34 Comments

 1. 1. Mgbe elu bụ ala ọsa.
  2. Onye jim n’ala ji onwe ya.
  3. Nnụnụ si n’ala bere n’ikwebe ka nọkwa n’ala.
  0  0
 2. Author

  ihe okenye nọ na ala hu, nwata ria elu ọ gaghi ahụ ya
  0  0
 3. Author

  agbara aka na azọ ala, ndi ji ji ana akọ
  0  0
 4. Author

  isi akwụ dara na ala emetula aja
  0  0
 5. Author

  ama ka mmiri ezola, ala gp ahụ isi ya
  0  0
 6. 4. Dibịa na-agwọ otoro, ọ debere afọ ya n’elu?
  0  0
 7. Author

  atụpuo ala, ahụ ndi mmuọ
  0  0
 8. 5. Onweghị ka mmiri g’eji zuo, ala n’agaghị ama.
  0  0
 9. 6. Onye otu anya n’abụ eze n’ala ndi ishi.
  0  0
 10. Author

  oji ihe nwata welie aka elu, aka jiwe ya owetuo nwata e werekwa ihe ya
  0  0
 11. 7. Ka anyị kele onye ntị shiri, ma elu anụghị, ala ga-anụ.
  0  0
 12. Author

  ọkụkọ nyuọ ahụ ala achụwaya ọsọ
  0  0
 13. Author

  ihe ọkụkọ ji aṅụ mmiri ele anya na elu bụ na onwụ na egbụ ya si na elu abia
  0  0
 14. 8. Ị mara asụ sụọ n’odo, ị maghị asụ sụọ n’ala.
  0  0
 15. Author

  Onye otu anya na abụ eze n’ala ndi isi.
  0  0
 16. 9. Ihe ana achọ n’uko elu dị n’uko ala.
  0  0
 17. Author

  Ukpala gbabara n’ikpo okuko na-ala ala
  0  0
 18. 10. Onye ji ihe nwata welie aka elu, aka jiwe ya, o wetuo aka ya ala.
  0  0
 19. 11. Nwata bulie nna ya elu, akpa amụ ya awụshie ya anya.
  0  0
 20. Author

  Ngwere rilu elu oji abugh zi nwa ngwere
  0  0
 21. 12. Onye rịgoro elu ọrjị kpara nkụ ọrjị maka anaghị arị elu ọrjị kwa mgbe
  0  0
 22. Author

  anaghi ahapụ ome na ala eme omenaelụ
  0  0
 23. Author

  arụ gbaa afọ ọ bụrụ ome na ala
  0  0
 24. Author

  akwụrụ ọtọ gwubie ji, ehulata ala gwụpụta ọdụ ya
  0  0
 25. Author

  nwa ewu egbughi ikpere na ala ọ gaghi aṅụ nne ya ara
  0  0
 26. Author

  ngwọrọ nọ na ala anagizi atụ ụjọ ida elu
  0  0
 27. Author

  agbisị gbaa ala, ya na onye abụrụ nwanne?
  0  0
 28. Author

  enwegi onye wiwara elu ma si sinyere ya mmiri okụ na ya ga ada
  0  0
 29. 1. Ala azọghị azọ anaghị eme nri
  2. Akịdị ama oke ala
  3. Ala adighị mma bụ uru ndi nze
  4. Achọwa ihe dị n’ala achọọ ewi
  5. A gbara aka na-azọ ala, onye ji ji a na-akọ ji ya
  0  0
 30. 1. Okporo osisi e tiri n’ala bụ ezemmụọ ka e tiri ya n’isi
  2. Anaghị ebu ala ebu
  3. Ewu dina n’ala dina n’akpụkọ ahụ ya
  4. Onye ọnya ya matara ewi amaghị ihe ndi gwutere ewi n’ala (n’ọnụ) hụrụ
  5. ọnwụ bụ ụgwọ e ji ala
  0  0
 31. 1. Ihe a na-achọ n’uko elu dị n’uko ala
  2. Agwọ laa ala, ala bu okpiri (osisi), agwọ alaghị ala, ala bu okpiri (osisi)
  3. Ewu dina n’ala, dina n’akpụkpọ ahụ
  4. Egu bụ nwata jide aka n’elu osisi, tolitezia hapụ osisi aka
  5. Diochi anaghị akọcha ihe ọ hụrụ n’elu nkwụ
  6. NwaNza bere n’elu mkpu ka nọ n’ala
  0  0
 32. 1. onye ma uche ọnye e ji n’ala?
  2. Mmiri na-ebu ala, onye nwe ya a na-ele ya n’anya
  3. Ala nwanyị bụ eze arụọla
  4. Ọkụkọ chịrị abụọ vọọ nri, ọnụ asọọ ya n’ala
  5. ahụ a nyụrụ n’elu gbara ijiji gharịị
  6. Ebe esi rịa elu ka e si arịdata
  7. E dewe n’ala ewu, e dewe n’elu oke
  8. Nwata mụwa elu, nne ya amụwa akwa
  9. Ngwere si n’elu daa si na o nweghị onye toro ya, ya etoo onwe ya
  10. Onye were aka ya lie onwe ya, aka ya e koru n’elu
  11. onye ji ọsọ amịcha aka ya, ọ ga-afanye ya n’elu(uko)
  0  0
 33. Author

  ỌGBỤGBA OKWE ILU MAKA ELU/ALA: Mazi Ikechukwụ Bismarck Ọjị 21, Mazi Nnaemeka Ibe 18 Dọkịnta Achụkọ 10. Mazi IKECHUKWỤ ỌJỊ eturula ugo! Mazi Nnaemeka ibe gbara onye nke abụọ ebe Dọkịnta Achụkọ bụ onye nke atọ. Ndewo nụ Igbo ndi ọma.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.