19 Comments

 1. 1. O ji ọsọ agbakwu ọgụ amaghi na ọgụ bụ ọnwụ
  2. Ogbo ọgụ gboo ọrụrụ aka
  4. Agha akara aka anaghị eri nwa ngwụrọ
  5. Nwata luọ ọgụ e gboro egbo, ọ sị na ọgụ dị ụtọ
  5. Anaghị achọ ọgụ mma
  6. Ahụ dike na-eme ọgụ, e metụrụ ya aka n’isi mma
  7. E nweghị ka ukwu ga-esi jigide agụ nke na ọ gaghị egbunwu ewu
  8. Ọnụ agaghị be ọnụ gbara aka
  9. Iwe ka n’ụlọ
  10.Anaghị agwa onye e tiri ọkpọ n’imi etu ọ ga-esi be akwa
  0  0
 2. 1. Okamgba anaghị anaghị anwụde ala.
  2. O ji ọsọ agbakwu ọgụ amaghị na ọgụ bụ ọnwụ.
  3. Onye ụjọ ọgụ laraz.
  4. Ọgụ a abụghị ọgụ egbe na mma.
  5. Ọgụ nwanne na nwanne anaghị apụ mmee.
  6. Akị mkpị sị na ya na nwanne ya di na mma ma were ichere kpaa oke.
  7. Agha a kara aka anaghị eri ngwọrọ.
  8. Ana adịghị mma bụ uru ndị nze.
  9. Gbara gbara fere oke ọbụrụ ara.
  10. Dike nwụọ ọgụ ebie.
  0  0
 3. 11. Anụ ịkpịkpa ka ya na nwanne ya so, anụ na-agụ ya
  12. Achụwa ọsọ, onye chị ụmụ na-asị jide ya ejide, onye amụghị nwa na-asị gbuo ya egbuo.
  13. Agụọ bịara gbue ọgaranya ga-ewe ogbenye na ndụ.
  14. A kọba ka e siri gbaa azị ọ bụrụ akwa nri.
  15. Dike dị abụọ na azọ abụba ugo, ihe a na-eme ya bụ ị dọwa ya ụzọ n’abụ.
  16. Ebe onye iro na-atụ m anya alaobi, ya buru ụzọ kwaa ebe ahụ.
  17. Ekwena ka mgba a bụrụ ọgụ.
  18. Gbata gbata abụghị ọgụ, ọbụrụ mgba.
  19. Ihe suru ozugbo, a malite gbawa ya ozugbo, ọ bụghị ọsọ ọ bụrụ egwu.
  20. Ihe egbe hụrụ gbawa ọsọ, ọkụkọ ekwesịghị ịhụ ya kwụrụ.
  0  0
 4. 21. Ihe ji ọgụ di na nwunye bụ na di ya arịdabeghị n’elu ṅkwụ.
