13 Comments

 1. 1. Mbe na mbe zụkọọ ahịa uru anaghị adị ya.
  2. Agwọ zute onye ngworọ kpuru isi, ya họrọ ebe dị ya mma tụọ.
  3. Agwọ taa nwata idede abụrụ onye iro ya.
  0  0
 2. 4. Agwọ otu onye hụrụ na aghọ eke.
  5. Agwọ na ihe o loro ehurula.
  6. Agwọ na-eze akụ, a sị na ọ maghị agba ọzọ.
  7. Anaghị e ji mbe dị ndụ agba afa.
  8. Agwọ a na -akpọ okporo sị, na ya anaghị ata ma ọbụrụ na ya akụghị isi n’ala.
  9. Mbe sị na onye jụ ihe oriri, ibe ya e rie ya.
  10. Mbe na-ebu ụzọ amara ala be ndị ọgọ ya, tupu ọ chọwa onye ọ ga-aghọgbu.
  11. Mbe sịrị na e rue ebe ya na nwoke ibe ya nọrọ mee ihe, ahụghị ụfụfụ ahụ ntasa mmee.
  0  0
 3. 12. Agwo anaghị atụ nwata n’ihu nne ya.
  13. Agwọ ghee ughere, ya were mkpụrụ anya ya.
  14. Ihe enyi hụrụ gbawa ọsọ ka mbekwu hụrụ wakwawa ọgọdọ.
  15. Mpọtọ ede nọrọ onwe ya, agwọ bịa nochie ụzọ ka ọ ga abụ, egbuo ya a kụrụ mpọtọ ede wee chịrị ya.
  16. Mbekwu sị amara ọrụ nke a ga-arụ arụ sị kenye ya nke ntakịrị ya ga-arụnwu, amara nke agaghị arụ arụ sị kenye ya nke buru ibu.
  17. Nwata na amaghị ihe, anaghị ama n’agwọ nwere eze ma ya fọdụ na ọ na-ata mmadụ ata.
  18. Mbekwu sị were ya gaa ahịa, sị kwee ya ihe a na-ekwe ibe ya, ma ree ya ihe ya ruru.
  19. Ọkụ gbara mbekwu bu okpu igwe, ọkụkọ bu ụkwụ ọwara ọ ga-eme ya gịnị?
  20. Ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo.
  0  0
 4. 1. Agwọ emeghị ihe oji bụrụ agwọ, ụmụaka ejiri ya gwuo egwu.
  2. Agwọ luru ibe ya n’enwe isi abụọ.
  3. Agwọ nile ha ma enwere eke nwe ọhịa.
  4. Agwọ tụrụ mbe tụrụ okpokoro.
  5. Mbe si ọrụ ọha dị mma ma oriri ọha n’ara ahụ.
  6. Mbe si ihe mere ya n’eji achịrị ngwa egwu ya eme njem bụ maka izute ndi egwu n’ụzọ.
  7. Mbe sị agha daa ya azogbuo nwanyị dị ime, agha adaa, ndi nwere ụkwụ azogbuo nwanyị dị ime, akpọchịe mbe.
  8. Onye n’achụ agwọ n’achụ aramara. Agwọ tụọ ya ya ara mmiri ọgwụ agwọ, ya gbuo agwọ ya ara mmiri ofe agwọ.
  9. Agwọ na ihe oloro agbọtụrụla
  0  0
 5. 10.Mmiri riri enyi ka mbe hụrụ na-awa ọgọdọ; ọ ga-efe mmiri efe ka ọ ga-awụ ya awụ?

  11.Mbe si na ibu bụ nke ya, ya mere o ji kwọrọ ya na-azụ

  12.Mbe si na agha daa ya a zọgbuọ nwanyi di ime. Agha daa ndi nwere ụkwụ azọgbuo nwanyi dị ime, a kpụrụ mbe.

  13.Nwa ekweghi mbe ọmụmụ, ọ sị na nwunye di ya na-ele ya ajọ anya

  14.Mbe si na ya ga -anwu oge ndi ogbo ya na-anwu ka umuaka ghara ikpo ya ebe ( beetle) huo ya n’oku taa.

