13 Comments

 1. Author

  1. ụzụ amaghị akpụ ogele lee egbe anya n’ọdụ
  2. Ajụwa ase ọchụ,a gaa n’ụzụ
  3. Onye ọhụhụ hụọ enyi, onye okwukwe ekwee mbe
  4. E jighi ụtụyụ ama njọ ahịa
  5. ọkwa sị na onye o riri ji ya bụ ọkọji
  6. Nwa oke amana ụma taa akpa dibia ka nwa dibịa ghara ịma ụma bụọ ya ọnụ
  7. a gbara aka na-azọ ala, onye ji ji a na-akọ ji ya
  8. Diochi anaghị akọcha ihe ọ hụrụ n’elu nkwụ
  9. O
  0  0
 2. 1. Agbụsị enweghị egbe na mma ma na ọ na-agba nta.
  0  0
 3. 2. Anaghị ama uru ṅkịrka ṅkata bara wee ruo mgbe a ga-ebufu aja.
  3. Akpụchaa isi a haa eze ntutu.
  4. Ọbụ na ọkpụisi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ?
  5. A na-achụ anụ a na-agbawuiri ya egbe.
  6. Atụrụ sị na ọ bụ eziokwu na ya amaghị agba egwu ma akụrụ egwụ bata na be nna ya, ya awụliwe elu.
  7. A na-ekwu n’ọdụ enwe pere mpe, dịnta ewere mma na-egbubirikwa ya.
  8. Agaghị eji maka mgbarụ ihu nwamkpi ghara iji ya aga ahịa.
  9. A maa ụzọ kuru mmiri gaa ọrụ , ya a dị ka agaghị aṅụ ya aṅụ.
  10. A na m ezo ezo agba atanị egbe, ọ bụ oke anụ?
  0  0
 4. 11. A naghị eji mbe dị ndụ agba afa.
  12. Agbụsị sịrị na ọnweghị ọgba nta gbachụrụ ya
  13. A na-adụ onye ohi ọdụ, ọ were obi na-apị mbazụ.
  14. Ahịa anaghị aghọ nwaagbọghọ ụzọ na abọ; ọ dịghị mma ọlụlụ ọ dị mma enyi.
  15. Agaghị m anọ nga dibia na-eke ọgwụ kere ọnụ m.
  16. Dibia tufukata ajọ ọgwụ n’ọhịa, otu ụbọchị o tufughị ya, ọ tụọ ụmu ya.
  17. Ejighi ede agọ mmụọ.
  18. E gbuo onye ohi mma, ebe na ebe ọbụla anyị ahụwago ya ama.
  19. Ewu richaa ihe onye ubi, ya fee oke ala.
  20. Ebutere mgbada mgbe a gbagburu ya, olu akaghị ịnọ yp.
  0  0
 5. 21. Ihe dibịa na-agwọ bụ duru neere, ọ naghị agwọ ala eri ozu.
  22. Ihe sọrọ di ochi ka ọ na-ere mmanya ya.
  23. Ị nyejuo dibịa afọ, ọ bụọ mgbọrọgwụ n’ajọ ọhịa.
  24. Ji anaghị esi n’ọdụ epu.
  25. Kama anụ m na-achụ ga-agbanarị m; egbubiri m ya ọdụ.
  26. Mgbada chezoo onwe, akpụkpo ya agaa koro na nke dinta.
  27. Mgbe a ga-ala isi, emee laa afụ ọnụ.
  28. Mkpụgharị ka e jị ere nwamkpi mp mkpụgharị ka nwpmkpi ji efu.
  29. Mmanya ka a na-aṅụchitere di ochi; a naghị adachitere ya elu.
  30. Mgbu n’abụ ka a na-egbu anụ ọ wee baan’ngịga.
  31. Nwamkpi sị gbara afa ṅdụ sị hapụ nke uto n’ihi na onye dị ndụ ga-eto eto.
  32. Onye na-akpụ ọgụ np-akọkwa ugbo.
  33. Ọsụ akwụ na-eji ọkụkọ ezu ike.
  34. Onye gbaghara ọrụ ugbo ya n’ihị na o ruchiri ahịhịa?
  35. Onye tufuru izu asaa , nọrọ na-akpụ egbe ọ ga-eji chụọ nta, Ọ baa ọhịa hụ agụ zowe ezowe.
  36. Orute dibịa, orute akpa afa ya.
  37. Onye na-egbu dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ gbhọtakwa nke ọma na ndị na-akọ nsi aṅwụchabeghị.
