20 Comments

 1. A gaghị anọrọ mmadụ mmadụ na-eme mmụọ mmụọ.

  Ndị soro mmụọ gbuo mmadụ, soro mmadụ gawa akwa karịrị akarị.
  0  0
 2. O nwere mmadụ ka onye nwere ego.
  —Nwada Ngọzị
  0  0
 3. Wepụ aka enwe n’ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ.
  0  0
 4. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ.

  Nwada Ngọzị
  0  0
 5. Ọkọ kọwa mmadụ, ọ gakwuru mmadụ ibe ya ma ọ kọwa anụ ọhịa, ọ kọọ n’osisi.
  0  0
 6. Kà mmadụ hà bụ` ka isi na-awa ya hà.
  0  0
 7. Ebe mmadụ dara bụ ebe chi ya kwaturu ya.
  0  0
 8. Mmadụ agaghị eji mgbagbu ghara ọgụ.
  0  0
 9. Mmadụ agaghị eji mgbagbu ghara ọgụ.

  Mmadụ agaghị ejiri ihere loo ụkwara.

  Nwada Ngọzị
  0  0
 10. igbo si na ọkwanụ mmadụ ka eji aka
  0  0
 11. igbo si na mmadụ abụghi chi ibe ya
  0  0
 12. igbo si na ihe ana azi mmadụ bụ nwanne ya anaghi ezi mmadụ enyi
  0  0
 13. onye nwere mmadụ ka onye nwere ego
  0  0
 14. ọkwanụ onye ma mmadụ na egbụ ya
  0  0
 15. mmadụ abaghi eto mgbe ọzọ mara ihe mbe ọzọ
  0  0
 16. okwanụ ihe mmadụ nwere ka oji eme ọgọ
  0  0
 17. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: NGỌZỊ NWARỤNTA 10, NNAEMEKA IBE 9. NGOZỊ NWARỤNTA eturuwo ugo
  0  0
 18. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: NGỌZỊ NWARỤNTA 10, NNAEMEKA IBE 9. NGOZỊ NWARỤNTA eturuwo ugo. Ụmụ nwanyị dịka ha etetala n’ụra, hoo!haa!!
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.