  15.Mbe si na ozu ozo ga- anwu.

  16.A ga ama mbe abuo nke bu oke.

  17.Mbe abou zukoo ahia uru adighi adi

  18.Mbe abuo putara mgba ofu ga akariri ibe ya mbamba afo

  19.Agwo turu mbe turu okpokoro ya, agwo adiatu mbe

  20.Mbe si na o ga aka mma ka ewere enyi kwa nna ya mana onye kaa utu si akpokwala ya aha.

  21.Mbe si na nkuzi na agu ya mana aka ya erughi n’ebe edemede

  22.Ikpe adighi ama mbe n’ogbo okwu

  23.Ana achu mbe n’ike o ga-efe elu?

  24.Ije mbe bu nwayo nwayo

  25.Mmiri oku n’egbu mbe

  26.Okenye adighi aso mbe aso

  27.mbe si na ihe ya ji-achiri ihe egwu
  ya aga njem bu maka ya ezu ndiegwu.

  28.Ebute nri amara aka NRI mbe

  29.Mbe ka atukpuru na nsi orue ka achoro ka aguputa ya osi si Mme osiso na nsi esigbuo ya.
  0  0
 6. 21. A ma ụma eri mbe? Ọ bụkwa amịrị mgbawa.
  22. Mbe nọrọ izu ụka asaa n’ime ogwe; o rue mgbe a ga-agụpụta ya, ọ sị mee ngwa ngwa na nsi esigbuo ya.
  23. Ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo.
  24. Agwọ akụrụ osisi oọ wee gbakpuru ọhia; ọ bụ ngwa ọgụ ka ọ gara ibute?
  25.Agwọ rụwa ụka, enye ya nshịkọ ka o loo.
  26. Obu sị na ike dị n’akpọ n’akpọ kpatara Obu ji egbu agwọ.
  27. Anịm gwara mbe na ike ya ji esiri ya nri afọ ụfụrụ agwụla.
  28. Mbekwu hụrụ ọsimiri na-awakwa akwa; ọ ga-awụ awụ ka ọ ga-efe efe.
  29. Ọbụghị ihe nile e ji maa atụ agwọ na agwọ na-eyi.
  30. Ọ na abụ onye agwọ tara hụ isi ngwere, ya na ọsọ a na-eme.
  0  0
 7. 30. Agwọ aghagbị ịmụ ihe dị ogologo.
  31. Agwọ n’eze akụ, asị na ọmaghị agba ọsọ.
  32. Mmiri ejiri sie agwọ na atọ agwọ agwọ.
  33. Agwọ jụrụ m n’ọdụ, ga ata onye ọzọ.
  34. Agwọ luru ibe ya, ọdụ ya apụta ya n’ọnụ.
  35. Agwọ anaghị elo agwọ.
  36. Onye anaghị eri agwọ, ya hapụ mmiri ofe ya.
  37. Nwata agaghị ana nna ya azụ o nye ya agwọ.
  38. Anaghị eji mma na adịghị nkọ egbu agwọ.
  39. Amaghị ebe agwọ abalị na etinye isi.
  40. Ọ bụ oke ịgba iche mere na agwọ enweghị ụmụnna.
  41. Agwụ anyị gburu ọ dị mkpirisi ole.
  42. Oke jiri ọsọ gbaba n’ọnụ agwọ, o jiri azụ gbapụta.
  43. Agwọ nọ na akịrịka.
  44. Agwọ mee elu mee ala, n’afọ n’afọ bụ ije ngaga ya.
  45. Agwọ tara m, ajụọla nwannem ọdụ.
  46. Agwọ n’eso enwe arị elu, gịnị kara ya obi.
  0  0
 8. 31.Agwọ emeghị ihe o jiri bụrụ agwọ ụmụazị achịrị ya wee hie nkụ.
  32. Mbe sị na ihe mere ya jụri kwọrọ nsogbu n’azụ bụ na nsogbu bụ nke nanị ya.
  33. Mbe sị na ihe ya chọrọ bụ ka a kpọsa ebe a kpọsara ibe ya ; ma sị rezie ya ihe ọnụ ahịa ya ruru.
