23 Comments

 1. 1. Ekwughị mere ọnụ anụghị mere ntị.
  2. Nwata tụnye ọnụ n’okwu ọ tụnye akụ ya.
  0  0
 2. 3. Qnye a na-enye nri enye na-ewega ọnụ ya.
  4. Ọnụ anaghị eje be ọnụ gbara aka.
  5. Ọnụ sere ọgụ.
  0  0
 3. 6. Ọnụ kwuru njọ ga-emechaa kwuo mma.
  7. Ọnụ kwutere ihe e ji maa nti ụra.
  8. Ọnụ sị sị belụ isi belụ isi; e belụ isi ọ metụ ọnụ.
  9. Ọ metụ imi, ọ metụ ọnụ.
  10. Iji ọnụ egbu ọjị adịghị mma.
  11. Mbe sị akpọrọ ya gaa ahịa sị kpọsa ya ebe a kpọsara ibe ya ma ree ya ọnụ ego ya ruru.
  12. Ihe ọnụ ga-eri ekweghị ụkwụ zuo ike.
  0  0
 4. 13. Okwu baa n’ego, ogbenye esere ọnụ ya.
  14. Oriri abụghị ọnụ nkafe.
  15. Ọnụ na-eri adịghị mma ịkwụsị iri.
  0  0
 5. 16. Ọnụ bụrụ ogili asọ ga emechaa kọrọ ogili rachaa.
  0  0
 6. 1. Onu ike di mma iji egbu opi,ma onye g’egwutu ya onu?
  0  0
 7. 2. Udara si na obughi nani ya muru nwa ana apiwa onu.
  3. Ogbu opi na eficha onu
  0  0
 8. 4. Aka aja aja n’ebute onu mmanu mmanu
  0  0
 9. 5. Onu ejiri biri aku abughi onu eji akwu ya.
  6. Onye hapu onu ya uguru arachaa ya.
  7. Ogbu opi si Nne ya nwuo ya g’egbu opi, Nne ya anwuo otuto etuo ya n’onu..
  0  0
 10. 17. Agaghị ahụchaa ọnụ nnụnụ chowa ebe e si enye ya nri.
  18. Akwụ ruo n’ikiri a chọwa nnụnụ ọnụ ọpịọrọpịọ.
  19. Ọkpa akụ eri eri lekwa ka ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ.
  20. Orijuru afọ amaghị na ọ nwere ndị bu ọnụ.
  21. Nkịta niile na-eri nsị ma nke richaa buru n’ọnụ, a kpọọ ya ori nsị.
  22. Onye nna ya ziri ohi na-eji ụkwụ agbawa ọnụ ụzọ.
  23. E buru ọnụ na-agba aja , ọ na-ada mụọ mụọ.
  24. Anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ.
  25. Kama anụ dị n’ọnụ ga-atagbu m ya si n’ụpị pụọ.
  26. Akpataghị akụ na-ebute ịtụkwụba ọnụ.
  27. Anya ga-ericha tupuu ọnụ eriwe.
  28. Akpaa nkịta eze, ijiji ebewe ya n’ọnụ.
  29. Anaghị enwechaa osimiri were ọnụ mmiri na-eso mma.
  30. Agbara ibivna-ebu ekwuru ekwu ma nnukwu ibi na-adachi ọnụ.
  0  0
 11. 31. Agaghị m anọ nga dibịa na-eke ọgwụ kere ọnụ m.
  32. Ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka ọ na abụ ọrịrị.
  33. Ikpe ma ọnụ agba ehuru.
  34. I bo danda ala n’isi dị mfe n’ọnụ , ma ebee ka a ga ejide ala aka wee buwe.
  35. Nwatakịrị na-egwu ọnụ abụzụ nọkata mawa mbazụ ya amawa, ọ bụrụ na ọ bụghị agwọ ka ogwukwutere mara na ọ hụla ihe yiri agwọ.
  36. Nwoke na-alị ibe ya, aja ọcha na-eju ya ọnu.
  37. Nwanyị chọrọ ịghụ nwunyeedi ya ọnụ, na-asị ya nyetụ ya mmanụ ka ya were taa akwụ.
  38. Nkpu bara eze nwoke ọnụ ezenwanyị buru ụzọ na-eti.
  39. Nwata m na-atara ji, ya tabiri m ọnụ mụ na ya onye buru ụzọ mata ụtọ ji.
  40. Ọhịa nwere mbu nwee mfụ; ihe na-agba agba a naghị eturu ya ọnụ.
  41. Ohịa abụka enyi enwe , ka ajị rujuru ya ọnụ , ọ kpachara ya.
  42. Okwu anaghị anọ n’ọnụ adị njọ.
  43. Onye taara nwata ji adịghị ka onye bu ọnụ.
  44. Ọnụ gbaa ọkpụrụkpụ ọ dị ka ọkpụ ọsụkwụ.
  45. Ọ naghị abụ ahụ nwa mụọ eghewe ọnụ oghe.
  46. Eri agọ ekweghị ụmụ nwanyị agba afụ ọnụ.
  47.Ọnụ kwutere ihe obi ji gbaa njọ.
  48. Nkịta na-achọ ọgụ, Edi sọọ ya ọnụ.
  49. Anyụkọọ mamịrị ọnụ, ọ gbaa ụfụfụ.
  50. Ọnụ ma eri adịghị mma ibu ọnụ.
  0  0
 12. 8. Egughee ụzọ, egughee ọnụ
   

