ILU MAKA ỌCHỊCHỊ

11 Comments

 1. 1. Onye fee Eze, eze eruo ya.
  2. Eze mara achị, ọ chịa ọzọ.

 2. 3. Obodo adịghị mma bụ uru ndị Nze.
  4. Igbo enwe Eze.
  5. Ikpe ama Eze.

 3. 1. Onye otu anya na-abụ Eze n’ala ndi isi.
  2. Asọkata Eze anya, ekpuru ekete n’ihu gwa ya okwu.

 4. 3. Anaghị eshi Eze eshi, ana amụ Eze amụ

 5. 4. Obodo n’enweghị Eze, rụrụ arụ

 6. 1. Chi na-etu ugo.
  2. Onye mzgh. na ya ga-echi ọzọ, mechaa chie, ọ chọwa ịgbanye eriri ọzọ ya, ọ gbanyeruo ya n’ikpere.
  3. Aka kpara eze udele, o kwuo onye chiri ya ọzọ.
  4. Onye ụwa na-ekiri, adịghị mma ikposa ntụ.
  5. Onye ji ọfọ nna ya anaghị atụ egwu.
  6 Ọkụ agụnyere nwata n’aka anaghị ahụ ya.
  7. E zuo ka aha eri udele,,a tọtuo ngịga.
  8. Aka weta aka weta, ọnụ eju.
  9. Anyụkọọ mamịrị ọnụ, ọ gbaa ụfụfụ.
  10.Chi na-etu ugo.

 7. 1. obodo adighi mma bu uru ndi nze
  2. akwudolu eze, o chie
  3. eze onye agwala nyuru nsi buru n’ike madu nile gba ya nkiti
  5. o nweghi udiri madu anaghi ahu n’obieze

 8. 1. obodo adighi mma bu uru ndi nze
  2. akwudolu eze, o chie
  3. eze onye agwala nyuru nsi buru n’ike madu nile gba ya nkiti
  5. o nweghi udiri madu anaghi ahu n’obieze
  6. N’idu (ohia) kwu nti bu maka onye nwere madu
  7. anuta akara eze ka eze chi achi
  8. arusi wawa oke anya agwa ya osisi eji tuo ya
  9. ekwughi ekwu mere onu, anughi anu mere nti
  10. ekwuo anughi na-egbu nwata, ahu ekwughi na-egbu okenye
  11. aru gbaa afo o buru omenala
  12. a kpaa akpa arahu n’ute
  13. uka akpara akpa, eji isi ekwe ya

 9. 3. A na-eji anya a na-asọ Eze ahapụ odibo ya.
  4. A na-esi n’eju amara ọkụkọ ga-abụ oke.
  5. Ajọ ọkụkọ na-akpata ihe a na-eji esiri akwa ya.
  6. Arụ ite anaghị aka arụ mmiri.
  7. A na-asọ isi ede anya, ala ede asị ọ bụ ya ka a na-asọpụrụ.
  8. Agbachaa izu, akọọrọ ntị.
  9. Anụ nwere uche anaghị ekwu okwu ma enyi kwuchie ụzọ.
  10. Eze na=aghọrị ndị ọ na=achị.
  11. Eze a na-asọ anya sọwakwa onwe ya.
  12. Eze anaghị eze n’ụlọ ya.
  13. Ihe nile kọchaa Eze, ọjị na mmanya anaghị akọ ya.
  14. Ọjị Eze dị Eze n’aka.
  15. Okoro etoghị eto wara ọgọdọ, ikuku buru ya, oburu ọgọdọ ya.
  16. Ọ bụ amaghị kwu butere amaghị sa.
  17. Otu aka anaghị eke ngwugwu.
  18. Ọ na abụ onye amaghị na Ọ ga-echi ọzọ chie, ọ gbanyekwuo eriri ọzọ n’ire.
  19. Nwa nza na-echi eze n’akwụ ya.
  20. Nsịkọ na-echi eze n’ọbere mmiri.
  21. Ọ na abụ onye erughị ka Eze ọ sị sị lie ya ka Eze.
  22. Mki nkugowe anaghị agba ewu.
  23. Achụba aja ịpụ n’ụlọ, oke tụnye ego ngwere; n’ihi na ọkụ gbaa ụlọ, oke abụrụ oke ọhịa, ngwere abụrụ ngwere ịkpa.
  24. Ejula kpụrụ, ọ kpụrụ ekiriko ya.
  25. Isi na isi ha bụ okwu ọnụ; mmadụ ka ibe ya.
  26. A naghị ahapụ isi aka agba ụrịọm.
  27. Ezuo ezuo wee kwanyecnwanwa n’olulu, ịgba ọrịkọ adịghị ya.
  28. A naghị aja mbụ n’ezighi igwe.
  29. Akwụkwọ nri aghaghị ịka n’ọkwa e jiri gwọọ ya.
  30. Agwọ nile bụ agwọ ma e nwere eke nwe ọhịa
  31. Ikpe mara eziokwu , aka azụ na aghụghọ dị ya.
  32. Egbe bere ugo bere; nke sị ibe ya ebela nku kwaa ya.

 10. 14. ubochi ikpe, ezi omume aguwa ọnye obula
  15. ochie dike chuo aja, o di ka o churu ya nye ndi muo n’aka
  16. onye iwe oku na-ebu onye ajo obi uzo anwu
  17. utara na-enwe isi enwe odu
  18. onye ji ego kwaa nna, o bughi di okpara gburu nna
  19. Aṅaghi achọ isi azu acho n’ofe
  20. ihe okenye no ala hu nwata ria elu ọ gaghi ahu ya

 11. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 30(34),MBA UDOGU 12(13), NGOZI NWARUNTA 8(10), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 2(4)

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published.