  34. Agwọ sị na ihe ya e jighi adị ire bụ maka na ha na-aga n’otu n’otu.
  35. Mbe sị na iji ehi kwaa nna ya dị mma kama na ya enweghị ego ehi.
  36. Ọkụ anaghị efe iyi egbu mbe.
  37. Mbe sị egbuo ya n’ihi eziokwu, sị tụchie ya ụzọ; ọ ga abụ onye hụ ya kwukwaa eziokwu ihe mere ya, egbukwasị ya.
  38.Ọ bụ “ejee e sị nke a, ejee e si nke a ” mere agwọ jiri gbaa ngọ.
  39. A na-egbu mbe edobe ọra, ọ nwere mkpamkpa anụ dị na anụ mbe?
  40. Mbe di ike ọgụ.
  0  0
 9. 1. onye agwọ tara na-atụ idide egwu
  2. agwo wuchiri ụzọ sị ka a zọọ ya ụkwụ
  3.agwọ tụrụ mbe tụrụ okp
  0  0
 10. # 21. A ma ụma eri mbe? Ọ bụkwa akpịrị mgbawa.
  41. Ọ na abụ agwọ rịa elu, ngwere nilw adagbusie onwe ha.
  42. Ọgwụ ọbụla tụrụ mbe, Ị mara na ọ bụ ndị mmụọ gwọrọ ya.
  43. Mbe sị na Chi ya mere ya ihe ọma wee kpunye ya okpu igwe.
  44. Mbe ọ na-efe n&elu e ji achọ ya n’ike n’ike.
  45. Ọ bụ n’ala mmadụ n’adịghị ka mbekwu na-echi eze.
  46. Agwọ sị na ihe ya ejighi nwe aka na ụkwụ bụ na ọ bụrụ na ọkpa ya ekoteghịrị ya okwu , aka ya ga-ekotarịrị.
  47. Agwọ na-atụ mbe bụ ọnụ ya ka ọ na-emebi.
  48. Agwọ na-achọ ngwere olulo olulo.
  49. Mgbe ụmụaka legidere etuto toro mbe n’ike ma ha amaghị ihe ha ga-akpọ ya, ha kpọrọ ya ‘ adakada.
  50.Onye ji mbe n’ala ji onwe ya.’
  0  0
 11. 51. Onye hụrụ ka ọkụkọ na-aga ọ dị ka ọnweghị nsogbu dịrị ya ma dibịa bịa ọ were nke ya, egbe bịa oburu nke ya, agwọ bịa ọ tugbuo ụfọdụ , loo ụfọdụ, loo ụfọdụ mgbe ha ka nọ n’eju.
  52. EKgwuru agwo egbughị agwọ, ala nwe ube mma.
  53. Onye ọbụla na-achọ agwọ na-achụ aramara, agwọ taa ya,’ọ raa ọgwụ; o gbuo agwọ, ọ raa mmiri ọkụ eji agwọ wee si.
  54. Agwọ eloghị ibe ya , ọ gaghị ebu.
  55. Mbe sị na onye chọọ ịma ka ahụ sogburu yp si dị ya gaa jụọ atanị fụkeere ya ọkụ.
  56. Agwọ tara Okeke ajụọla Okafọ ọdụdụ ya.
  57. Ọ np abụ agwọ wepụta ire, a maa ya nzu.
  58. Ọ na abụ otu onye rie agwọ, ọ gwọrọ ya n’afọ.
  0  0
 12. 3. agwọ tụrụ mbe tụrụ okpokoro
  4. nwa ekweghị mbe ọmụmụ, ọ si na nwunye di ya na-ele ya ajọ anya
  5. akpị sị na ihe ya ji eme ire dị ya n’ọdụ
  6. agwọ emeghị ihe o ji bụrụ agwọ ụmụnwanyị ewere ya kee nkụ
  7. e nweghị onye ma ebe agwọ abalị dewere isi
  8. agwo eloghi ibe ya anaghi ebu
  9.
  0  0
 13. ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 56 (58), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 26(29) MAZỊ IKECHUKWU ỌJỊ 8 (8)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.