12 Comments

 1. 1. Anụ bu ụzọ na-anụ mmiri oma.
  2. Ekewọọ nwata anụ, ewere azụ kwụọọ ya ụgwọ.
  3. A ga ebu ụzọ jide anụ egbe n’aka tupu ajụọ ma nwanyị a na-eri ya.
  0  0
 2. 1. aka mere azụ ọ gbaa nkọrọkọ
  2. onye naghara nwata anụ ga enye ya azụ
  3. onye ndidi na-eri azụ ukpoo
  4. azụ anụ ụka.
  5. agbaghị ụzọ azụ owere mgba ọ gaghị echi

  7. ndụ miri ndụ azụ, miri atala ma azụ anwụla
  8. Ihe ana acho n’ike oku bu azu.
  9. Uru adighi n’isi azu.
  10. Mbe si na ibu bụ nke ya, ya mere o ji kwọrọ ya na-azụ
  11.Nje dị na azụ bụ azụ.
  12. Nwunye awo si na di atoka uto, ya jiri
  nuta nke ya kworo ya n’azu.
  13. Ebule la azụ ọ bụrụ ọgụ
  14.. Ọ biara be onye abiagbula ya, mgbe ọ
  ga-ala mkpumkpu apukwala ya n’azu.
  15. ogbu isi anaghi ekwe mma ga ya na azụ
  16. Etere ugba etere azụ ogiri bụ ọgwụ ofe.
  17. Enweghị oke mmiri na enweghị oke azụ.
  18. Nwa akwọ na azụ amaghị na ije dị ụfụ.
  19. Azụ amaghị onye ọ na-anyara anwụ.
  20. Ọkwọm n’azụ ụkwụm na-akpụ n’ala, ya hapụm kam were ụkwụm gawa.
  21. Agba ele anya n’azụ abụghị egwu kama ọbụ ike nkwucha.
  22. . Ọbụ oke ụlọ gwara oke ọhịa na azụ dị na ngiga
  23. Enwe sị na ya agaghị agọtara nwa ya kwọ n’azụ agọ maka onwere ike ịghọrọ ụtụ rachaa

  24. Obere azụ kpata obere nkụ nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ
  25. miri bụ ndụ azụ mana ọ bụghị maka miri ọkụ.

  26. Ihu di mma; ma azu ka ego.
  27. Azu kaa isi, o laa na osimiri; ma mmadu kaa isi, o laa be ndi mmuo.
  28. Oke obula jiri oso gbaba n’onu agwo bu azu ka o ji agbaputa.
  29. Okwu di nro na-eme ka onuma lachighaa azu.
  30. Enwe siri na onye ya ga agoro agugo bu nwa ya bu n’afo n’ihi na ya amaghi mgbe nke ya kwo n’azu jiri ghoo utu rachaa.
  31. O na abu anya na-enyo nti; nti a na-efe azu.
  32. Ichowa imata oke, tinyere ya azu n’onya.
  33. Azu dike anaghi eru ala.
  34. Onye riri oke riri azu; onye riri azu riri oke.
  35. Onye ara siri na onweghi ihe ya ga-agwa onye ji mma aga n’azu ya; na o bu mgbe o choro isi ya acho.
  36. Mere mere n’ihu, gwompiti n’azu.
  37. Oke gwara umu ya si, ” oburu na unu choro idi ndu zuo umu umu, unu elekwala anya na azu ejiri kwe onya.
  38. Asaa adighi n’ulo; asato bata, o laa azu.
  39. Okwom na-azu ma na ukwu m na-eru ala, ya hapu m ka m jiri ukwu m na- aga.
  40. Onye otu anya huru eke n’ogba wee laghachi azu, e mechaa, O biakwa Lee ya anya ozo wee so, ” ugbua anya m abuo ahula ya”.
  41. O na abu eriwo anu, ewere azu kwuo ugwo ya.
  42. Onye echiche buru uzo ogu, umunna ya asi na o dufuo ha, o kpere azu ha asi na o na-eze ndu.
  43. Ikpe mara eziokwu aka azu na aghugho di ya.
  44. O na abu onye bu uzo mara ezigbo akwa, ajuju egbuo ndi kpe azu.
  45. O na abu ikwe buru nri o gbakuta ala azu?
  46. Nnukwu azu bu n’ime abali ka o na-akpa nri.
  47. O na abu onye ohi na-ezu, ama agbara na-eso ya na azu.
  48. Anumanu ozo anaghi ekukwasi enwe mmiri n’azu.
  49. Ekwe onwu daziri ozu n’azu.
  50. Nganga buru uzo , odida esoro ya na azu.
  51. O bu oke no n’ulo gwara oke no n’ohia na azu di na ngiga.
  52. Ejekata ije laghachi azu, onye bu uzo ekpere azu.
  53. Mbe siri na the kpatara ya jiri kworo nsogbu n’azu bu na nsogbu bu nani nke ya.
  54. Azu enoghi ibe ya o naghi ebu.
  55. Akpa nya azu anaghi ama na ibe ya nyakwazi anu.
  0  0
 3. 56. Eriluo amu, eji azu kwuo ugwo ya
  0  0
 4. 57. Anu gbaa ajo oso, agbaa ya ajo egbe.
