8 Comments

 1. 1. Abalị emela atụrụ ọ dị ka ọ nwere mpi eji aga ọgụ.
  2. A na-esi n”eju ama ọkụkọ ga abụ oke.
  3. Atụrụ mụrụ ebini gba aka nwa.
  4. Akwa ọkụkọ bụ ọkụ, nke ọgazị bụ ihe oriri.
  5. Ajọ ọkụkọ na-akpata ihe a na-ejụ esiri akwa ya.
  6. Atụrụ sị na ọ bụ eziokwu na ya amaghị agba egwu, mana akụrụ egwu bata na be nna ya, ya awụliwe elu.
  7. Atụrụ sị na ọ na abụ ya na -eleru anya ala, ụmụ anụmanụ ibe ya asị na ya dị nzuzu.
  8. Achọọ igbu nwa mkpi eso mma, ndụ ya a na-eto ogologo.
  9. Agaghị eji maka mgbarụ ihu nwa mkpi ghara iji ya aga ahịa.
  10. Agbụrụ ji iwe akwụ ụgwọ, agbọghọ ewu anaghị eme be ha.
  11. A taa ufu ụta makana o riri ọkụkọ, a jụọ ọkụkọ ị gaga gịnị ufu jiri rie gị?
  12. Akwa ọkụkọ tipịa akị ihere abụru nke nkume.
  13. Anya anaghị ahụ ada ọkụkọ ugboro abụọ.
  14. Atụrụ na-awa mpi, ekwu sikwaa ya ike.
  15. Akụgbuo nwa ewu, a mara onye nwe ya.
  16. Abuke anaghị efe elu, ọ fee elu nku akwaa ya.
  17. Chi nte chọọ igbu ya, ọ kpapụtara ya ọkụkọ n’etiti ehihie ka ọ tụria.
  18. Egbe na erugharị , ọkụkọ na ụmụ ya a na-ezo onwe ha.
  19. Egbe laa ije, ụmụ ọkụkọ emegharịa agụ.
  20. Egbe na erugharị n’elu, ụmụ uriom a chịrị ume n’aka.
  21. Ebe nwa mkpi na-akpụ amụ n’ala bụ na be onye nwe ya.
  22. Ejula ụlọ bụ ejula nsị.
  23. Ewu na-anyịre ọdụ ya, ọ sị na ya na-emegbu onye nwe ya.
  24. Ewu richaa ihe obye ubi, ya fee oke ala.
  25. Ejula na-agbọgbu onwe ya, ọ sị na ya na-agbọnyụ ọkụ.
  26. Ewu rie ji ngwere ekwe n’isi, ewu erighị ji ngwere na-ekwe n’isi.
  27. Ihe egbe hụrụ gbawa ọsọ,ọkụkọ ekwesịghị ịhụ ya kwụrụ.
  28. Ihe afọ iụrụ saa ehi e gbuo ya , anụ ya ga-eju ụkpa, ma ọ bụrụ ewu e gbuo ya agaghị ahụ anụ ya anya.
  29. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma.
  30. Ihe agụ ọkụkọ hụrụ malie elu chee na ọbụ ukpala a bụghị ụkpala.
  0  0
 2. 31. Ije nwa mkpi na nkịta bụ ije ihe oriri.
  32. Ihe atụrụ hụrụ sụọ ude ka ọkụkọ hụrụ na-atụ.
  33. I chọrọ ịkpụrụ atụrụ jụrụ ụla , ị nwụrụ nwa ya, o sowe gị.
  34. Ka e jiri ewu maa atụ, asị agụ buru ya.
  35. Kama egbe ga-ahapụ nwa ọkụkọ, isi ya atọ n’akịrika.
  36. Mkpi sị elu epula, ala epula ala epula ma ya bụrụ ọsọ nwa okorobịa na ibe ya.
  37. Mkpagharị ka e ji ere nwa mkpi ma mkpagharị ka nwa mkpi ji efu.