  22. Isi okwu abụghị mmadụ ilo mkpụrụ ụtụ ebe okoro dị bụ na iṅyụ ya aṅyụ.
  23. Ihe atụrụ hụrụ sụọ ude ka ọkụkọ hụrụ na-atụ.
  24. Ka aṅyị hapụnụ ụtọ ṅkwụ na isi ṅkwụ ṅụọ ihe ṅkwụ gbatara.
  25. Kpara akwụ kpara akwụ; onye e bukwala ogbe ya.
  26. Mbe sịrị na e ruo ebe ya na nwoke ibe ya nọrọ mee ihe, agụghị ụfụfụ, ahụ ṅtasị mmee.
  27. Mmadụ tachara anụ tọchịe ọkpụkpụ ụzọ mara ya’ keduzi uru ọ nwere?
  28. Ngwere danye n’olulu , ọ mata ndi iro ya.
  29. Nkịta na -achụ ngwere, ogwu na-ama ya n’anya.
  30. Oke ọkwa kpudoro oke ite dị ọkụ, ya na ọsụsọ na-eme.
  0  0
 5. Anaghi agwa ochi nti n’agha esu
  0  0
 6. 1. Nwoke luochaa ogu, nwanyi enwere akuko
  0  0
 7. 2. Aguru guru na ututu anaghi ebute esemokwu
  0  0
 8. 3. Egbuo dike n’ogu ulo, echeta ya n’ogu ama
  0  0
 9. (4) Mbe si agha daa, ya azogbuo nwanyi di ime, agha adaa ndi nwere ukwu azogbuo nwanyi di ime, ejiri mbe
  0  0
 10. (5) Anaghi agwa onye nti ike na agha esula
  0  0
 11. 1. Mbe ka a bịara i buru, ọ sị sị chere, ọ bọsachaa ji sị sị buruzịa ya gawa onye gafete ọ mara na nwoke na nwoke gbara mgba
  2. Ala azọghị azọ anaghị eme nri
  3. Ngwere isi kara aka, na-eje ọgụ agbirịgba
  3. Atụrụ na-achọ ịsọ mpi, ekwo kaa ya
  4. Ebe ọbụla e siri gbute isi ma ya ruo ụlọ
  5. Anaghị alụ ọgụ nwa na ike dị
  6. Onye gara ọgụ gbuo nkịta gosiri na ọ hụ agụ na ọ ga-egbu
  7. Onye ekoteghiri ọgọdọ ya, ọgọdọ ya ekotere ya
  8. onye ara sị na ịyị ara amaka mana nsogbu njemje so ya
  9. Kama nkịta mmadụ ga-atagbu nke m ka nkịta m tagbuo nke mmadụ
  10.ọ dighịrị ụsụ mma, o ji efe n’abalị
  0  0
 12. 31. Onye hụrụ ka ọkụkọ na-aga ọ dị ka ọ nwwghị nsogbu dịrị ya ma dịbịa bịa ọ were nke ya, egbe bịa o buru nke ya, agwọ bịa ọ tụgbuo ụfọdụ, loo ụfọdụ mgbe ha ka nọ n’akwa.
  32.Ọkụko hụ ihe hiri egbe, ojiri gboo zọwa oṅwe ya.
  33. Ọgụ bie, ebula ngwa ọgụ.
  34. Oku erughi izu, ọnaghị ebe.
  35. Ọgụ karịa ọgụ ọgụ ndị agbpjịrị aka asị ndị agbajịrị ụkwụ ndo.
  36. Onye ụlọ egbụghị onye, isi ga-acha ya awọ.
  37. Ogbugbu egburu dike adịghị obodo mma; nhapụ ahapụrụ ya adịghị obodo mma.
  38. Ojije ọgụ anaghị adị ka ụla ya.
  39. Ọkụkọ sị ndị ṅwere isi ka ọgụ osisi dịrị.
  40. Onye tụtara abụba ugo na-amali elu , ọ maghị nsogbu ọ na-enye ugo bu ya.
  0  0
 13. 41. Ọkụkọ tupuo ọnụ eruruu, ya agbakwala ọsọ.
  42. Onye e ji eji ma na ọgụ bụ agha.
  43. Onye nsogbu bịara anaghị asị na ọ nọghị n’ụlọ.
  44. Ọkụkọ sị ya ga-eri eri, ya abọsaa abọsaa.
  45. Ọnọdụ ugo adịghị egbe mma.
  46. Ọ bụ amaghị kwu butere amaghị sa.
  47. Nkịta na-achọ ọgụ, Edi sọọ ya ọnụ.
  48. Etukata Dike “Ọgba aka anụ ọgụ, e buo ya njanja ụkpa
  49. Oti ọkpọ anaghị eti ogbe akwụ.
  50. A sị onwenu ọnwezighịị, ọgụ adaa.
  0  0
 14. 51. Ngwere sị na ihe ya jiri tụọrọ nkịta ọgụ bụ na ya chekwudoro elu osisi.
