JI/EDE

ILU TAA BỤ MAKA JI/EDE

7 Comments

 1. 1. mba ji na akarị ihụ n’ọkụ
  2. a kwụrụ ọtọ gbujie ji, e hulata gwuputa ọdụ ya
  3. onye ji ya ruru abụọ ga egwute ha abụọ
  4. ji esighi n’isi puo ome, o si n’ọdụ puo ome
  5. ọnwụ egbughi ji e ji chụ aja, ọ ga-epu ome

 2. Author

  1ọkwa si ụmụ ya ha tụrụ ji, ha tụrụkwa mgbọrọgwụ maka onye nwe ji gwuru ji ya …
  2 ji yee ọfụma ọ bara ndana(ant)
  3 ji na mbazụ anaghi atọ na ọhia
  4 ewụ nwuru na ọba ji abụghi agụụ gbụrụ ya
  5 ọkwanụ onye iberibe na ewete ji eji esi agwọ

 3. Author

  6 onweghi ihe emere abana ka asuọ ya nri
  7 mmecha ede abụghi ọlụkọ ya
  8 onye anọghi na aghara ọkụ ka ana ewepụ ji ya na ọkụ
  9. agbara aka na azọ ala ndi ji ji ana akọ

 4. 1. O nweghi onye ma ji a ga-eji akpa ụnwụ
  2. ewu na anaghị ata ji sowe nke na-ata ji, o bido tawa ji
  3. ọkwa sị na onye ya riri ji ya bụ ọkọji (dịji)
  4. ọkwa sị ụmụ ya, onye tụrụ ji ya tụrụ mgbọrọgwụ ka ọ ga-abụ onye nwe ji gwuru ji ya ha eriwe mgbọrọgwụ
  5. ji gheefee oke, o rute ụmụ danda

 5. 1. Ta mbụ, kịrịrị, ta abụọ, kịrịrị. Ọ bụ akwụkwọ bu aja ka ọ bụ ji bu aja
  2.Ji tọwa ụtọ, a bachanyewa ya awịị
  3. Nenwe- Ọkọkpa bụ ji enwụ
  Igbo izugbe- okenye bụ jị ọkọchị (ihe siri ike)
  4. a gbara aka na-azọ ala, onye ji ji a na-akọ ji ya
  5.

 6. Ọbụ ihe mere édè jiri bee ṅwịị n’ite
  Onye jí gbara, ede ga- agbakwa ya.
  Chineke jì jí, jide mmà.
  Abacha biara ígbò ọgụ dị n’etiti jí na ọ`gèdè were buru ọgụ n’isi.
  Ji ree ure, ọ tọ n’ọba onye nwe ya

 7. Ọ bụ ihe mere édè jiri bee nwịị
  Chineke jì jí jide mmà
  Abacha biara ígbò ọgụ dịịri jì na ọgèdè, were buru ọgụ n’isi
  Onye ji gbàrà, ede ga àgbákwa ya
  Ji ree ure, ọ dị n’ọba onye nwe ya.

  Nwada Ngọzị Nwarụnta

Leave a Reply

Your email address will not be published.