  38. Nwa ọkụkọ na -akpa nri, anya uhie anaghị akọ ya.
  39. Nwa mkpi sị gbara ya afa ndụ sị hapu nke uto , n’ihi na onye dị ndụ ga-eto eto.
  40. Nwa mkpi nọ na be m gbawa afuọnụ ma mụ gbawa, anyị ga ama onye a ga e ji ibe ya gaa ahịa.
  41. Onye hụrụ ka ọkụkọ na-aga ọ dị ka ọ nweghị nsogbu dịrị ya ma dibịa bịa o were nke ya, egbe bịa o buru nke ya, agwọ bịa ọ tụgbuo ụfọdụ , loo ụfọdụ mgbe ha ka nọ n’akwa.
  42. Ọkụkọ hụ ihe yiri egbe, o jiri gboo zọwa ụmụ ya.
  43. Ọ na abụ dike mịrị obejiri gbuo ebule, ọ were ịnyịnya machaa mma ya.
  44. Ọ bụrụ na-ejighị ụtụtụ, ọkụkọ atụtụkọrọ ihe ndị mmadụ.
  45. Ọkụkọ na-akpagharị ma ọ maghị na e kechala anụ ya.
  46. Ọkụkọ onye ọrịa nwe anaghị ahịa ahụ ọbụrụ nke dibịa.
  47. Ọkụ gbara nnabe bu okpu igwe, ọkụkọ bu ụkwụ ọwara ọ ga-eme ya gịni?
  48. Ọkụkọ sị ndi nwere isi ka ọgụ osisi dịrị.
  49. Ọkụkọ sị na mkparị ga- adịrịrị ebe ọbụ na egbuo ya ewere isi ya nye ụmụazị.
  50. Ọnweghị onye nna ya na-akpa atụrụ mkọụrụ anya ọbụla na-atụ egwu.
  51. Ọchụ ọkụkọ n’abụghị ya nwe, ya na ada na-eme.
  52. Oku akpọrọ akpọ, anaghị azọgburu ya nwa ọkụkọ.
  53. Onye ohi ọkụkọ sị, ịkwụsị ohi ọkụkọ bụ belụso ọkụko ọkwụsịrị ịtọ ụtọ.
  54. Onye bu igu ka ewu na-eso.
  55. Ọkwesịrị ka mụọ e jiri akwa ọkụkọ chụrụ aja marakwa n’aka na ọkpa ọkụkọ dị n’akwa ahụ.
  56. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ, onye kachie ntị baa na ya e si ebe agụ bupụta ozu ya.
  57. Ọkụkọ tinye ọnụ o tinye ọkpa.
  58. Ọkụkọ efughị n’obu , ofuwe na nnekwu bụ ajọ ihe.
  59. Onye nụrụ ebe ọkụkọ na-asị ka ya naba ụra ọ dị ka ọ chị ute.
  60. Ọkụkọ sị ya eri eri ya abọsaa abọsaa.
  0  0
 3. 61. Ọkụkọ ghere ma ọ fọrọ n’onu.
  62. Ọkụkọ sị na maamịrị atụrụ esigbuola ya, ya nyụọ nke ya ka anyị hụ.
  63. Ụkwụ ọkụkọ zọrọ nwa ya anaghị egbu ya.
  64. Ụkpala ahụụrụ ahụ na-agụ ọkụkọ ma ya jide nke ya o rie ya na ndụ.
  65. Okenye anaghị anọ n’ụlọ ewu anwụọ n’ọgbụ.
  66. Nne ewu na-ata agbara ụmụ ya a na-ene ya anya n’ọnụ.
  67. Onye nwe ọgọdọ ewu na-ata?
  68. Ọna-agbọ ihe ewu na-eri.
  69. Ewu atap m igu n’isi.
  70. Ejighị abalị achọ ewu ojii.
  71. Anaghị enye ewu ji ka ọ debe.
  72. Nwa ewu ga -egbu ikpere abụọ n’ala tupu ọnụta nne ya ara.