  52. Onye ibi gụrụ onye ara sị ya na ya ga-etikwa ya ihe, onye ara sị ya, “Ị chọkwaa ka akụwasịba, akụwasịba.
  53. Onweghị eve egburu aja ngwere adịghịị.
  54. A naghị achọ ọgụ mma.
  55. Agwọ akụrụ osisi ọ wee gbakwuru ọhịa, ọ bụ ngwa ọgụ ka ọ gara ibute?
  56. Onye kpara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya ụgwọ.
  57. A chụba ehi zọgbuo mmadụ, okwu mmadụ ebughara okwu ehi.
  58. Isi kote ebu, Ọ gbaa ya.
  59. Onye echiche buru ụzọ ọgụ, ụmụnna ya asị na o dufuo ha; ọ kpere azụ ha asị na ọ na-eze ndụ.
  60. ” A hụ ọgọ a hụ okwu” na-eme ọgọ ejeghị na be ọgọ ya
  0  0
 15. 61. Naanị ihe Dike ketara n’ihu ọgụ bụ ” bịa were aka.”
  62. Anaghị m aga ọgụ; ma phụla m isi ndi egbụrụ egbu.
  63. Ọ na abụ agbatara onye ụjọ ọgụ, o gbowe egbowe.
  64. Nkwadoro ọgụ ka ọlụlụ ya mma.
  65. Ọ na abụ egboo ọgụ, onye ụjọ a np-aba.
  66. Ọnụ sere ọgụ.
  67. A bọọ ka e mere, ọkpụnọ a ghaa nghara.
  68. Nshịkọ gwara aka na ụkwụ ya , ” Ihw unu kotere, unu evuru.
  69. Agaghị eji maka iwe oke wee mụọ ụlọ ọkụ.
  70. Gbakata gbakata abụghị mgba; ọ bụ ” onye nwudere”?
  0  0
 16. 71. Ọgụ onye aka ya dị ọcha bụ ” E mere m gịnị?”
  72. Nwoke ọbụlp ya na nwa ya na-alụ ọgụ bụ ya na amụ ya na-alụ.
  73. Akụ na-etigbu iro.
  74. Onye ga-ebo nna ya iti nne ya ihe aghaghị ịgwa nne ya ka omechilete ọnụ.
  75. Onye ga-egbo ọgụ ga-ebu ụzọ gboo nrụmaka.
  76.Onye sịrị na ụmụnna ya hụrụ ya n’anya, ya gaa mete ihe oku na ụka ka ọ mara ole ọ ga-ahụ ga abịa ṅyere ya aka.
  77. A lia Dike ụbọchị ọgụ, o were iwe tụọ ọgụ np ndị ọ jere eje.
  78. Etikuo Dike ụbọchị ọgụ, ọ were ọnụma maa aja.
  79. Mbe sịrị na ihe mere ya ji kwọrọ nsogbu na-azụ bụ na nsọgbu bụ nke naanị ya.
  80. Ụchịcha bụrụgodu nnụ Egbe, ọ pụghị iga ọgụ na be ọkụkọ.
  81. Ọgụ nwanne bụ a jụchpa, e tinye yp mpara.
  82. Ọ na abụ atọ atọ n’ọgụ, a haa ahụ.
  83. Chi gboo ọgụ, nke nwa Dibịa abụrụ eziokwu.
  84. Ọ na adị mma ka a nọrọ n’ụlọ kechaa anụ Agụ tupu e jewe nta; n’ihụ na a gbatuo Agụ ọgụ adaa.
  85. A dị ole eje ọgụ?” bụ ụjọ.
  86. Ọgba egwu na ahụ ya na-alụ ọgụ.
  87. Dike lugidere ọgụ ruo na nka, Ị mara na okorobịa anọghị ebe ahụ.
  88. Igbegiri dapụ otu nnadị abata.
  0  3
 17. 89.Dike adịghị na mba, agha abata.
  90. Ọsụsọ na -esu ewu kama ajị ekweghị ka ahụ ya.
