14 Comments

 1. 1. Ọkụ danye na mmiri mma ya arụọọ.
  2. Akọta akukọ dị onye ọrịa mma, ya asị welite ya isi.
  3. Achọwa mma ekwu, agbaa ama ihe eriri n’abalị.
  4. Achọkata ihe a ga-akọ nwanyị mara mmp, asị ya na ụkwụ ya gbagọrọ agbagọ.
  5. Ogbu mma anaghị ekwe ka mma gaa yaa na-azụ.
  6. Ome mma na mma so ala; ome njọ na njọ so ala.
  7. Mma dị nkọ enweghi isi; nke nwere isi adịghị nkọ.
  8. Anaghị eji ọkpụkpụ ike egbu mma dị nkọ.
  9. Osisi ọbụla kwuchiri ụzọ na-eri apa mma.
  10. Ugo ji mma ya akwụ ụgwọ.
  11. Mma Dike nwere ka o ji ana aka.
  12. Agwa nwanyị bụ mma ya.
  13. A na-esi n’ọdụ ama nkịta dị mma.
  14. Agwọ zutere ngwọrọ họrọ ebe dị ya mma tụọ.
  15.Ahịa anaghị aghọ nwa agbọghọbịa ụzọ n’abụ, ọdịghị mma ọlụlụ, ọ dị mma enyi.
  0  0
 2. 16. E gbuo onye ohi mma, ebe na ebe ọbụla anyị ahụwago ya ama.
  17. Ịtụ agwa na-rka mma n’ahụ eke ma ọ bụ n’ahụ ọgịnị.
  18. Ikeagwụ dị mma n’ihu ọrụ ma ọ dịghị mma n’oriri.
  19. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma.
  20. Icheoku sị na anaghị esi n’ike a dị mma.
  21. Ji abana ọdịkwa mma o jiri jụ ọkụ.
  22. Nwata jide ọkụ jide mma; ọkụ ereghị ya, mma e yie ya.
  23. Nwanyị gbata mma n’ibe, ya nye di ya.
  24. Ọ mụụma egbu ngwu, mma agaghị adịrị ya nkọ.
  25. Ogbugbu egburu dike adịghị Obodo mma; nhapụ ahapụrụ ya adịghịkwa Obodo mma.
  26. Ọgịnị machaa mma, ọ bụriri oke.
  27. Ọmụgwọ a gara n’mba adịghị mma ka agbara aka lọta.
  28. Ọ dịghị ndụ agbakwughị otiti, onye nwụrụ anwụ ka ya mma.
  29. Ebe a na-egbu onye arịrịọ mma bụ na obo aka.
  30. Ọ dịkara ụsụ mma ọ were abalị mere ehihie.
  0  0
 3. 31. Ọba gbara ahịhịa na-adị nwa nnadị mma n’obi.
  32. Okwu mara mma ọ gara ebee, ajọ okwu jiri buru ụzọ.
  33. Ọ gaghị adị mma nkụ gbabere oyi a na-atụ.
  34. Ụdara ọma danyere na nsị mma ya arụọla.
  35. Mma si na Chi.
  0  0
 4. 36. Ọ dịghị mma agbọghọ machaa mma, e were akpa ajị dụọrọ ya uwe.
  37. Ngwere sị na ihe dị mma na-adị larịị n’anya.
  38. Ọnọdụ ugo adịghị egbe mma.
  39. Ọ na abụ ike ọgụ gwụ nwata, ike ọgụ aka ya mma.
  40. Ogoli bia mbụ Ị mee ya ọkacha mma, ọ mewe ngala.
  0  0
 5. 41. A ga m ekwo na enyi m nwanyị mara mma ga rịa elu ube e doro alụsị?
  42. Udele sachara ahụ jụọ ụmụ ya ma ọ makwara mmp.
  43. Otu ọ masịrị Ada ya maa mma, nna ya agaghị alụ ya.
  44. Nke onye dị ya mma; ya kpatara onye Eze ji ghụchata ure eze ya rachaa.
  45. Arachaa eruchikwa adighị mma na ube.
  46. Onye ara sị na ọnweghị ihe ya ga-agwa onye ji mma aga ya n’azụ ; na ọ bụ mgbe ya chọrọ isi ya achọ.
  47. Nkume mara mma dị n’Ụzụakọlị kpma ọbụzị onye mbụlata.
  48. Agbụsị enweghị mma na egbe ma na ọ na-achụ nta.
  49. A naghị achọ ọgụ mma.
  50. Ọ dịịrị ọkụkọ mma ọ wee were aja na-asa ahụ.
