15 Comments

 1. 1. Onye kpaa nkụ ahụhụ, ngwere abịara ya oriri.
  2. Mbe si oriri ọha dị mma ma ọrụ ọha n’ara ahụ.
  0  0
 2. 3. Udele si ime nwunye ya dị amaka, ya mụọ n’udo o kuru nwa ya, nwa nwụọ anwụọ ọ bụrụ anụ oriri.
  4 Nkakwụ bụrụ anụ oriri, ndị mbụ bara ọhịa nta gara igbu ya.
  5. Ọkụkụ ahụrụ n’anya, akwa ya adịghị mma oriri ṅma ọfụdụ iji achụ acha.
  6. Nye nkịta nrị mmanụ mmanụ, o nyụọ nsị ojii.
  7. Onye nye nwata nke nwata na-eri, o were zibe nwata ozi.
  8. Esobe anụ ka o si atọ ụtọ, erighị nke udele, erie nke mmadụ.
  9. Ihe onye n’eri ka eji egbu ya.
  10. Oke adịghị eri ihe onye mụ anya.
  11. Udele sị nwa ya bu n’afọ bụ uru ya maka ya mụọ, nwa nọrọ ya akpọrọ zụwa, nwa nwụọ oriri emee.
  12. Anaghị agwa onye n’eri ibe ji ñụọ mmiri.
  13. Onye akwa nri na-adị akpịrị nrị.
  14. Oji udele hapụ ya maka udele abụghị anụ oriri.
  15. Ebe ofe dị mma, ụtara dị mma, gịnị na anaghazị ọbịa nri.
  16. Nwata rie awọ, ọ jụ anụ
  0  0
 3. 17. Nwata rie ero dị mma, ọ gaghị ajụ ese nke bụ ero mmadụ na nke mmụọ.
  18. Ekpegbuo arụsị, ewere ọkụ ya rịe nri.
  19. Anụ dị n’ọhịa bụ mma abọghị ya, ijiji erie ya.
  20. Iyi anaghị eri ọba.
  21. Oshimiri anaghị eri onye ọ naghụghị ụkwụ ya anya.
  22. Ọgaranya n’ebe akwa na ọgọ ya nwụrụ enweghị mụọ oriri.
  23. Adọba nri, adọbede ya ofe.
  24. Oriri abụghị ọnụ nkaghe
  0  0
 4. (1) Onye n’erijughi afo anaghi enye arusi nri.
  0  0
 5. 1. Nwa ọkụkọ na-akpa nri, anya anya uhie anaghị akọ ya.
  2. Nwata jụ, ibe ya eburu rie.
  3. Nkita rimara utu anụ, ọ hụ onye dara ibi, ọ na-egbu ọdụ fịnị fịnị.
  4. Mbe sị na onye ju ihe oriri, ibe ya erie ya.
  5. Mmadụ ga-erjuonu nri afọ wee kwowe ọra.
  6. Kama agụụ ga-egbu ezi, o rie nwa ya.
  7. Ka aha rie nri ọmụgwọ , ka a ga-ahakwa wee lie ozu nwa.
  8. Ị nyejuo onye anya mpịa afọ, ọ kọọrọ gị ihe gwupịara ya anya.
  9. Ị nyejuo dibịa afọ, ọ bụọ mgbọrọgwụ n’ajọ ọhịa.
