MADỤ/ONYE

MADỤ/ONYE

99 Comments

 1. Mmadụ bụ Chi ibe ya

 2. Ebe onye na-eri, ka ọna awachi

 3. Ebe onye nọ, ebe ọna anọghị ana agụ ya

 4. Ọmewere ma Chi ekweghị, onye ụta atakwala ya

 5. Onye ma mmadụ n’egbu ya

 6. Enyi mmadụ n’egbu ya

 7. K’anyị wepụ aka enwe n’ofe tupu ọbụrụ aka mmadụ

 8. Ebe onye ọsọ ruru, onye ije ga-eru ya

 9. Ebe onye dara ka Chi ya kwaturu ya

 10. Ọkụkụ onye ogbenye bụ ehi ya

 11. Onye butere Chi ya uzo,ya agbzgbuo onwe ya n’ọsọ

 12. Ihe ọmasịrị gị mere onye ígwè,ya lawa ọga adịnyere gị azụ

 13. Mmadụ abụghị Chi

 14. Igbo kwenụ bụ na mmanya onye ọzọ

 15. Ana ekwu na ọrịa ezughị oke, onye dara ibi ana eto afọ

 16. Onye nọrọ ebe ya, ọ na-aba

 17. Onye n’eje mposị abalị n’ahụ ụkpara ndi mmụọ

 18. Agwa onye ogbenye ihe eji abụ ọgaranya, ya asị ka ya bụrụ ogbenye ya bụ

  1. Author

   Mba, Agwa nwa ogbenye ihe eji aba garanya

 19. Okwu agwara onye nwere nne ka onye n’enweghị nne jiri mere ihe

 20. Onye nwere ntị ya nụrụ

 21. Onye sị na ya anaghị ata anụ nkịta, ya ahapụkwala mmiri ofe ya

 22. Onye otu anya n’abụ eze n’ala ndi ishi

 23. K’anyị kele onye ntị shiri, elu n’anụghị, ala g’anụ

 24. Nkịta sị ihe ya ji eso onye afọ ukwu, ya anyụghị anyụ,ọ g’agbọ agbọ

 25. Onye ji igu ka ewu n’eso

 26. Agbara aka n’azọ ala, onye ji Ji ọna akọnye n’ala

 27. Onye kpata nkụ ahụhụ,nkwere abịara ya oriri

 28. Onye n’erijughị afọ anaghị enye arụsị

 29. Onye mara asụ,ya sụọ na odo, onye na-amaghị asụ,ya sụọ n’ala

 30. Ebe onye bi ka ọna awachi

 31. Oshimiri anaghị eri onye ọna ahụghị ukwu ya

 32. Onye ji ihe nwata welie aka ya elu, ike gwụ ya,ya ewetuo aka ya

 33. Agadị nwanyị nwere onye n’elekọta ya anya sị na agbụrụ ya adịghị aka nka

 34. Ụra g’eju onye nwụrụ anwụ anya

 35. Otu onye tụọ izu, ogbuo ọchụ

 36. Oge adịghị eche mmadụ

 37. Onye ụbịam adịghị aza Omeọkachie

 38. Onye hapụ ọnụ ya, ụgụrụ arachaa ya

 39. Nwunye anyị nwunye anyị,ka abalị bịa, k’anyị mara onye ọbụ nwunye ya

 40. Ọbịara ebe onye abịgbukwala ya, mgbe ọ g’ala, mkpumkpu apụkwala ya n’azụ

 41. Adịghị agwa onye nti shiri na-agha esula

 42. Anaghị eje akwamozu onye gwọrọ ụdọ

  1. Anaghị eje akwamozu onye kwọrọ ụdọ

 43. Enye nwata ihe karịrị ya, ọjụọ si enyere ya na onye

 44. Ahụ onye ana akụrụ ekwe, atụnye ekwe n’ọhịa

 45. Onye n’agba ọsọ, ya echefukwala ịgụ mile

 46. Isi na isi ha bụ n’ọnụ ma mmadụ ka ibe ya

 47. Ọchị ndị mmadụ anaghị eru n’mkpụrụ obi

 48. Okwu emere agụ okpo onye ikpe, ikpe n’amawu ewu

 49. Onye ya na ekwensu n’erikọ nri,na-eji ogologo ngajị

 50. Onye tụọ Chukwu okwute, ozewe isi ya

 51. Anagwa onye ishi ka mmanụ dị n’ofe, ma anaghị agwa ya ka nnu si tụọ ofe

 52. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke

 53. Onye bi n’akụkụ mmiri anaghị eji asụ mmiri akwọ aka

 54. Onye amaghị ụzọ anaghị a gasi ike

 55. Ụgbọ na-adaba na mmiri achọghị onye ndu

 56. Udele sị na onweghị ihe jikọrọ ya na onye ọkpụ isi

 57. Anaghị agwa onye nti ike na mkpọtụ dị n’ahịa

 58. Eliwe atụọ onye orịa, onye ọrịa liwe ota onye anyanwụ

 59. Onye ya na nna ya n’erikọ nri na abali, anaghị achọ ọkụ

 60. Erigbuo onye nganga, a kpọọ ya onye ọma

 61. Onye buru chi yaụzọ, ọ gbagbuo onwe ya n’ọsọ

 62. Ọ nwụwakwara makụrụ chi ( Onye chọwakwa ịnwụ ya makụrụ chi, ya achọla onye ọ ga-esi n’aka)

 63. onye ndidi na-eri azụ ukpoo

 64. Anaghị agafe onye mụ ọkụ ebute ụzọ

 65. Madụ agbawaghị ọsọ ghara chi ya

 66. Onye ọ na-agụ omume omume na-ebe obube obube

 67. Onye lụo ọgụ e gboro egbo, ọ sị na ọgụ dị ụtọ

 68. onye ọkụ hụrụ na-atụ ibiribi ọkụ egwu

 69. Agwọ jụrụ m ọdụ ga-ata onye ọzọ

 70. ihe nkịta ji esoro onye afọ ukwu bụ na ọ nyụghị anyụ ọ gbọọ agbọ

 71. onye ndi iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe dum

 72. onye amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agaghị ama ebe ọ kọrọ ya n’ahụ

 73. Ebe aka ruru onye mkpụmkpụ ka ọ na-ekowe akpa

 74. Onye ji ya ruru abụọ ga-egwuru ha abụọ

 75. onye ajọ chi ka mmiri na-afa n’eze

 76. oke anaghị eri ihe onye mụ anya

 77. onye a na-azụ anaghị azụ nkịta (Someone still being trained/catered for doesnt keep a dog)

 78. onye agwọ tara na-atụ idide egwu

 79. madụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụta di ọkpara

 80. Onye kpubara n’ụlọ nwanyị ọmụgọ bụ ya ma ihe ọ mụrụ

 81. Ọ naghị ara ahụ ihe madụ aghọrọ nke ibe ya

 82. ọkụrụ anaghị akarị onye kụrụ ya

 83. onye erighi anyụ anaghị anyụ anyụ (He who doesnt eat pumpkin will not defecate pumpkin)

 84. Mma onye tu n’ukwu ka o ji ana aka

 85. Mgbe onye jiri teta ụra bụ ụtụtụ ya

 86. Enweghi ihe e mere ka onye isi ghara ịla n’abalị

 87. onye ọnya matara ewi amaghị ihe ndi gwuru ọnụ ewi hụrụ

 88. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: Dọkịnta Nnamdị Achụkọ 48, Mazị Mba Udogu 27. DỌKỊNTA NNAMDỊ ACHỤKỌ etruruwo ugo. Ụmụ nwanyị, unu agbaala ọsọ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.