23 Comments

 1. Author

  1.Ọkịrị si na ya na-achọ ọnwụ, mana ọ bụghị nke
  ekete ukwụ nwanyi(catapult)

  2. Nnụnụ si na ala bee n’ikwube ka nọkwa n’ana.

  3 Egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebena nku kwa ya.

  4 Ugo chara acha adịghị echu echu.

  5 Achuọ aja, udele abịaghị, i mara na ihe mere bee ndi
  mmuọ

  6 Nwa ovu na-eto, ọ di ka ọ ga-aka nne
  ya.

  7 ọkukọ na erubeghi na ubu akpọ chọrọchọrọ, egbe
  ebughi ya ufu eburu ya

  8 Udele si na owehu ihe jikolu ya na onye okpu isi.

  9. Nne udele mua nwa umu nnunu ebegbue onwe ha na akwa.

  10 udele kara aka na amapụ ozu afọ

  11 oke osisi daa umu nnunụ efesasia
  0  0
 2. 1. Ọkụkụ sị ihe ya ji ele anya n’elu ma na añụ mmiri bụ maka ihe n’egbu ya si n’igwe abịa.
  0  0
 3. 1. Ọkụkụ na ewere ite iwe, chefuo nma gburu ya
  0  0
 4. 2. Ọkụkụ n’ewere ite iwe, chefuo nma gburu ya
  0  0
 5. 3. Ugo gbuzuo, ọchakee
  0  0
 6. Author

  mmiri mara ugo asago ugo ahụ
  0  0
 7. Author

  uzụ amaghi akpụ ogele lee egbe anya na ọdụ
  0  0
 8. 4. Ụkpala okpoko gburu, ntị shiri ya.
  (Okpoko bụ nnụnnụ n’eme oke mkpọtụ ma ya n’efe)
  0  0
 9. 5. Akwa ọkụkụ tie akị, ihere emee nkume.
  0  0
 10. 6. Ọchụ nwa ọkụkụ nwe adaa, nwa ọkụkụ nwe mwemwe ọsọ.
  0  0
 11. 7. Ọkụkụ n’aga warawara, anya n’ele zamzam n’ahụ ya.
  0  0
 12. Author

  nwa nnụnụ nọ na ngige na egwu na eme
  0  0
 13. Nwa Nza kpuwa nku odika oga ka nne ya
  0  0
 14. Author

  15 onodụ ugo adighi egbe mma
  16 ọbagwụ hụrụ egbe gbaea ọsọ, egbe ekwekwala nụ ibụ ya
  mmiri di na ọkwa ka eji esi ọkwa
  17 ọkwa siri umụ ya ha tụrụ ji ha tụrụkwa mgbọrọgwụ maka onye nwe ji gwụrụ ji ya
  0  0
 15. Okuko huru k’ana abo okwa na achiochi chetekwa na mmemme ka na abia.
  0  0
 16. Author

  18 Akwa ọkụkọ ọkụ akwa ọgazi nri

  19 Nnụnu mụta efewe ebeghi ebe dinta amụta agbawa esebughi aka

  20 Nwa nza rijue afọ, o chewere chi ya aka mgba

  21 Nnụnụ isi akaghi aka anaghi aga nzụkọ ọtụrụkpọkpọ
  0  0
 17. 8. Ụsụ ma na ọjọrọ njọ, were abalị aga.
  0  0
 18. Author

  22 ọtụrụkpọkpọ si nna ya nwuọ ya ga eji ọnụ tụdaa ọji ma mgbe nna ya nwụrụ etito eto ya na ọnụ

  23 mmiri ugo jiri kwọ aka ka ugbala ji asa ahu

  24 . udele abughi anụ ọriri

  25 udele si na ime nwunye ya di bụ uru ya maka na ya muọ nwa nwa ya di ndụ ya azuwa ya ma nwa nwuọ oriri adaa
  0  0
 19. Ukpana nti ike n’ezu ike na AFO nnunu
  0  0
 20. Author

  26 Nwa nnụnụ na agba egwu na uzọ,ihe na etiri ya egwu nọ na ọhia
  0  0
 21. Author

  27 udele si na ọdighi ya ọsọsọ kpatara ya ji eri na ọzụ
  0  0
 22. 1.Aka kpara eze udele okue mụọ chiri ya ọzọ
  2. onye hụrụ ujo weliere ya aka ma na adi ahụ ugo kwadaa
  3 ikwuikwui si na anya bụrụ mma(beauty) na ya zuru ka emee
  4 Achua aja ma ahụghi udele mara na ihe mere be ndi mụọ
  5 uche nwa nduru ka dikwa na akpa akidi
  0  0
 23. Author

  26 mmiri si na ahu ọkwa ka eji esi ọkwa
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.