  0  0
 6. 1. Ọkụkụ hapụrụ mma gburu ya, n’ewere ite iwe.
  2. Ọkụkụ hapụ mma gburu ya, o je tukoro ite olu.
  3. Agwa bụ mma nwanyị.
  4. Nwanyị mara mma ma onweghị agwa, mma ọ mara bụ n’efu.
  5. Ogbu mma n’esi na mma ala.
  6. Mma onye ụjọ bụ gbungaa gbungaa.
  7. Onye hapụ ihe o ji ama mma, mma ya arụọ.
  8. Ọhịa mara na mma ga-asụ ya.
  9. Ejighị mma ekwu eyi ọchịagha egwu.
  10. Mma ekwu adịghị atụ anụ nwụrụ anwụ egwu.
  11. Ewere mma gbujie n’ike, aga ehulata ala chọọ ọdụ ya.
  12. Ọ ma-ama egbu ugo, mma agaghị adịrị ya nkọ.
  13. Ogbu mma adịghị ekwe ka mma fee ya n’aeụ.
  14. Ọbụ onye nzuzu rere mma ya jide ọbọ ya.
  15. Ụbọchị ikpe ime mma, agụwa onye ọbụla.
  16. Nwata jide ọkụ jide mma, mma egbughị ya, ọkụ ere ya.
  17. Mma dị nkọ enweghị isi.
  18. Mma nwere isi adịghị nkọ.
  19. Mma yie nwata ọ tụghaa ya.
  20. Agwa bụ mma nwanyị.
  21. Mma anaghị ajụ agha.
  22. Ezi enyi ka ajọ nwanne mma.
  23. Ihe eji ama onye ọlụ ugbu bụ ojighị mma, o jiri ọgụ.
  24.Ome mma na-emere onwe ya.
  25. Mma ugo adịghị eme mgbacha maka mma ya dị ya n’ahụ.
  26. Onye ji mma chọrọ igbu agwọ, ha ekee nkwucha.
  27. Mma ejiri gbaghuo ahịa adịghị mma mgbujọ.
  28. Aka bụ mma nwoke.
  29. Achọba mma ekwu ahụghị ya, ajụba ihe ejiri ya mee ikpeazụ.
  30. Achọba mma ekwu ahụghị ya, ajụba ese ihe eriri.
  31. Ike na-adị mma okorobịa.
  32. Onye ji mma adighị abaso onye ji egbe ọgụ.
  33. Akụ bụ mma nwoke.
  34. Nwa n’eri akụ akpara akpa, o si na mma akụ bụ n’ọnụ.
  35. Ugwu n’ama ọgọdọ adịghị mma ị gba ọtọ.
  36. Nwata dị mma bụ ọmeka nna ya.
  37. Ọ na-adị mma ka ebute ozu nwamba n’ama ọkụkụ, karịa ibute ọkụkụ n’ama nwamba.
  38. Nwa enwe amaghị mma, ma nne ya hụrụ ya n’anya.
  39. Ụwa mgbede ka mma.
  40. Onye ara sị na onweghị ihe ọ ga-agwa onye ji mma aga ya n’azụ kama mgbe ọchọrọ isi.
  41. Achọọ ịma ihe eriri, ajụọ mma ekwu.
  42. Ụzọ maa mma agaa ya nga abụọ.
  43. Osisi dachiri ụzọ n’eri ube mma.
  44. Mma nwanyị bụ di ya.
  45. Elekata ma ahụghị ihe aga agwa nwata mara mma, asi ya gaa saa ahụ.
  0  0
 7. 46. Ire gị bụrụ mma, obee gị ọnụ
  0  0
 8. 51. Ụkwara na aka mma n’ọnụ onye gbụpụrụ ya.
  52. Isi na-ebu ogidi buo ogidi, ọ dị ka e ji ya chọọ ya mma.
  53. Onye arịrịọ mma ekwu na-agba ama ihe ọ na-esi.
  54.Ụzọ dị mma , a gaa ya nga naabọ.
  56. Onye ọbọ pụtara n’ogwe mmiri, mma ya danye; O wee tụnyekwuo ọbọ mma ya sị, ” Ụbọchị a ga aka ụka mma, ka a kaa nke ọbọ ya”.
  57. Atọ na nwata ọ ka ụmụnnadị mma.
  58. Onye a na-ekiri ekiri adịghị mma ekpo ntụ.
  59. Ụsụ sị na ihe ya ji efe n’abalị bụ na aha ya adịghị ụmụ mmadụ mma.