  10. Ihe dibịa na-agwọ bụ dụrụ lere, ọ naghị agwọ ala eri ozu.
  11. Ikuku bube ogede otu ọ masịrị gị, enweghịm nwa na-eri ogede.
  12. Ewu rie ji ngwere na-ekwe n’isi, ewu erighi ji ngwere na-ekwe n’isi.
  13. Ewu richaa ihe onye ubi, ya fee oke ala.
  14. Eriwe ọ gụwa onye ọrịa, onye ọrịa riwe, onye ọrịa riwe ọ tawa nyam ṅyam.
  15. A kọba ka e si gbaa azị, ọ bụrụ akwa nri.
  16. Anaghị ahụchaa ọnụ ṅnụnụ, chọwa ebe a ga -esi nye ya nri.
  17. A sị ṅwa ebele akwa, sị enyela ya nri?
  18. A tụọ omimi rie ogede, e mesịa mgbịrịgbọ ya esee n’elu.
  19. Aka gbaa apịtị, o rie ihe dị mma.
  20. Ajụgbughị ajụ eei, bụ arịaghị arịa aṅwụ.
  21. Bịa rie anaghị akwọ aka na abụ.
  22. Awaị tọwa ụtọ a banyekwuo ya ji.
  23. Akịdị fọdụ otu, ọ ga-egbu onye na-asọ ya.
  24. Arụsị na-eri asaa erighi asaa, anya anaghị edo ya.
  25. Awaị taa mmiri, keduzi ụtọ ya.
  26. Achọba mmaekwu, agbaa ama ihe eriri laba ụra.
  27. Afọ kworo nwaogbenye dobere ya nri ọra.
  28. Akwa ọkụkọ bụ ọkụ, nke ọgazị bụ ịhe oriri.
  29. A naghị eri nshịkọ n ‘nzuzo.
  30. Anya ga-ericha tupu ọnụ eriwe.
  31. Anụ dị n’ọhịa bụ mma abọghị ya, ijiji erie ya.
  0  0
 6. 25. Ebe nwata n’ebute ọnụ mmanụ, ka ọ na-apụ oriri.
  26. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu.
  27. Nkịta rịe nsị, eze eree ewu.
  28. Nwata kwọshaa aka o soro okenye rie nri.
  29. Onye ya na ekwensu na-erikọ nri n’eji ngajị ogologo.
  30. Ana agwa onye ishi ka mmanụ dị na nri ma anaghị agwa ya ka nnu si tuo na nri.
  31. Nwoke shinye nri n’ọkụ ma gawa ite nkwọ, nri ya ereghị ọkụ, ya adaa elu nkwọ
  0  0
 7. 1. O ji udele hapu aka na udele abughi anu oriri
  2. Ana agwa onye ishi na mmanu di na nri mana anaghi agwa ya ka nnu siri tuo nri
  0  0
 8. 1. Onye bu uzo sibe nri n’ebu uzo enwe mkpokoro ite
  0  0
 9. Eshiwe eyeye,onye obia abia abia anana
  0  0
 10. 32. A na ebu ụzọ jịde anụ egbe n’aka tupu ajụọ ma nwanyị a ga-eri ya.
  33. Nkita nile na-eri nsị, ma na ọ bụ nke richaa buru n’ọnụ ọ bụrụ ori nsị. Nchọwa iri awo, eri m nke gbara agba ka ọ ga abụ akpọọ m ori awo, a zaa m.
  34. Kama m ga-erichaa dachie ụzọ, e buru m ọnụ.
  35. Onye riri oke riri azụ, onye riri azụ riri oke.
  36. Ọkụkọ sị ya ga eri eri ya abọsaa abọsaa.
  37. Ọbụghị sọ ụtụ bụ nri enwe.
  38. Oku a kpọrọ akpọ anaghị eme ihere mere nkịta ji emesa ahụ eri nsị.
  39. Ọnụna e siri mgbe ahụ rie ya mgbe ahụ bụ ọnụna nkume.
  40. Onye ụsa anaghị anụ agaghị eri ya eri.
  41. Ọkwa sị na onye ya riri nke ya ka ya ma.
  42. Onye a na-enye nri enye na-ewega ọnụ ya.
  43. Ọ bụghị onye tara ahụ riri onwe ya.
  44. O ji ji eme nri ụtụtụ ọ bụ ji ga-agwụ ọbụghị ụtụtụ ga-agwụ.
  45. Oke arụsị a na-asọ anya bụ mmadụ na-enye ya nri.
  46. O ribido dibịa n’ajọ ọhịa, o rie ihe ọ na-asọ nsọ.
  47. Nwaologbo sị na anụ ya chụrụ ọsọ ma ọ gbaghị ọsọ na ya agaghị eri ya.
  48. Na ọkụ n’ọkụ ka e ji eri ihe onye agwụ.
  49. Nkịta anaghị anyụ nsị ebe a na-atọsara ya nri.
  50. Oke anaghị eri ihe onye mụ anya.
  0  0
 11. 51. Nkịta sị, ebe ya na-eri nsị sị akpọkwala aha ihe dị njọ.
  52. Ọ dagụrụ ngwere na-eri Ọdagụrụ anụ.
  53. Mkpata akpatachaghị akụ, Nricha erichaghị ya.
  54. Ọ kwesịrị ka atụrụ ntụtụ wee nye nkịta nri n’ihi na nkịta richaa, mmadụ agaghị erikwa ya ọzọ.
