21 Comments

 1. Oku ghara ite ogba ihe di ya n’ime
  0  0
 2. Nwoke sinyere nri n’oku rigoro elu nkwu..o sighi n’elu nkwu daa, oku agba ihe o sinyere n’oku
  0  0
 3. obu onye anya di mma n’ele ya n’oku
  0  0
 4. Oku ga agwa oke ihe o ji nti ya eme
  0  0
 5. oku adighi agba okpoto
  0  0
 6. Mmiri oku .n’egbukwa mbe
  0  0
 7. Onye oku n’agba be ya adighi achu oke
  0  0
 8. Ogbumagana si n’ogaghi eji maka na oku n’agba rapu ije ngala chi ya nyelu ya
  0  0
 9. Ana eze oku di n’ofe okpukpu eche n’obu ya ka ana eze
  0  0
 10. Ewelu iwe ihe oke n’eme esuo ulo oku
  0  0
 11. Adighi agwa nwata wepu aka n’oku
  0  0
 12. Anaghi ekechi oku n’akwa, otu o hala
  0  0
 13. oku daa ibube, o di ka o nyuru anyu
  0  0
 14. Oku ghara ite, o gbuo ihe no ya n’ime
  0  0
 15. Onye oku na-agba ulo ya anaghi achu oke
  0  0
 16. I ga-ahu ihe oku ji nti oke eme
  0  0
 17. Ewinta si na o kara ya nma i gbakwa uzo karia ihu ya afo n’oku
  0  0
 18. Icheku oku nna gunyere nwa ya n’aka adighi ere ya oku.
  0  0
 19. Ofu (Otu) mkpuru akwu adighi efu n’oku
  0  0
 20. OGBUGBA OKWE: Mazi Ohaefesi 13, Nwa-ada Chioma 4, Mazi Ogbuabia 3. MAZI Ohaefesi turukwara ugo
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.