25 Comments

 1. 1. Ụjọ/egwu anaghị atụ afọ, ya eburu ụzọ.
  2. Asị nwata sawa ahụ, ya asawa n’afọ n’afọ.
  3. Arụ gbaa afọ, ọbụrụ ọmenala.
  4. Oke tara ọka afọ asaa abụghị obere oke.
  0  0
 2. 5. Dibịa na-agwọ otoro, odebere afọ ya n’elu.
  6. Ọkụkụ lagburu ụra maka chi ejiela, ọbụghị maka afọ juru ya.
  0  0
 3. 7. Ana ekwu na ọrịa ezughị oke, ndi dara ibi ana etokwu afọ.
  0  0
 4. 8. Agadị nwanyị n’achọ ka o si eri unene, unene n’achọ ka o si asa agadị nwanyị afọ.
  0  0
 5. 9. Nkịta sị na ihe mere ya ji eso onye afọ ukwu bụ na ya anyụghị anyụ, ya agbọọ agbọọ
  0  1
 6. 10. Onye n’erijughị afọ anaghị enye arụsị.
  0  0
 7. 1afọ ekwwghi ukwu zue ile
  2 afọ anaghi ekwu ife oriri
  0  0
 8. Author

  1. afọ ekweghị ụkwụ zuru ike
  2. afọ anaghị aka (ekwu) ihe o riri
  3. A na-ele nwanyị ọmụgọ anya n’ihu tupu a jụwa ya ihe afọ ritere
  4. nwa nza rijuo afọ, o cheere chi ya aka mgba
  5. onye rijuru afọ na-azụ nkịta
  0  0
 9. (1) Ngwere nile magburu amagbu, amaghị nke afo n’ata.
  0  0
 10. 3 ihe ojo gbaa afo oburu omenaala.
  0  0
  1. Biko atụọlam nkea
   0   0
 11. 4 anaghi ekpụchi afọ ime aka
  5 enwe si na ọ bụ sọ nwa ya bụ na afọ la ya ga agọchidere maka na nke nọ na azụ ṅwere ike ighọrọ ụtụ rachaa
  6 ejighi afọ ukwu ama ọgaranye
  0  0
 12. 7 udele kara aka na amapụ ozu afọ
  8 udele si na nwa di ya na afọ bụ uru ya ma ka ya muọ nwa diri ya ekuru ma nwa nwụọ erimeri emee
  0  0
 13. 9 enweghi ihe afọ richara agụ ala
  0  0
 14. 11. Ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ.
  0  0
 15. 12. Ngwere siri n’elu osisi kụọ afọ n’ala, onweghị onye turu ya, ya etuo onwe ya
  0  0
 16. Nwadibia riejuo afo ovuo mgborogwu n’ajo ohia
  0  0
 17. Aru gbaa afo o buru omenala
  0  0
  1. Biko atuolam nke a mbu
   0   0
 18. Nwa nza riejuo afo ochewere chi ya aka mgba
  0  0
  1. Atuola nkea mbu biko
   0   0
 19. Nkita si na ihe o ji eso onye afo ukwu buna onyughi anyu ogbo agbo
  0  0
  1. Atuola nkea mbu biko
   0   0
 20. 1. Anaghi eji afo ukwu ama ogaranya.
  2. Mpu gbaa afo oburu omenala.
  3. Ngwere nile makpu amakpu, amaghi nke afo na-aru.
  4. Egwu anaghi atu afo oburu uzo.
  5. Onaghi abu onye rijuo afo o dachie uzo.
  6. Nwata na-asa ahu na afo na afo.
  7. Afo anaghi ekwu the o riri.
  8.
  0  0
  1. Biko atuola Ilu nile ndia
   0   0

Leave a Reply

Your email address will not be published.