3 Comments

 1. Author

  1. Agbụsị gbaa otule, ọ mụrụ akọ
  2. chịnchị sị ụmụ ya nwee ndidi na ihe dị ọkụ ga-eju oyi
  3. nwanyị na-eke ogiri mara ijiji anya mpịa
  4. isi kote ebu, ọ gbaa ya
  5. ọnọdụ ugo adịghị egbe mma
  6. mmiri mara ugo asawo ugo ahụ
  7. akụ fechaa, ọ daara awọ
  8. ugo gbuzuo ọ chakee
  9. egbe gbuo nkụ, a mara ebe ọ ga-ebe
  10. ọnwụ egbụla ọkenye ka ụmụaka mara na udele abụghị anụ oriri
  0  0
 2. 1. Agbụsị enweghị egbe na mma ma na ọ na- agba nta.
  2. A gụọ nwata aha n’iro , ụmụ nnụnụ akpọọ ya aha.
  3. Nnụnụ juru ọhịa ma aha nnụnụ nwata mara bụ egbe.
  0  0
 3. 4. Ọkụkọ eri eri ọ bọsaa abọsaa.
  5. Ọkụkọ tịwaa akụ ihere emegbue nkume.
  6. Onye kpatara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya ọrịrị.
  7. Anụ dị n’ọhịa bụ mma abọghị ya, ijiji erie ya.
  8. A na-esi n’eju amara ọkụkọ ga=abụ oke.
  9. Akwa ọkụkọ bụ okụ, nke ọgazị bụ ihe oriri
  10. A taa ufu ụta makana o riri ọkụkọ, a jụọ ọkụkọ ị gaga gịnị ufu jiri rie gị.
  11. Abụke anaghị efe elu, ya fee elu, nku akwaa ya.
  12. Akwụ ruo n’ikiri a chọwa nnụnụ ọnụ opioropio.
  13. Chi nte chọọ igbu ya, ọ kpapụtara ya ọkụkọ n’etiti ehihie ka ọ tụrịa ya.
  14. Ụkwụ ọkụkọ zọrọ nwa ya apụghị igbụ ya.
  15. Chi foo ọkụkọ e nwee di.
  16. Egbe na-efe , ọ hụ osisi dị ya mma ọ bere.
  17. Dike dị abụọ na-azọ abụba ugo, ihe a na-eme ya bụ ị dọwa ya ụzọ n’abụ.
  18. Egbe ọdụ nka nka abụzịghị nwa egbe.
  19. Ebe ozu dị ka a na-ahụ udele
  20. Egbe na-erugharị n’elu, ụmụ uriom a chịrị ume n’aka.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.