ILU BANYERE AMAMIHE, NZUZU N’AGHỤGHỌ

8 Comments

 1. 1. Onye na-aghọ nke ya a na-efu.
  2. Anụ bu ụzọ na-anyụ mmiri ọma.
  3. Aturu sị na ya na-eleru anya ala ụmụ nna ya asị na ya dị nzuzu.
  4. Nwa tolite ajụghị ihe mere nna ya, ihe mere nna ya eme ya.
  5. Ibu pere mpe anaghị a gwọrọ ya nnukwu ajụ.

 2. 6. A maka m ihe n’Ọzụbụlụ bụ ama ama na Nnewi.
  7. Onye ndidi na-eri azụ ukpoo.
  8. Onye isi ike na-ebi n’ala ụkpọrọ.
  9. Ọ mara asụ sụọ n’ikwe, amaghị asụ sụọ n’ala.
  10. Ụkwụ ka e ji achọ ihe dabara na mmiri.

 3. 11. Anya ka e ji ama ọka chala acha.
  12. Ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwọrọ agwọ.
  13. A na ebu ụzọ zọta ala tupu azọba ute.
  14. Agaghị m ekwo maka enyị m nwanyị rịa ube edoro arụsị.
  15. Nnụnụ juru ọhịa ma aha nnụnụ nwata mara bụ egbe.

 4. 16. A hụchaa ụgbọgụrụ a na-ajụ ihe na-amị aṅyụ.
  17. Ikpe mara eziokwu aka azụ na aghụghọ dị ya.
  18. A na-eji aghụghọ na nganga agbara ehi ọsọ.
  19. Arụsị ejiri akwa chụrọ aja kwesịrị ịma na ụkwụ na aka ọkụkọ ahụ nọ n’ime aja.
  20. Anụ ma ihe anaghị ekwu okwu ma enyi kwụchịe ụzọ.

 5. Author

  1. A na-eme nwata anya n’olu were agworo ya aju
  2. Ofeke amaghi mgbe e mere nku ukwa
  3. Awo anaghi agba oso ehihie na nkiti
  4. Onye naghara nwata anu ga-enye ya azu
  5. Nti taa ma nti ataghi na-ewe nti iwe
  6. Ihe okenye no n’ala hu nwata ria elu o gaghi ahu ya
  7. Ka e ji oku a gbara nsiegbe bu ka e jikwa nsiegbe agbara oku
  8. Onye a turu ilu kowaara, ego eji lu nne ya furu efu
  9. Nwata kwuwaa Onu, o si na ya agwakaa okenye ahu
  10. Nwayi mara obi di ya, o di ka o gworo ogwu
  11. Ikpe mara eziokwu, aka azu di ya
  12. Ire OMA ka ejula ji aga n’ogwu
  13. Ulo adawaghi gbara uko
  14. Ite anaghi eghe n’otu nta mmiri
  15. Nwanza rijuo afo, o cheere CHI ya aka mgba
  16. Aka eji gbaa inine ka aga ejikwa gbaa ahuekere
  17. Nwa ewu hulata ala, o nuo nne ya ara
  18. Umunwanne abuo tachara ewu akpukpa si na o na-aha mmanu
  19. Afo anaghi aka ihe o riri
  20. Madu anaghi ahapu ubi ya na o ruru ahihia

 6. Author

  21. Onye jiri Onu kochaa ihe o mere, mara na ihe o mere pere MPE
  22. Onye ndidi na-eri azu ukpoo
  23. Ejighi ukwu abuo awu Igwe
  24. Ejighi iwe oke esu ulo oku
  25. Madu anaghi aghafu uwe ya maka na o ruru inyi
  26. Ejiri uche kuo okpa, okpa ejiri uche puo
  27. Madu anaghi Abu nwata n’anu o gburu
  28. Onye a kporo ka o boo anu, o na-abo na-adonye n’akpa, a kpoo ya ubochi ozo o mara na o botara nke o boo
  29. Ako abuo anaghi eke ihe di a to
  30. Ilu nwanyi abughi inu ihe na nti

 7. 21. Ama ụma eme ụmụnna; ọnweghị onye n’amaghị onye iro ya.
  22. A na-esi n’eju ama ọkụkọ ga-abụ oke.
  23. Ama mmiri zoro ezo mara nke emere mwụpụ.
  24. Ajụgbughị ajụgbụ eri na-ebute arịagha arịa anwụ.
  25. Ama nwanyị mara di ya bụ fụghem.
  26. Anaghị ahụchaa ọnụ nnụnụ , chọwa ebe a ga-esi enye ya nri.
  27. Aṅyụpụchaa ahụrụ , kpara aka n’imi bụzi azị.
  28. Nwa m akarịa m bụ aghụghọ.
  29. A na-esi n’ọdụ ama ihe dị nkịta mma.
  30. Anaghị enwechaa osimiri were ọnụ mmiri na-akwọ aka.
  31. Edi na enwe abụghị otu nne mụrụ ha , ihe sịwe ike, enwe na edi azawa nwanne ka ụmụ anụ ndị ọzọ nye ha ohere.
  32. Ji gwụ n’ọba, nwanyị azawa oku ịke.
  33. Ewu na-anyịre ọdụ ya, ya asị na ya na-emegbu onye nwe ya.
  34. Ejula na-agbọgbu onwe ya ọ sị na ya na-agbọṅyụ ọkụ.
  35. Mbe na mbe zụkọọ ahịa, uru anaghị adị ya.

 8. 36. Nwata maburu ite amaburughị ajụ ya buru isi ụkpọrọ.
  37. Ngwere agbaghị ụlọ ọ bụ ya tụrụ.
  38. Ikeagwụ dị mma n’iru ọrụ ma ọ dịghị mma n’oriri.
  38. Ihe atụrụ hụrụ sụọ ude ka ọkụkọ hụrụ n’atụ.
  39. Ihe enyi huru gbawa ọsọ ka mbekwu hụrụ na-awakwa ọgọdọ.
  40. Mbe na ebu ụzọ amara ala na be ndị ọgọ ya tupu ọ mara onye ọ ga-aghọgbu.
  41. Mmiri riri enyi ka mbe na-awakwara ọgọdọ
  42. Mmadụ goro akpa maka ihe ogologo, gbuzie agwọ chịrị ya n’aka.
  43. Onye tufuru izuu asaa , nọrọ na-akpụ egbe ọ ha=eji chụọ nta; Ọ baa ọhịa hụ agụ zowe ezowe.
  44. Onye na-egbu dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ ghọtakwa nke ọma na ndị na-akọ nsi anwụchabeghị.
  45. Onye mbụ mere anaghị ekwe ka abụọ mee ya.
  46. Onye atụ gburu nna ya anaghị eji mpi atụ aṅyụ mmanya.
  47. Ọ gara iyi aghụghị ahụ, ọnọ n’ụlọ ka ya mma.
  48. Onye jiri ụtụtụ tụtụwa, mgbe chi na-ejila ya atụtụjuo ụkpa.
  49. Onye tụtara ọkpụkpụ ọgwụ dibịa nwụrụ anwụ na-anya n’ukwu na-amali elu, ọ dịkara ya mmp ọ wee hppụ ya nwụọ?
  50. Ọkwa gwara ụmụ ya sị , hp tụrụtụ ji ha tụrụtụ mgbọrọgụ maka mgbe onye nwe ji ga-egwuru ji ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.