  58. Beta anụ beta anụ bụ na-ahụ ehi.
  59. Nwata rie awọ, ya ajụ anụ.
  60. Anụ nile baa n’ọkụ, amara nke nwere abụba.
  61. Ihe ọsọrọ gị mee onye igwe, ya lawa ọ ga adịrị gị azụ.
  62. Ori anụ mmadụ, ya tụọ onwe ya mbọ
  0  0
 5. 4. Anụ na -anaghị agbara nkịta ọsọ abụghị nke oriri.
  5. Anụ dị n’ọhịa bụ mma abọghị ya, ijiji erie ya.
  6. Onye nwere ndidi na-eri azụ ukpoo.
  7. Aka mere azụ ọgbaa nkọrịrịkọ.
  8. Anụ gbaa ajọ ọsọ, agbawuri ya ajọ egbe.
  9. Nwata rie awọ, ọ jụ anụ.
  10. Anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ.
  11. Mmadụ anaghị abụ nwata n’anụ ogburu.
  12. Anụ laa taa , echi bụ nta.
  13. Anụ ịkpịkpa ka ya na nwanne ya kwụ anụ na-agụ ya.
  14. A na-achụ anụ , a na-agbawurị ya egbe.
  15. Anụ ọbụla gbara ọsọ ka oke, nwaologbo arịa ya elu.
  16. Anụ ogwu maa n’ọnya, ewere okpiri kụgbuo ya.
  17. Ana m ezo ezo agba nwa atanị egbe, ọ bụ oke anụ?
  18. Anụ nwere uche anaghị ekwu okwu ma enyi nọrọ n’ụzọ.
  19. Edi na enwe abụghị otu nne mụrụ ha, ma ihe siwe ike, enwe na edi azawa nwanne ka ụmụ anụ ndị ọzọ nyere ha efe.
  20. Ọkụkọ na-akpagharị ma ọ maghị na – ekechala anụ ya.
  0  0
 6. 21. Ụdara bụ nke enwe; anụ ndị ọzọ bịara nche.
  22. Ụsụ abụghị anụ elu nke o ji abụ anụ ala.
  23. Udubere kpe azụ.
  24. Ọnwere ihe a na-ewepụ n’anụ mana eri ya.
  25. Anụ ebu nwa.
  26. Ọbụghị onye tara ahụ riri anụ onwe ya.
  27. Onye ohi ọkụkọ sịrị na ịkwụsị ohi ọkụkọ bụ belụsọ ma anụ$ ọkụkọ akwụsịrị ịtọ ụtọ.
  28. Ihe afọ fụri saa ehi e gbuo ya , anụ ya ga eju ụkpa, ma ọbụrụ ewu ya agahị ahụ anụ ya anya.
  29. A na -egbu mbe edebe ọla, ọnwere mkpamkpa anụ dị n’ahụ mbe.
  30. Ị chọwa anya anụ, Ị gaa n’isi ya.
  31. Ị chọwa ịmata oke, itinyere ya azụ n’ọnya.
  32. Nwata anụ juru aka na -eji nkuaka achụ nkịta.
  33. N’ezie anụ niile na-afụ opi ma nke nkapị na-apụ iche.
  34. Nwata nna ya na-azụtara akpakwuru anụ n’abụ ọ hụ ịbi ọ rọwa ya anya.
  35.Nwata ma ụma agụ egwu aja, okenye nwe anụ.
  36. Nwalogbo sịrị na anụ ya chụrụ ọsọ , ọ gbaghị, ya agaghị eri ya.
  0  0
 7. 37. Onye mụ na ya na-agba nta sịzi na ụkwụ m dị ka nke anụ.
  38. Ọsụ ụtara na-eji anụ ọkụkọ ezu ike.
  39. Mmadụ tachara anụ tọchie ọkpụkpụ ya ụzọ ọ maa ya, kedụzi uru ọ nwere?
  40. Mgbu n’abụ ka a na-egbu anụ ọ wee baa ns ngịga.
  41. Nkịta sị na ọ bụ anụ hụrụ ya gbawa ọsọ ka ya na-achụ.
  42. Nwoke na-alụ nwanyị mechiri ahụ , ọ dị ka ndị obodo ya na-asọ anụ nchi.
  43. Nkịta rimara utu anụ , ọ hụ onye dara ibi, ọ na-egbu ọdụ fịnị fịnị.
  0  0
 8. 44. Anụ nza ọha aghaa e ji akpa ya mkpa mkpa?