  9. Ekwughi ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị

  10. Ejighi ọnụ etinye azụ n’ofe

  11. Aka aja aja na ebute Onu mmanu mmanu

  12. Were ile gi guo eze gi onu

  13. Ike di n’okwu onu

  14. Nkita nile na eri nsi kama nke riri buru n’onu ka ama

  15. Anu kporo nku na eju onu.

  16. O gbara nkiti okwu juru onu

  17. Onu koro ogiri onu ga emecha koro ogiri lacha

  18 Onu kwuru njo ga emecha kwuo mma.

  19. Onu mmadu bu onu mmuo.

  20. Mmiri ejula awo ọnụ

  21. Ebe nwatakịrị n’ebute ọnụ mmanụ,ka ọna apụọrịrị

  22. Ogbu opi n’ehicha ọnụ.

  23. Otu aka rụta mmanụ, ozuo ọha ọnụ

  24. Nne ewu na-ata agbara, ụmụ ya n’ele ya anya n’ọnụ

  26.Ụdara sị na ọbụ sọsọ ya mụtara nwa ana apịwa ọnụ

  27. Nwata kwuwaa ọnụ, ọsị na ya ekwugbuo okenye n’okwu

  28. Ihe ehi hụrụ gbaa ọsọ ka ọkụkụ hụrụ n’atu ọnụ.

  30. Onye hapụ ọnụ ya, ụgụrụ arachaa ya

  31. Agwọ loro ibe ya, ọdụ ya apụta ya n’ọnụ

  32. Ọgbọ na ọgbọ ha bụ n’okwu ọnụ

  33. Isi na isi ha bụ n’ọnụ mana mmadụ ka ibe ya

  34. Nwata n’ejighị akụ,ya jiri ọnụ ọma.

  35. Elebe okenye anya n’ọnụ, ọdịka ojighị ya ñụọ ara

  36. Ọnụ agaghị anọ ya mmiri amaa eze

  37. Agwuru n’eji onu ari osisi, mara osisi n’elu ilu

  38. Obughi anyi kara nkapi onu.

  39. Onye mutara nwa nwere ogologo onu ya biko benata ya onu na gboo o mere yie onu nkapi

  40. koloko (nnunu) si na o ga-eji onu ya kwatuo oji..ngwa nezie koloko

  41 onu kwubere kwute

  42. Okwu juru nwata onu mana o maghi nke o ga-ekwu a si jide nwata ka egbue

  43. onu data ogu e jebe okpe (okwu)

