9 Comments

 1. 1.Ahịa onye na-azụ ka ọ maara oge o ji azụ.
  2. Ahịa lachaa, udele enwere ala.
  3. Ihe di woro ogoli agbaala n’ahịa.
  4. Ọkụkọ ara na-awị, ahụla ufu mmanya na-egbu.
  5. Ite mmanya ga-esere ényì na ényì ya kụwaa n’ụzọ.
  6. Mmanya hụ onye ọ maara, o bie ugwu.
  0  0
 2. 7. Mmanya ka okenye ji emo afọ, nwata ji nri emo nke ya.
  8. Iko ka ofeke ji aṅụ mmanya, mpi atụ bụ ihe e chiri echi.
  9. Diochi gbara ọtọ were na-arị nkwụ, ihe ọ na-eteta na mmanya adịkwaghị ụtọ.
  10. Ihe ọ masịrị ọkụkọ ya daba ọnụ ahịa, o nwebeghị onye ji nnụnụ gọọ mmụọ.
  0  0
 3. 11.Ihe a na-aṅụchitere diochi bụ mmanya, a dịghị adachitere ya elu.
  12. Ọ bụ onye iberibe ka e ji ama iwu ahịa.
  13. Ọ bụ n’ụlọ ete ka e si aga n’ụlọ mmanya.
  14. Udele siri ụmụ mmụọ ha nwee ndidi maka na ya ka na-achọ ihe ha tụrụ ya n’ahịa.
  15. Onye na-ejeghị ahịa n’oge na-azụ ihe ahịa jụrụ ajụ.
  0  0
 4. 16.E chinye mmanya ma a kpatụghị ya aka, ọ bụrụ nchitọba.
  17. Nwata na-amaghị nne ya adịghị achọpụ ya n’ụzọ ahịa.
  18. E jighị azụ atụ oke ahịa.
  19. Ọ bụ zụchaa laa bụ ahịa.
  20. Ihe niile na-akpọtụ n’ahịa bụ naanị ị ga-ere ole, ị ga-azụ ole.
  0  0
 5. 21.A dịghị amata nwa ogbenye naanị ma nne ndị ọzọ alọtawara ahịa.
  22. Ọ bụ naanị onye jere ahịa maara ụbọchị izu.
  23. E gotara ọchọnkeya ihe ọ tụrụ n’ahịa, ọ sị na ahịa azụka.
  24. Enyi bụrụ naanị ma nne mmadụ lọta ahịa, ụdị enyi ahụ laa.
  25. Onye kwatuo nwaanyị dị ime na ụkpa ahịa ya, ọ mara nke ọ ga-ebu ụzọ were bulite.
  0  0
 6. 26.Onye ọbụla nna ya na-ete mmanya adịghị eji mmiri eme ụtụtụ.
  27. Ọ bụrụ na a ṅụchaa mmanya ma a sọkọghị ọ dị ka ọ bụghị diochi tere ya.
  28. Ụtụtụ bụ ahịa mana ehihie bụzị ekwurekwu.
  29. Ọkụkọ sịrị na mgbe ya maara na ụmụ ụwa kpọrọ ya asị bụ oge ha hụchara akpana ya gaa na-azụrụ ogiri n’ahịa.
  30. Ọ na-abụ agadi nwaanyị mara onye ọ ga-emeri, mgbe ahịa suru, o buru ụzọ gawa n’ọdụ ahịa onye ahụ.
  0  0
 7. 1. Ara pụrụ ahịa enweghịkwa ngwọta
  2. Onye nọ n’ụlọ nọọrọ onye gara ahịa, onye gara ahịa gara onye nọ n’ụlọ
  3. Mmanya hụ onye ọ ma, ọ bee ugu
  4. Na mmanya fọdụrụ bụ na ndị na-aṅụ ya apụtabeghị
  5. E jighị ụtụtụ ama njọ ahịa
  0  0
 8. 1. Okuku mmanya n’egbu ahubeghi ufu ara n’agba.
  2. O ka nnu na atocha uto laa ahia.
  3. Onye tunyere okwute na ahia, amaghi onye oga ada n’isi.
  0  0
 9. 4. Igbo kwenu bu na mmanya onye ozo.
  5. Obughi nani otu uzo bara na-ahia
  6. Mmanya ka ana-anochitere diochi, anaghi adachitere ya elu.
  7. Ubochi eke nda abughi ahia, onye ama zuo nke mmuo.
  8. Anaghi agwa oshi nti na mkpotu di n’ahia.
  1  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.