26 Comments

 1. 1. Onye kpaa nkụ ahụhụ, ngwere abịara ya oriri.
  0  0
  1. Mba,” sịrị ngwere bịara ya ụgwọ”
   0   0
 2. (1). Ebe nwata na-ebute onu mmanu ka o na-apu oriri
  0  0
 3. 2. Onye na-erijughị afọ anaghị enye arụsị nri.
  3. Oshimiri anaghị eri onye ọ na-ahụghị ụkwụ ya.
  4. Ilu bụ mmanụ ndi Igbo ji eri okwu.
  5. Nkita rie nsi, eze eree ewu.
  0  0
 4. 6. Mbe sị ọrụ ọha dị mma mana oriri ọha n’ara ahụ.
  7. Nwata kwọshaa aka, o soro okenye rie nri.
  8. Onye ya na ekwensu na-erikọ nri n’eji ngajị ogologo.
  9. Ana agwa onye ishi ka mmanụ dị na nri, mana anaghị agwa ya ka nnu si tụ na nri.
  10. Nwoke shinye nri n’ọkụ ma gawa ite nkwọ, nri oshinyere n’ọkụ n’ereghị, ya adaa elu ngwọ.
  0  0
 5. oriri abughi onu nkaghe.
  0  0
 6. A doba nri, a dodebe ya ofe.
  0  0
 7. ogaranya na-ebe akwa na Ogo ya Nwuru enweghi mmuo oriri.
  0  0
 8. Anu di n’ohia bu mma aboghi ya, ijiji Erie ya.
  0  0
 9. E kpegbuo arusi, e were oku ya rie nri
  0  0
 10. Nwata rie ero di mma, o gaghi aju ase nke bu ero mmadu na nke mmuo.
  0  0
 11. ebe ofe divmma, utara di mma gini na anagha zi ọbia iri nri
  0  0
 12. oji udele hapụ ya aka na udele abughi anụ oriri
  0  0
 13. Onye akwa nri na-adi akpiri nri
  0  0
 14. anaghi agwa onye riri ibe ji ṅuọ mmiri
  0  0
 15. udele si na nwa ya bu na afọ bụ uru ya maka ya mụọ, nwa nọrọ ya akpọrọ zụwa. nwa nwụkwanụ,oriri emee
  0  0
 16. Oke adighi eri ihe onye mu anya.
  0  0
 17. Ihe onye na eri ka-eji egbu ya.
  0  0
 18. E sobe anu ka o si ato uto,e righi nke udele, e rie nke mmadu.
  0  0
 19. Onye nye nwata nke nwata na-eri, o were zibe nwata ozi.
  0  0
 20. E nye nkita nri mmanu mmanu, o nyuo nsi ojii.
  0  0
 21. Okuko a huru n’anya, akwa ya adighi Mma iri eri ma ya fodu iji chuo aja
  0  0
 22. Nkakwu buru anu oriri, ndi mbu bara ohia nta gara igburu ya.
  0  0
 23. Udele siri na ime nwunye ya di amaka, o muo n’udo, o kuru Nwa ya, Nwa nwuo anwuo, o buru anu oriri.
  0  0
 24. ỌGBỤGBA OKWE: Dọkịnta Achụkọ 8, Lọlọ Ify Ọrabasịli 14,Mazị Nnaemeka Ibe 4. LỌLỌ IFY ỌRABASỊLỊ eturukwala ugo. Onye sịrị na ụmụnwanyị amaghị atụ ilu?
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.