  55. Onye ọbụla riri amụ ebini ji ibi ụgwọ.
  56. Onye zute onye ya na ya rịkọrọ ede, ihe ha na etu onwe ha bụ ‘Dike ṅtụfụrị’.
  57. Agbakam mbọ bụ ego nri; ọgpranya si na Chi.
  58. Nwata kwọchaa aka, o soro ogaranya rie nri.
  59. Ọkpa akụ eri eri, ọ hụkwara ka ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ.
  60. Oriri abụghị ọnụ mmehie.
  61. Ka a ga-eri mbụghụ onye abụna ya ụbụ.
  62.O ji Ji agba ụtụtụ matakwa na ọ nwere mgbe Ji ga-agwụ n’ọba.
  63. Mmụọ gbanụ gbanụ na-eri Ewu akpịkpa ṅtị.
  64. A ma ụma eri mbe( Ọ bụkwa akpịrị mgbawa?
  65. Ọ na abụ eriwo anụ, e were Azụ kwụo ụgwọ ya.
  66. Ejula kpụrụ isi wọrọ onwe ya nri.
  67. Nwata ga-anwụ aṅwụ sịrị nne ya were ọdụ nri kwere ya ụta.
  68. Nkịta anaghị eri nsị dị ya n’isi.
  69. Ọkụkọ anaghị ericha nsị eze eree ewu.
  70. Ṅkita gbara ikpo na-eri nsị6 ọ dị ka ọ na-arịọ ala arịrịọ.
  71. Onye ndidi na-eri azụ ukpoo.
  72. Aṅịm gwara mbe na ike ya ji esiri ya nri afọ ụfịrị agwụla ya.
  73. Ọ bụ n’ọhịa dị uru ka ọkụkọ na-akpa nri.
  74. Ihe p na-agọ n’ọfọ bụ ‘ihe mee n’ere’ ọ bụghị ‘ ọ bụghị ala erila ozu.
  75. Na nwata a na-erika bụ na ya na nne ya na-eri.
  76. Ọnụ na=eri adịghị mma ibu ọnụ.
  77. Naanị ebe ike na-adị mbe bụ n’iri ero.
  78. Ọkụkọ sị na ya na-ajụgbu ajugbu tupu ya erie.
  79. Nwa anaghị ahụ akụ erighịị.
  80. Onye ọzọ kwaa ozu, o rie ihe ekere n’ekpe.
  0  0
 12. 81. Ihe ndị na-eri ka ndị na-!asọ.
  82. Ihe ọbụla onye na-eri ma o gbughị ya, ya kọọ gbọdọrọ ya.
  83. Agụrụ gụrụ, esiere nkwọ nri.
  84. Ọgbọ nri ewu anaghị agbọ ụbọchị onye nwe Ewu ga-abịa.
  85. Onye iwe ọkụ anaghị eri ekpe.
  86. Ọ bụghị sọsọ ụtụ bụ nri enwe.
  87. Nkụ dị n’mba na-eghere mba nri.
  88. Ọ na abụ ikwe buru nri ọ gbakụta ala azụ.
  89. A lụọ na anwụ, erie na ndo.
  90. Ọ na abụ nwata rie awọ, ọ jụ anụ.
  0  0
 13. 91. Ewu ọbụla ọha na-enye nri na -aṅwụkarị na agụụ.
  92. Mbe sị na ọlụ ọha amaka, mana oriri ọha na=agbakasị ahụ.
  93. Onye nze anaghị eri ihe ibe ya jụrụ.
  94. Mmadụ kwesịrị ibu ụzọ pịa amụ ya aka tupu ọ mara ma ọ ga-eri nri e dobere onye amụ ibị.
  95. Eriwe ma afọ ejughị bụ ajọ nri.
  96. Udele gwara ụmụ ya sị na anụ nka na a na-eri ya n’ọkụ n’ọkụ.
  97. ‘Agaghị m eri’ ji eze ekere ya ụmụazị, ọ mere gịni?
  98. Ihe ọ bụla riri ụtara ga-aracharịrị ofe.
  99. Ọgbọ onye chichaa ọzọ ma ochibeghị, o bido ịsọ nsọ nri.
  100. Ọ na abụ e rie nke nwa dibịa, a nyụọ mkpụrụ afa?
  0  0
 14. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 97 , DỌKỊNTA ACHỤKỌ 31, DUMEBI ỌJỊ 5, CHIDERA ỤNAMBA 1
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.