7 Comments

 1. Author

  1.Nkwụ ọka/ogologo darue ala, nwanyi aria ya elụ
  2. otụ mkpụrụ nkwụ anaghi efu na ọkụ
  3. Nwanyi gawa ichọ nwunye di ya okwụ, ọ si ya nye ya mmanu ka ya gi juọ nkwụ ọsukwụ.
  4. anaghi eti nwata ihe mgbe ọwufuru mmanụ kama ọ bụ ubọchi ọ ọwụfụrụ ọgụrụ nkwụ
  0  0
 2. Author

  5 isi akwụ dara na ala emetụla aja
  0  0
 3. ụbọchị e mere akwụ abụghị mmebi mmanụ
  0  0
 4. Author

  7.Na ipa mmii /mmanya ka ana anọchite anya dinochi ! anaghi adachitere ya elu nkwụ na ngwọ
  You can represent a palmwine tapper during wine drinking but you dont stand for him when it comes to falling off the palm tree.
  0  0
 5. 1. Diochi anaghị ekwucha ihe ọ hụrụ n’elu nkwụ

  2. mkpọkọrọ ọba n’akwụ rere ere
  0  0
 6. Author

  8 Nwoke shinye ihe na ọkụ gawa ite/ikụ nkwu, oshighi na elu nkwụ da, nri oshinyere ere oku.
  0  0
 7. 1. Osa enwe akwu, uze enwe akwu
  2 .
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.