  44. A na abu ahucha onu nnunu ajuba kedu ebe o si eri nri?

  45. Oke ji oso gbaba n’onu agwo bu azu ka o ga-eji puta

  46. Nwata kwuwaa onu o si na ya agwawuola ogaranya n’okwu
  0  0
 13. 47. Ihe akpotara na-agugu ite n’ala na-agugu onu.

  46. E lewe ogaranya anya n’onu, o di ka onughi are nne ya.

  47. O nweghi onye atunyere nnu n’onu ogbupu ya

  48. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ

  49. E jighi ọnụ etinye azụ n’azụ n’ofe

  50. Ekwughi ekwu meru onu,ekwuo anughi melu nti

  51. kama ọnụ n’eri ga akwụsi ịrị, nke na eribeghi erila

  52. ọnụ kọjọrọ ogiri ga emecha kọrọ ogiri rachaa

  53. ọnụ ejiri bite akụ abụghi ọnụ eji akwụ ya

  54. ọnụ akọrọ onye ụwa bụ chi ya ka akọrọ ya

  55. ejighi ọnụ egbụ ọji

  56. Were ire gi gụọ eze gi ọnụ.

  (57) A nyụkọ mamiri ọnụ, ọ gba ọfụfụ.

  58. Ogbu opi na eficha ọnụ.

  59. Ụdara si na ọ bụ sọsọ ya mụtara nwa ana apiwa ọnụ

  60. Nwata kwuwa ọnụ ọ si na ya agwagbụe okenye na okwu.

  61. Onye hapu onu ya, uguru arachaa ya.

  62. Ogbo na ogbo ra,bu na okwu onu.

  63: ọnụ kwurụ njọ ga ekwụ mma.

