ỌHỊA

ỌHỊA

5 Comments

 1. 1, Otu ukwu osisi adi eme ohia
  2, Ohia ogwu mara okuko adi abanya aba
  3, ohia na aso nkata ya epukwana ero
  4, onye ana agwo ibi o na eto afo aghahi iweta ihe o desere na ajo ohia.

 2. Nwa nkita nyara akpa nsị agwụ n’ọhịa.

  2. Agwọ niile bi n’ọhịa mana enwre eke nwe ọhịa

  3. Ọhịa nwere ebu nwee añụ, obụ gịnị kọrọ ya.

  4. Uke koakarịa uke ya nkụ, ọ sị na-ọ kpara ya na ajọ ọhịa.

  5. Ọhịa ghọrọ nwata nkụ mere ka olu dị ya nfe.

  6. Nwadibịa rijue afọ, ọ bụọ mgbọrọgwụ n’ajọ ọhịa.

  7. Oke osisi daa, ụmụ nnụnụ eju ọhịa.

  8. Asụọ ọhịa, amara oke aka.

  9. Ebe ọbụla oke ọhịa dị, enwere agbara nwe ya.

 3. 10. Nwa nnụnụ na-agba egwu n’ụzọ nwere nke nọ n’ọhịa na-etiri ya egwu.

  11. Akụ akpara n’ọhịa ka ana-eri n’ụlọ.

  12. Ụwa bụ oke ọhịa, onye na-egbu, ọ na-eze isi ya.

  13. Ọhịa nwata gara bute isi ụkwa ka-ana-eje ebute ozu ya.

  14. Ọhịa ahụrụ agụ, egwu dị na ya.

  15. Atụọra ọmarụ ọ mara mana atụọra ofeke, ofenye isi n’ọhịa.

  16. Mba ukwu na-enwe ọhịa ukwu.

 4. 17. Emere anụ ọgọ o buru ọgọ baa ọhịa

  18. Oke bi n’ụlo gwara nke bi n’ọhịa na azụ dị na ngịga.

  19. Ọzọdimgba yie mmadụ enu yie mmadụ anị, anụ ọhịa ka ọbụ.

  20. Enyi buchara ibu mana ọhịa chere ya.

 5. ỌGBỤGBA OKWE: Eze Becky 4, Saị Nwenya 20. SAỊ NWENYA eturuwo ugo

Leave a Reply

Your email address will not be published.