  60. Onye jidere Dike n’ala ma ọ nataghị ya mma, Dike bilie ọ ga-eme gịnị?
  61. Onye nzuzu adịghị mma ịkọ n’obodo krma ya esikwala n’ama nna m.
  62. Agwa na aka mma na eke tụrụ.
  63. Aka ose adịghị mma n’anya.
  64. Ihe ọ masịrị Ji jọọ njọ, ọ ga akarịrị ede mma.
  65. Anyụike na mma anaghị atụ apa egbugbu.
  66. Ose ọcha adịghị mma n’olu opi.
  67. Ogoli lụọ di na abọ, ọ mara nke ka ya mma.
  68. Ihe e mere mma ka a na-akpọ nwa mma.
  69. Ọkụkọ adịghị mma ịnwụ na-ama nkịta n’ihi na ọ ga-adị ka ọ bụ nkịta tagburu ya.
  70. Okenye adịghị mma ịkọ n’ụlọ ma a hụ egbe.
  0  0
 9. 71. Ọ dị mma ka e were ụtụtụ chọwa ewu ojii.
  72. Ọ na abụ akpọọ ihe ọjọọ, ọ jọtọwa ọnụ; akpọọ ihe ọma ọ mara mma jewe.
  73. A mụrụ n’obi na-adị mma n’enyi; ọ bụghị n’ọlụlụ.
  74. Ọ bụ anya ihere eji bulie mma ka e ji egbu ya n’ahụ.
  75. Ọ dị mma ka e kelee onye ntị chiri; ọ bụrụ na elu anụghị ya, ala ga-anụ ya.
  76. Ọ tee aka o ji dịị njọ, ọ mesịa ọ ga-adị mma.
  77. Mgba adịghị mma udele enwude Apịa; ọ dị mma, Apịa enwude udele.
  78. Ṅtọgbọ anyụịke na-aka mma na be onye nwe ya.
  79. A na-akwacha mma, ndụ nwamkpi etoo ogologo.
  80. Ogbu mma gbuo gburugburu, o gbuo na mpara ya.
  81. Ọ kaara ọkpọ mma na o ji aka ya maa onwe ya ọra; ka o wee gosi na ọnweghị nwanne.
  82. E mee nwa ka e mere ibe ya, obi adị ya mma.
  83. Ururu sị kama isi ya ga-akwụ anwụrụ ọkụ, na ọ ka mmp na ọchị chịrị n&ụzọ ya na dịnta siri gbaa ọsọ.
  84 Ọ na-adị mma ka a nọrọ n’ụlọ kechaa anụ agụ tupu e jewe nta; n’ihi na a gbatuo agụ ọgụ adaa.
  85. Mbe sị na iji ehi kwaa nna ya dị mma kama na ya enweghị ego ehi.
  86. Ọ bụ n’ihi ahụ adịghị mma ka e ji egbu ichi n’anya.
  87. A na e ji mma yiri ezigbo mma anapụ nwata ezigbo mma o ji.
  88. Ọ ma ụma egbu ngwu, mma adịkwarala ya nkọ.
  89. Ọ dịghị mma ịkpọ nkịta oku werekwa okpiri chere ya.
  90. Ọ dịghị mma iji iwe dughudu wee kpọọ yọghọyọ ọkụ.
  0  0
 10. 91. Ome mgbe o ji ka onye ohi mma.
  92. Ike na-agwụ mma, ọ naghị anyụ nkọ.
  93. Irube isi ka ịchụ aja mma.
  94. Ịhe dị mma na anya bụ nwanne.
  95. Ọ na abụ otu onye maa mma n’ọhia, e kewuo ya n’ekpe.
  0  0
 11. 96. Anya hụrụ ugo jaa ya mma n&ihi na anaghị ahụ ugo kwa daa.
  97. Onye sị na awakaa dị ya mma; awakaa sị chinyekwa ya.
  98. Agameevu adighị mma na ajụ.
  99. Ọ na abụ nwata hụkaria enyi nne ya , ọ were mma ekwu chụwa ya ọsọ.
  0  0
 12. 100. ọ mara mma n’ugbene.
  0  0
 13. 1.Mma yie nwata, o tughaa ya
  2. Njo na-aka ibe ya njo
  3. Agwa bu mma nwanyi
  0  0
 14. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 95, DỌKỊNTA ACHỤ KỌ 46
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.