9 Comments

 1. 1. Ụkwa ruo oge ya, ya adaa.
  2. Ewu nwụrụ na ọba ji abụghị agụrụ gburu ya.
  3. Kama ede ga eshi, ka nkụ gwụ.
  0  0
 2. 1. Mmecha ede abụghị ọkụkọ ya
  0  0
 3. 1 ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ
  2. akwụrụ ọtọ gwube ji, ehukata ala gwụpụta ọdu ya
  3. mba ji na akari ihụ na ọkụ
  0  0
 4. 4. Ọnwụ egbughi ji eji chụọ aja,ọ ga epụ ome
  5. ji anaghi esi na ọdụ epụ ome
  6. Ọ bụ ihe mere édè jiri bee nwịị.
  7. Abacha biara ígbò ọgụ dịịri jì na ọgèdè, were buru ọgụ n’isi
  8.Onye ji gbàrà, ede ga àgbákwa ya
  Ji ree ure, ọ dị n’ọba onye nwe ya.
  9.Ji tọwa ụtọ, a bachanyewa ya awịị
  10. okenye bụ jị ọkọchị
  11. a gbara aka na-azọ ala, onye ji ji a na-aKọ ji ya
  0  0
 5. 12 O nweghi onye ma ji a ga-eji akpa ụnwụ
  13. ewu na anaghị ata ji sowe nke na-ata ji, o bido tawa ji
  14. ọkwa sị na onye ya riri ji ya bụ dịji
  15. ọkwa sị ụmụ ya, onye tụrụ ji ya tụrụ mgbọrọgwụ ka ọ ga-abụ onye nwe ji gwuru ji ya ha eriwe mgbọrọgwụ
  16. ji gheefee oke, o rute danda
  17 onweghi ihe emere abana ka asuọ ya nri
  18 onye anọghi na aghara ọkụ ka ana ewepụ ji ya na ọkụ
  0  0
 6. 19 ji na mbazụ anaghi atọ na ọhia
  20 ọkwanụ onye iberibe na ewete ji eji esi agwọ
  21onye ji ya ruru abụọ ga egwute ha abụọ
  22. ji esighi n’isi puo ome, o si n’ọdụ puo ome
  0  0
 7. 1. Anaghị atọ ute edina ala n’ukwu ụkwa.
  2. Ụkwa a na-apị mkpụrụ adịghị ya.
  3. Mba ji na-akarị ịhụ n’ọkụ.
  4. Ụkwa dara ụbọchị obodo na-eme mmemme adaghị n”oge.
  5. Mgbe a ga-ahọ ụkwa, e mee họọ irende ya.
  6. Anaghị anọ n’ukwu ụkwa aghọta ube, ị mee otu ahụ ụkwa adagbuo gị.
  7. Awaị taa mmiri kedụzi ụtọ ya.
  8. Awaị tọba ụtọ, awanyekwuo ya ji.
  9. A na-asọ isi ede anya, ala ede asị ọ bụ ya ka a na-asọpụrụ.
  10. Ejighị ede agọ mmụọ.
  11. Ewu rie ji ngwere ekwe n’isi, ewu erighị ji ngwere na-ekwe n’isi.
  12. Ị bo mpọtọ ede ibu karịrị ya, ọ chịrị isi.
  13. Ji abana ọ dịkwa mma o jiri jụ ọkụ.
  14. Ji anaghị anọ n’ọba agụọ a na-agụ.
  15. Ji anaghị afọ otu ibe eghe.
  16. Ji ezegbula ede, ede ezegbula ji.
  17. Ji gbalitere elu sị zọwa ya ụkwụ.
  Ji gwụ n’ọba, nwanyị azawa oku ike.
  18. Ji anaghị esi n’ọdụ epu.
  19. Mpọtọ ede nọọrọ onwe ya, agwọ bịa nochie ka ọ ga-abụ , e gbuo ya a kụrụ mpọtọ ede wee chịrị ya.
  20. Nwanyị baa ọba egwu ejide igwe ji.
  0  0
 8. 21. Nwata m tara ji, ya tabiri m ọnụ mụ na ya onye bu ụzọ mata ụtọ ji?
  22. Okeke gwughara ji, Okafọ gwute ya, ọ bụvji nkụrụ ma nkụ.
  23. Ọ bụ di bi ụnọ ka a na-ahụrụ ji ebe tara.
  24. Ọbụrụ n’anwụ amagbuo onye a na-akọrọ ede, mara na ọrụ a na-arụ enweghị isi.
  25. Onye taara nwata ji dị ka onye bu ọnụ.
  0  0
 9. ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 24 (25), NNAEMEKA IBE 22 (22), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 3 (3), CHIDERA ỤNAMBA 1 (1)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.