  64. ọnu gi bụrụ mma, o bee gi ịre

  65. Elebe okeye anya na ọnụ odika ojighi ya wee ṅụọ ara

  66. o ji nkakwụ bee ya ọnụ, o ji ọkụkọ bee ya ukwu

  67. anyụsia nsi apighi ya ọnụ, ọ dika otoro

  68. Onu anaghi aga be onu gbara aka

  69. Ofor ka idide ji awa onu.

  70. E kwere maka ihe ọnụ kwuru, egbukaa ụlọ

  71. Aka nọrọ nkịtị, agụụ egbuo ọnụ

  72. ọnụ kpụrụ nri n’ọnu, ọ gba nkịti

  73. Na ọnụ kwuru kwute bụ onye Chukwu chọrọ ịzọ ndụ
  0  0
 14. 74. Okenye choo ita anu oke, ya ejiri onu kere ya umuaka
  0  0
 15. 1. Okenye choo ita anu oke, ya ejiri onu kere ya umuaka
  0  0
 16. 51. Ihe e wetara na agịga ọkụ na-aga na agịga ọnụ.
  52. Nwa mkpi sị na njeọụga amaka; na ya jepụgara wee mụta isọkeli ọnụ elu.
  53. Oke amakwala ụma takaa akpa nwa dibịa ka nwa dibịa ghara ịma ụma bụọ ya ọnụ.
  54. Ọta akwụ kapịba ọnụ ịmara na ọ ga-agbụpụ ya.
  55. Ọ na abụ eghewe ọnụ ọghe wee kpọọ ‘uturu’ ọ dị ka a kpọrọ ‘otoro’.
  56. Isi na isi ha bụ okwu ọnụ; mmadụ ka ibe ya.
  57. Onye kee ji kee ọnụ ya, ọ gaghị erepụ ji.
  58. Okwuchara emeghị rere ọnụ ya.
  59. Ọ bụghị ihe ugoro na-ada n’ọnụ ka ọ np-atọ.
  60. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanu.
  61. Mmiri idei bute akụ, o zuo ọra ọnụ.
  62. Otu mkpịsị aka detụ mmanụ, o zuo ọra ọnụ.
  63. Ọ na abụ ekwepụ dibịa ọnụ akụ, ọ bụọ mgbọrọgwụ n’ajọ ọhịa.
  64. Ọnụ e jiri biri akụ abụghị ọnụ e ji akwụ ya.
  66. Aka jụọ oyị mgbei amaa ọnụ.
  68. A naghị ekechi ehi na-azọcha akpa ọka ọnụ.
  69. Mmiri na-amachị ije ọkpa ma ọ naghị amachi okwu ọnụ.
  70. Onye arachaghị ọnụ ya, ụgụrụ arachaa ya.
  71. Iwe wechaa onye nchiche, ọ ga atabiri ya ọnụ?
  72. Akwa nwa mkpi dị urughuru n’ọnụ.
  73. Ụkwara na-aka mma n’ọnụ onye gbụpụrụ ya.
  74. Kwere kwere dị n’ọnụ akụ bụ nke onye kwetara mee.
  75. Okpete anaghị epu ọnụ naabọ.
  0  0
 17. 76. Ọ na abụ anyụchaa nsị ma akapịbaghị ya ọnụ, ọ bụrụ otoro.
  77. Onye na-anụ onye nwụrụ aṅwụ ọnụ, o ji ndụ nke ya n’aka.
  78. A na m asị onye mba ya chụpụ ijụji beere ya n’ọnụ, ama m ihe ha ji agba ụtụtụ na be ha.
  79. A naghị agụ ọkọa nkịta zọrọ n’ala ọnụ n’ebe ọ mụrụ nwa.
  80. Nwoke jụ nwanyị naabọ na-ebukarị ọnụ alakpụ ụra mgbe niile.
  81. Ọnụ ka e ji kee ụwa; ọnụ ka a ga-eji mebikwa ụwa.
  82. Ihe ụwa bụ akpụọ isi, akpụọ afọ ọbụ.
  83. Onye ga-egbo nna ya iti nne ya ihe aghaghị ịgwa nne ya ka o mechilata ọnụ ya.
  84.Mkpọrọkọ ọnụ anaghị egbu ezi; mbaka ụlọ anaghị egbu nkịta.
  85. Onye ọbụla nne ji ya na nwanyị bụ mkpọ ọnụ.
  86. Onye ma nkịta na-amanye ya aka n’ọnụ.
  87. Ọ na abụ ekwe hakarịa ọnụ, agwa ya aga osisi e jiri tụọ ya.
  88.Ọ bụ n’ihi ejighị ọzọ ka nke akpụ n’ọnụ ji ata ahụhụ.
  0  0
 18. 89. Ọ na abụ onye afụ ọnụ rachaa ofe okwụrụ, aka atọ ya n’agba.
  90. Kama rijuo afọ dachie uzọ, e buru m ọnụ.
  0  0
 19. 91. Onye ejina ụwa mee ọnụ, ụwa na-eme ntụgharị.
  92. Ọnụ mara mma kpụrụ ọkọụkpụ, ọ dị ka ọ kpụ ọsụkwụ.
  93. Ọnụ okwu mmadụ bụ obi a hụrụ anya.
  94. Ọ bụ naanị ụsụ na esi n’ọnụ eri nri sikwa n’ọnụ nyụọ nsị.
  95. Agwọ ọbụla na-atụ mbe na emebi ọnụ ya.
  96. Abụzụ tụrụ ọnụ abụzighị nwa.
  0  0
 20. 97. Onye ka e tinyere nnu n’ọnụ ọ gbụpụ?
  0  0
 21. 98. Ọnụ ndị okenye bụ ọnụ ndị mụọ.
  99.Ọgịnị sị na ya apụghị iji ọnụ ya mara mma tụọ ọnụ dị ka oke.
  100. Ọ na abụ ahụrụ chọọ ịchọ mmadụ okwu ọ gaa tapere n’ọnụ otule.
  0  0
 22. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 99(100), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 70 (73), CHIDERA ỤNAMBA 2 (2)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.