AZỤ( FISH )/ AZỤ ( BACK)

AZỤ( FISH )/ AZỤ ( BACK)

16 Comments

 1. 1. Eriluo azụ, eji anụ gwụọ ụgwọ ya.
  2. Ihe ọbụla ị merela onye igwe, ya lawa o ga-adira gị azụ.
  3. Onye n’enweghị ego oji azụta azụ oboshi sị na azụ oboshị bụ nanị isi isi.
  4. Ọbụ oke ụlọ gwara oke ọhịa na azụ dị na ngịga
  5. Anaghị eji azụ afachi ọnụ oke.

 2. 6. Nwata akwọ n’azụ amaghị na ije dị anya.
  7. Enwe sị na ya agaghị agọtara nwa ya kwọ n’azụ agọ maka onwere ike ịghọrọ ụtụ rachaa

 3. 8. Mmadụ n’etofe nne ya ịkwọ ya n’azụ onye ọzọ n’ara ya.
  9. Eze mbe sị na nsogbu bụ nke ya,ya jiri kwọrọ ya n’azụ.

 4. 10. Azụ na-eloghị ibe ya adịghị ebu

  1. Author

   Mba, ” agwọ eloghi ibe ya anaghị ebu “

 5. 11. Nwunye awọ sị na di atọka ụtọ, ya jiri lụta nke ya kwọrọ ya n’azụ

 6. 12. Ọ bịara ebe onye abịagbula ya,mgbe ọ ga-ala, mkpumkpu apụkwala ya n’azụ

 7. 13. Mbe sị ibu bụ nke ya, ya jiri kwọrọ ya n’azụ

 8. 14. Ndu dị na-azụ bụ azụ

 9. 15. Azụ ọkpọ gwuru mmiri ukwu, gwukwa mmiri nta, ma lagbuo n’ite ofe.
  16. Ihe dị na ebe azụ dị na ebe anụ.
  17. Ọdịghị mma mmadụ n’egwu mmiri ana-ahụ azụ ya anya
  18. Anaghị achọ azụ ọcha n’ala mmiri

 10. 1. Oke tara azụ m akpasolam iwe.

  2. Onweghị ka oyị tụrụ azụ ọ gaghị anya ọkụ.

  3. Etere oke etere azụ ogiri bụ ọgwụ ofe.

  4. Onye taa anụ taa azụ ọ mara nke ka ụtọ.

  5. Ọkụ anaghị agha iyi agba azụ.

  6. Iyi anaghị eri azụ.

  7. Kuziere nwata igbu azụ karia inye ya azụ.

  8. Onye m tụrụ azụ wetaram egom n’ihi na ụtọ ogir amaralam ahụ.

  9. Kam tụpenye gị azụ n’ihi na esim oru.

  10. Enweghị oke mmiri enweghị oke azụ.

  11. Azụ gbagoo agbago ikwu nne ya, ọ gbadaa agbada ikwu nna ya.

  12. Aka mere azụ ojiri gbaa ngọ.
  13. Akụkọọ ọkụ azụ ekekọọ azụ.

  14. Nwa akwọ na azụ amaghị na ije dị ụfụ.

  15. Azụ amaghị onye ọ na-anyara anwụ.

  18.Meremere n’ihụ kwampiti n’azụ.

  19. Ọkwọm n’azụ ụkwụm na-akpụ n’ala, ya hapụm kam were ụkwụm gawa.

  20. Agba ele anya n’azụ abụghị egwu kama ọbụ ike nkwucha.

  21. Na ọgba mgba na-agba azụ eru ala bụ na ọka mgba abịabeghị.

  22. Mba ana abara dike bụ n’azụ ya.

  23. Onye tara azụ, ya ñụkwa mmiri ya.

  24. Ebule laa azụ ọ bia ọgụ.

  25. Anaghị ene anya n’azụ agwa eze mere nsọ ala okwu.

  26. Onye chọrọ idina nwunye nna ya sị na ọ gba ọtọ si ya azụ.

  27. Okwu ekwuru n’azụ bụ ụjọ.

  28. Obere azụ na-akpata obere nkụ nnukwu azụ akpata nnukwụ nkụ.

  29. Ị tụọ m azụ, mụ atụọ gị ogiri.

  30. Agadi nwanyị kachie nti wụọ ngige, akachie ntị bute ozu ya na azụ owere.

  31. Azụ anaghị anụ ụka.

  32. Ihe nkita ji eso onye afọ ukwu n’azụ bụ ya agbọghị agbọ ọ nyụọ anyụ.

  33. Ọnọ nkịtị enweghị efe gbara enyi nkume sowe ya n’azụ maka ibute ozu ya.

 11. 34. Azụ bụ ike

  35. Iga n’ihu bụ ndụ, ila azụ bụ ọnwụ.

  36. Enwe sị na ya agaghị agọchiri nwa ya kwọ n’azụ maka na ya amahị mgbe oji ghọrọ ụtụ rachaa.

  37. Ị na-agwa nwanyị sinyere azụ ya sighe ya esighe, ọbụ gị na-ata.

  38. Onweghị onye dị mma n’azụ.

  39. Mụ gara mara na-abịa n’azụ.

  40. Onye enweghị ọkwụ n’azụ bụ uru ndi iro.

  Anaghị ahapụ ihu eku aracha azụ ya.

 12. 19. Ndu mmiri ndu azu
  20. Mmiri bu ndu azu
  21. Onye ndidi n’ata azu okpo

 13. 41. Azụ bi na miri anaghị agọ agụgọ miri.

  42. Ụwa bụ ndi ta azụ ma ndi ñụrụ miri ya.

  43. Ogwu dụ nwata ọ laa azụ.

  44. Nwata chọọ ka ọ ghọtachaa ụdụra ya n’ebe ọ mịrị, o were azụ kele ala.

  45. Nganga buru uzọ, ọdịda esochie ya azụ.

  46. Ori zuru na-aga, ama agbara na-eso ya n’azụ.

  47. Agbkata ọsọ tugharia, onye bu ụzọ ekporo azụ.

  48. Asị ka anwụwa ka esi tọọ, onye bu ụzọ asị na ya kpo azụ.

 14. 49. Iyi atala ma azụ anwụna

 15. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: Dọkịnta Achụkọ -19, Mazị saị -37. MAZỊ SAỊ NWENYA eturukwala ugo. Site na ituru ugo ihe ruru ugboro atọ, SAỊ NWENYA aghọọla ỌKAIBE ILU hoo!haa!!.

  Bikonu, e nwere ihe dị iche n’etiti ilu n’akpaala okwu. Ọmụma atụ ,”mere mere n’ihu gwọm piti n’azụ”.
  Ọ zọkwa, ihe anyị bịara ime ebea bụ ịmụta ilu igbo, ọ bụghị ịtụgharị ilu bekee n’igbo. Ọmụma atụ ” ngara buru ụzọ, ọdịda esoro ya n’azụ” bụ ntụgharị ” pride goes before a fall ”
  ỤMỤ NWANYỊ, Ọ GỊNỊZỊ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published.