  73. Ọ na abụ etobe nwa ewu, ọ sọjie ụkwụ ya.
  74. Mkpi nkugowe anaghị agba ewu.
  75. Ọkụkọ anaghị ericha nsị eze eree ewu.
  76. Mgbe na mgbe ọkụkọ jiri mara ihe, agụị ya na ewu.
  77. Ike gwụ nne ewu ọ rachawa ọkwa.
  78. Mụọ gbanụ gbanụ na-eri ewu akpịkpa ntị.
  79. Ihe atụrụ ji ka ewu dị ya n’ọdụ.
  80. Ọgbọ nri ewu anaghị agbọ ụbọchị onye nwe ewu ga-abịa.
  81. Ọ na abụ ewu tiwaa ite, ọ nyara akịrịkọ ya eju n’olu.
  82. Ewu ọbụla nwụrụ n’ọba ji abụghị agụụ gburu ya.
  83. Ewụ ọbụla ọha na-enye nri na-anwụkarị na agụụ.
  84. Ọsịsọọ na-esu ewu kama ajị ekweghị ka ahụ ya.
  85. Ihe ahụghị n’ike nne ewu, ekwesịghị ka ahụ ya na nke nwa ya.
  86. Gbara gbara ka ewu na-anyụ; ọ nyụọ kwụrụ ọbụrụ otoro.
  87. Ọ bụ naanị onye bi n’ụlọ mara ada nne ewu.
  88. Ọdịghị mma ka ntị nụ na ewu tara nshịkọ.
  89. Ofeke keta ntị ewu n’oke , mmanụ agwụ n’ọkụ.
  90. Atụrụ sị na ile anya bụ ọrụ na onwe ya.
  91. Ọnwụ egbuchughị nwa ewu, aka ga erurịrị ya n’ikenga.
  92. Ewụ ọbụla dina n’ala dina n’akpụkpọ ya.
  93. Umunne na abọ nya ọzọ ebini, a ga-akpọzi ha nwanne atụrụ.
  94. Otụ ṅmụ nwa, oru mpụ atụrụ.
  95. Ọ na abụ atụrụ na-anyụre ọdụ ya ọ sị na ọ bụ onye nwe ya ka ọ na-emegide.
  96. Ọ dị mma ka ewere ehihie chọwa ewu ojii makana chi jie ya na abalị abụrụ otu.
  97. Ọkụkọ ara na-awị afụbeghị ufu mmanya na-egbu.
  98. Ọ na abụ onye ohi jide ọkụkọ , ọ sị na ọ na-ata ya arụ.
  99. Ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n’ite ofe agadị nwanyị.
  100. Ọkụkọ nwa ogbenye bụ ehi ya.
  0  0
 4. 1. Otu onye nwe ọkụkụ, ma ọha nwe olu ya.
  2. Kama ehi m g’agbanarịm, mụ egbubiri ha ọdụ.
  3. Ehi n’enweghị ọdụ, chi ya n’egburu ya ijiji.
  4. Ọkụkụ hapụrụ nma gburu ya, ewere ite iwe.
  5. Ọkụkụ sị na ihe ya ji ele anya n’elu na-añụ mmiri bụ maka ihe n’egbu ya si n’elu abịa.
  6. Onye hụrụ ebe ọkụkụ na-abọ nsị, ha chụọ ya maka onweghị onye ma onye g’eri agbarịgba ụkwụ ya.
  7. Ọkụkụ nwata/onye ụbịam bụ ehi ya.
  8. Mkpi mbukobe anaghị agba ewu.
  9. Ewu richaa ji onye ụsọ, ya eriwe nke onye etiti.
  10. Akwa ọkụkụ mara mma iji eme edere anwụrụ ma kụtụ ya kpọrọkpọrọ.
  11. Akwa ọkụkụ gbara ajọ ọsọ, dibịa kpara ya ajọ aka.
  0  0
 5. 12.Ọkụkụ nyụọ ahụụ, ala achụwa ya ọsọ

