)
  0  0
 77. onye agwọ tara na-atụ idide egwu
  0  0
 78. madụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụta di ọkpara
  0  0
 79. Onye kpubara n’ụlọ nwanyị ọmụgọ bụ ya ma ihe ọ mụrụ
  0  0
 80. Ọ naghị ara ahụ ihe madụ aghọrọ nke ibe ya
  0  0
 81. ọkụrụ anaghị akarị onye kụrụ ya
  0  0
 82. onye erighi anyụ anaghị anyụ anyụ (He who doesnt eat pumpkin will not defecate pumpkin)
  0  0
 83. Mma onye tu n’ukwu ka o ji ana aka
  0  0
 84. Mgbe onye jiri teta ụra bụ ụtụtụ ya
  0  0
 85. Enweghi ihe e mere ka onye isi ghara ịla n’abalị
  0  0
 86. onye ọnya matara ewi amaghị ihe ndi gwuru ọnụ ewi hụrụ
  0  0
 87. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: Dọkịnta Nnamdị Achụkọ 48, Mazị Mba Udogu 27. DỌKỊNTA NNAMDỊ ACHỤKỌ etruruwo ugo. Ụmụ nwanyị, unu agbaala ọsọ???
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.