  2  0
 18. 1.Nwa nza rijuo afọ o cheere chi ya aka mgba
  2. A na-ele nwoke anya n’obi arịọ ya mgba
  3. A na-ekwu na ọrịa ezughi oke, a sị ndi dara ibi too afọ
  4. Amaghị jụọ na-ebute amaghị asa
  5. okoro emeghi ka ọ ga edila nwunye nna ya agaghị alụrụ ya nwanyị
  6. Ekwu akwa na-emegbu di ya
  7. Nwa ekweghị mbe ọmụmụ, ọ sị na di ya na-ele ya ajọ anya
  8. ọkụkọ sị na ihe ya ji eri ihe eleli anya elu bụ maka na ọnwụ na-egbu ya na-esi n’elu abịa
  9. Ahụ ka ntị anụ ihe
  10.onye teta ụra ọkụkọ chụwa ya ọsọ, ya gawa maka a ọ maghị ma ọkụkọ e puru eze n’abal
  11.Atụrụ ụru ụmụ ya ugboro ole ihe ga-eme ha tupu ha amara ihe
  12.Ike gwụ nwoke nwantị enwude ya
  13.A jụghị ajụ rie na-ebute arịaghị arịa nwụọ
  14.Madụ abụọ bịara n’ihu arụsị, arụsị nwe otu onye
  15.A na-ekwu na oke tagburu mmadụ, ngwere chịrị mma gawa ịpị eze
  16.Ọ naghị abụ a kwaa madụ aka, e zi ya ebe ọ ga-ada
  17.Nkịta sị sị bo ya ebubo na ya rachara mmanụ ma sị ebola ya ebubo na ya tara ose
  18.onye ọnya ya matara nchi amaghị ihe ndi gwuru ọnụ nchi hụrụ
  19.Isi nne ehi daa, ọkụka (ogige ehi) e chie
  20.Adaka rịa elu, ibe ya achịwa ya ọchị
  21.onye ọkụ hụrụ na-atụ ibiribe ọkụ egwu
  22.onye agwọ tara na-atụ idide egwu
  23.nwanne na nwanne na-eri ihe anaghị asị sị bute ọkụ
  24.A gbara aka na-azọ ala, onye ji ji a na akọ ji ya
  115.Kama ajọ anụ ga atagbu m ya si n’ụfụ pụọ
  116.ikpe mara eziokwu, aka azụ dị ya
  117.o ji ihe nwata welie aka elu, aka gbuwe ya o wetuo aka
  118.nwata sị na nne ya agaghi ehi ụra, ụra agaghị agakwa ya n’anya
  19.ukwu jie agụ mgbada abịara ya ụgwọ
  20.Nshịkọ sị , e kwughi ekwu a kaghị aka, aka n’obi, pịa!
  21.o nweghi onye ọ dịịrị mma, ya na nwunye di nne ya biri
  22.onye ajọ chi ka mmiri na-afa n’eze
  23.nwanyị di ya nwụrụ sị, a na-ekwu maka ili di ya sị na-ekwu maka onye ga-akuchi ya
  24.mmanya ga-esere enyi n’enyi, ya tiwaa n’ụzọ
  25. mmanya hafuo ma ọba chinyekwa n’elu
  26.Elelịa nwite ọ gbọnyụọ ọkụ
  27.A sọkata eze anya, e kpuru nkata n’ihu gwa ya okwu
  28. A gbaghị ụzọ azụ owere mgba ọ gaghị echi
  29. E mekata nwa anwụla, nwa anwụla, a sị nwa nwụọ ka ahụ n’anya
  30.Kama ihe m kwuru ga-egbu m, a sị m na m’ ekwughizi
  0  1
 19. ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 79, MAZỊ IKECHUKWU BISMARCK ỌJỊ 20, DỌKỊNTA ACHỤKỌ 5,IFEỌMA ỌRABASỊLỊ 1
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.