  38. Oke arụsị a na-asọ anya bụ mmadụ na-enye ya nri.
  39. Oke dibịa na-agba afa ọ dịka ọ na -ahụ ndị mmụọ.
  40. Ọkpụ ụzụ ma onye ọ na-akpụrụ mbazụ.
  0  0
 6. 41. Ọ bara isi, ọ baara agụba.
  42. Onye nwanyị na-afụrụ ọja na-ama okwu arụsị.
  43. Dibịa na-agwọ otoro, o kobere ike ya n’elu.
  44. Onye na-adụ onye ohi ji ọdụ, ya na-adụkwa jị na-awa ala.
  45. Okeke gwughara ji, Okafọ gwute ya, ọ bụ nkụrụ ma nkụ.
  46. Ọnweghị onye ya na chi ya dị na mma na-achọrọ ụzọ be dibịa gawa.
  47. Onye nwanne ya na-ere anaghị akwa ahịa.
  48. Ọ kwesịrị ka mmụọ e jiri akwa ọkụkọ chụrụ aja marakwa n”aka na ọkpa ọkụkọ dị n’akwa ahụ.
  49. Ọ bụrụ n’anwụ amagbuo onye a na-akọrọ ede, marp na ọrụ a na-arụ enweghị isi.
  50. Oke dibịa a na-eji igbu edo n’anya amata ya.
  0  0
 7. 51. Ahịa onye na-azụ ka ọ ma mgbe o ji aga.
  52. Ọ bụghị onye bu ụzọ kpọọ ndị uwe ojii na-ekpegbu.
  53. Kemgbe m hụchara ike di ochi n’elu ṅkwụ, ihe ọ bụla ọ tetara, ya ṅụọ.
  54. Ahịa bụ ahịa, nne na nwa na-azụ ya.
  55. Ọ dị ka ọ dị kpọba, ọ dị ka ọdị azụrụ.
  56. Ụdara bụ ṅke enwe, anụ ndị ọzọ bịara ṅche.
  57. Ugo nọ be ya ma na ugbene ya na-azụ n’ahịa.
  58. Onye tụtatara ọkpụkpụ ọgwụ dibịa ṅwụrụ anwụ na-aṅya n’ukwu na-amali elu, ọdịkara ya mma ọ wee hapụ ya ṅwụọ.
  59. Onye rere nkịta zụrụ eṅwe, ihe ṅtukwu ka nọkwa na be ya.
  60. Ihere na-eme nwanne onye ohi karịrị nke na-eme ya.
  0  0
 8. 1. Udele sị onweghị ihe jikọrọ ya na ọkpụ isi.
  2. Ọ bụ ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na mma adịghị nkọ.
  3. Dibịa n’agwọ otoro, o debere afọ ya n’elu.
  4. Dịbịa sị, onye ana agbara afa gee ntị, onye ana achụrụ aja gee ntị.
  5. Hapụ ihe edere na ụgbọ ala baa na ụgbọ ala.
  0  0
 9. 6. Agbakata Eze nkitị, ekpuru ekete n’ihu gwa ya okwu.
  7. Ebe onye ọsọ ruru ka onye ije ga eru.
  8. Onye nje nje ka onye isi awọ ihe mara.
  9. Dibịa na agwọ otoro, o debere ike ya n’elu.
  10. Anụ laa taa, echi bụ nta.
  11. Onye otu anya na abụ eze na ala ndi ishi.
  12. Ogbu opi na eficha ọnụ.
  13. Mbe sị ihe ya ji achịrị ihe egwu ya eme njem bụ maka izute ndi egwu n’ụzọ.
  14. Ọkwọrọ anaghị amịrị osi nri.
  15. Anaghị eji amụ ukwu emenye ashawo ụjọ.
  16. Ogwu maa diochi nke mbụ, maa ya nke abụọ, ọ bụ nanị aka diochi ka emere ogwu.
  17.
  0  0
 10. Ezigara asọmmpị a mba ofesi maka ileba ya anya?
  0  0
 11. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 55( 60) DỌKỊNTA ACHỤKỌ 9(16) ,MAZỊ IKECHUKWU ỌJỊ 8(8)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.