  13. Ọchụ nwa ọkụkụ nwe ada,nwa ọkụkụ nwe mwemwe ọsọ

  14. Àkwá ọkụkụ jie akị, ihere emee nkume

  15. Ọkụkụ n’aga warawara, anya n’ele warawara n’ele ya

  16. Ọkụkụ mmanya n’egbu, ezutebeghị nkịta ọhịa ara n’agba

  17. Ihe ehi hụrụ gbaa ọsọ ka ọkụkụ hụrụ na-atụ ọnụ

  18. Ụkpana gbabara na ikpu ọkụkụ na-ala ala mmụọ.

  19. Ọkụkụ sị na ihe ya ji ele anya n’elu ma ya na-añụ mmiri bụ maka na ihe n’egbu ya si n’igwe abia

  20. Ọkụkụ n’ewere ite iwe,chetakwa nma gburu ya.

  21. Ọkụkụ n’erubeghị na ubu n’akpọ chọrọchọrọ, égbé n’ebughị ya, ufu eburu ya.

  22. Nne égbé mụọ nwa, ụmụ ọkụkụ ebegbuo onwe ha n’ákwá

  23. Ákwà ọkụkụ mara mma eji akpọ anwụrụ ma ọbụ onye g’akụ ya kpọrọkpọ

  24. Ọ dị mma ka ikuku buo k’anyị hụ ike ọkụkụ

  25. Ikuku buo, ahụ ike ọkụkụ

  26. Ọkụkụ hapụ mbọmbọ o jị gịnị azụ ụmụ ya

  27. Onye hụ ka ọkụkụ na-abụ nshị, ya chụpụ ya maka onweghị onye ma onye ga-ata agbịrịgba ụkwụ ya

  28. Onye hụ ka ọkụkụ na-abọ nshị, ya chụpụ ya maka onweghị onye ma onye ga-ata agbịrịgba ụkwụ ya

  29. Ọkụkụ n’ejighi ego o ji alụ nwunye, ya nwee ike ọsọ

  30. Ọkụkụ onye ogbenye bụ ehi ya

  31. Anaghị ejị ọkụkụ tere mmanụ achụ aja

  32. Ọkụkụ lee k’esi egbu/ahụsị anụ ọkwa, otu ahụ ka aga esi egbu/ahụsị ya

  33. Ọkụkụ gbawa ajị, ya gbafọ na-agbịrịgba ụkwụ ya, k’ahụ ebe aga ete ya ọgwụ

  34. Ọkụkụ sị ụmụ ya; ha n’akpagharị, ha n’ele anya n’elu maka ihe n’egbu ha si n’elu abia

  35. Leezie anya ka ịghara/ịhapụ ị bụ ọkụkụ zụchara ụmụ gbara aka ụmụ.

  36. Ọkụkụ bụ aja aghaghị ihe agwụgwọ

  38.Agaghị achụ aja hapụ itinye ọkụkụ

  39. Ọkụkụ na-achụghị ka-ejiri ya chụọ aja, ya tee onwe ya mmanụ.

  40. Ọkụkụ hapụ kwụọkwụọ ọ g’eji gịnị azụ ụmụ ya

  41. Ọkụkụ anaghị arọ ofe

  42. Ọkụkụ sị na ya nọ n’ime ite chịcharara

  43. Ọkụkụ sị ọkwa kwusị iti mkpu maka ewii zọwara akwa ya, ya bụrụkwanụ ya bụ ọkụkụ ana eji akwa ya na ya achụ aja

  44. Onye aja otu ọkụkụ warala, were otu akwa ọkụkụ nye arụsị maka eku ya na ọtakwụ ya nọ n’ime ya

  45. Ọkụkụ n’abọ mbọmbọ sị ụmụ ya riwe nri, ụmụ ya asị ya nke nọ n’ihu ka

  46. Ákwà ọkụkụ gbara ọsọ, dibia kpara ya aka

  47. Ọkụkụ kpụchaa ụtara, ya bianụ suru ya n’ofe

  48. Ihe ọbụla ọsọrọ ọkụkụ ya mee, ọ gaghị anyụ mmamịrị

  49.Ọkụkụ sị na ya labara ụra abalị maka chi ejiela, ọbụghị maka afọ juru ya

  50. Ọkụkụ sị na ya n’eti mkpu ka ọha nụrụ olu ya, ọbụghị ka ihe ji ya aka hapụ ya

  51. Ihe ọkụkụ hụrụ n’abọ, ewu ahụchala ya gba nkiti/mechie ọnụ

  52. Ihe ọkụkụ jiri buo ibu bụ aji/abụbụ ya

  53. Ihe ọkụkụ n’achụ oge mmiri n’ezo/ na mmiri dị ya oke mkpa
   

  54. Otu onye nwe ọkụkụ ma oha mmadụ nile nwe olu/ iti mkpu ya

  55. Ọkụkụ nwa mbịa(ogbenye) na ewu onye eze anaghị akpakọta ụrị

  56. Akwa ọkụkụ dị mma iji mee iko anwụrụ ma agakwa akụtụ ya aka

  57.Ọkụkụ m hụrụ n’anya, agaghim eji akwa ya achụ aja.
  0  0
 6. 1. Ọkụkọ nyụọ ahụ, ala achụwa ya ọsọ

  2. Ọkụkọ hapụrụ mma gburu ya na-atụgọrọ ite olu

  3. Okuko ghara kwum kwum o were gini zuo umu ya

  4. Okuko nti ike na-anu ihe n’ite ofe

  5.Ọkụkọ nyụọ ahụ, ala achụwa ya ọsọ

  6. Ọkụkọ hapụrụ mma gburu ya na-atụgọrọ ite olu

  7. Okuko ghara kwum kwum o were gini zuo umu ya

  8 Okuko nti ike na-anu ihe n’ite ofe
  0  0
 7. 1. Ewu na-akpa n’ ukwa amaghi na ukwa na-etigbu ewu
  2. Isi nne ehi daa, ọkụka (ogige ehi) e chie
  3. Anaghị ama ọkụkọ ọcha n’ofe
  4. Onye hụrụ ọkụkọ na-avọ nsị chụpụ ya maka na amaghị onye ga-ata ọkpa ya
  5. Atụrụ mụrụ ebili gba aka nwa
  0  0
 8. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 97 (100), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 55 (57), CHIDERA ỤNAMBA 5(8), MAZỊ IKECHUKWU ỌJỊ 4 (5)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.