  45. Anụ zoro ezoro baa n’obu, ya zorokwa ezoro pụta.
  46. Anya na-ele anụ anaghị ele ihe ọzọ.
  47. Achụba nta sị kpọọ aha anụ a na-achụ , ka nwa nkakwụ ghara ịgbagbu onwe ya n’ọsọ.
  48. Aṅaṅa aṅa, abọna abọ, a ga-ata anụ na ndụ.
  49. Onye otu anya hụrụ eke n’ọgba wee laghachi azụ; e mesịa ọ bịakwa ọzọ weecsị, ” ugbu a anya m abụọ ahụla ya.”
  50. A machaa na anụ dị ụtọ ma were ya nye ohu ka o sie.
  51. Onye ketara ukwu onye amụ ibi n’oke ji anụ.
  52. Ihe ọmasịrị otoro ya gbaa nne ehi, anụ ya ga-ejurịrị ụkpa.
  53. Nganga buru ụzọ, ọdịda esochie ya azụ.
  54. E kutụọọ ọkwa, ọkwa ọkwa e kutụọọ anụ nganịnga.
  55. Nwata akwọ n’azụvamaghị na ije dị anya.
  56. Nsịkọ sịvna ihe ya ji karịsịacanụ niile bụvna ya na-anụ ihe ndị mmụọ na-ekwu.
  57. Onye ketara ụkwụ mgbada n’oke ejighi anụ.
  58. Ọ dagụrụ ngwere na -eri ọdagụrụ anụ.
  59. Isi anụ anaghị efu n’ite ofe.
  60. Nnukwu azụ bụ n’ime abalị ka o ji akpa nri.
  61. Ọna abụ anụ anegbubeghị ka a na-amaghị ka esi abọ.
  62. A naghị ata anụ nsịkọ na nzuzo.
  63. Nkapị sị na ya bụkwanụ nwa anụ kama na ọnụ nne yacekweghị ka a mara ya.
  64. Anụ nkịta dọrọ ọra; mmiri ya adọrọ.
  65. Ọ na adị mma ka a nọrọ n’ụlọ kechaa anụ agụ tupu e jewe nta; n’ihi na agbatuo agụ, ọgụ adaa.
  66. Ọbịara be onye abịagbula ya; ọ lawa mkpumkpu apụla ya n’azụ.
  67. Nkịta rie anụ rie azụ, agaghị agbanye ya mmanya.
  0  0
 9. 68. Anụ ọzọ anaghị eri ibe ya ewepi ịkpụkpa.
  69. Okeu dị ṅro na-eme ka ọnụma laghachi azụ.
  70. Ọ na abụ emechata anụ nkịta nke ọma, onye nsọ anụ erie ya.
  71. Onye rifee ogwe sị ogwe gbajie, ebee ka ọ ga-esi laghachi azụ?
  72. Mmanya ọbụla bịara n’ihu eze anaghị alaghachi alụ.
  73. Azụ nwamba anaghị eru ala.
  74. Ọ na abụ ahụ onye a ga-ebenye anụ, nma anaghị afị nkọ.
  75. Nwata rie Ogwumaagana, o rie uberube anụ.
  76. Anaghị enye oke azụ ka ọ debe.
  77. Ugwu anaghị adị n’ihu ezue ike n’azụ.
  78. Nwata anaghị abụ nwata n’anụ o gburu.
  79. A ga m asị gị gbgbuoro m mgbada amụ ibi maka na anụ na-agụ m?
  80. Udele abụghị anụ.
  81. Ọnwụ egbukwala ndị okenye ka ụmụazị ghara igbu udele kpọọ ya anụ.
  81. Ọ na abụ anụ jewe ka enwe, ; ọ majie ukwu.
  0  0
 10. 83. Ọ na-abụ ahụkarịa nwatx n ‘ọgbọ anụ, ekenya ya ụtụ obodo.
  44. Ọ bụrụ na udele bụ anu, ụmụ azị akaghị ama ihe ọbụ.
  45.Ijiji ọbụla so anụ anaghị ebu ọnụ.
  0  0
 11. 1. Aka mere azu gbaa nkoronko
  2. Anu gbalaa taa echi bu NTA
  3. Ego bu anu mmanu
  0  0
 12. ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 83(83), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 61 (62), MAZI IKECHUKWU ỌJỊ 3 (3).
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.