11 Comments

 1. 1. Chi kere agụ agaghị ekwe ka ọ taa ahịhịa.
  0  0
 2. 2. Otu nne na-amụ ma otu chi anaghị eke.
  3. Chi onye adị na izu, onweghị ihe ga-eme ya.
  4. Echi dị ime, onweghị onye ma ihe ọ ga-amụ.
  5. Anụ gbalaa taa, echi bụ nta.
  6. Ehi na-enweghị ọdụdụ, Chi ya na-achụrụ ya ijiji
  7. Ọnweghị onye ya na Chi ya dị na mma ọ chọrọ ụzọ be dibịa gawa.
  8. A ga-agba ụzọ owere mgba ọ naghị echi.
  9. Chi nte chọọ igbu ya, ọ kpapụtara ya ọkụkọ n’etiti ehihie ka ọ tụrịa.
  10. Chi foo ọkụkọ e nwee di.
  0  0
 3. 1 NWA NZA RIJUE AFỌ, O CHERE CHI YA AKA MGBA
  2. EBE ONYE DARA KA CHI YA KWATURU YA
  3. ONYE BURU CHI YA UZỌ Ọ GBAGUE ONWE YA NA ỌSỌ
  0  0
 4. 1CHI KERE AKI OYIBO KUNYERE YA MMIRI Ọ NA AṄỤ
  2.ỌNỤ AKỌRỌ NWA OGBENY BỤ CHI YA KA AKỌRỌ
  3EMEZIE ONYE AKIDI,ECHI ỌGWỌTA ỌZỌ
  0  0
 5. 1. chi jikwuru ụka anaghị atụrụ ya ilu
  2. chi agbọghọ ewu mere ka ahụwa ya ọnụ
  3. chi kere akị oyibo ga ekunye ya miri ọ ga aṅụ
  4. onye ajọ chi ka miri na-afa n’eze
  5. onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n’ọsọ
  6. ebe onye dara ka chi ya keaturu ya
  7. ọ bọrọ chi kelee chi
  8. echi anaghị agwụ agwụ
  9. nne ewu na-agba afọ ọnụ chi ya na-eke ya eke
  10. onye chukwu na azọ na-azọ onwe ya
  0  0
 6. 1. ihe erighi taa, e rie ya echi
  2. ọ bụghị onye chi ya na-eche o jiri azụ ekwere (evụvụ emeree ) rịwa elu
  3. ọ dị mma ịchọ ewu ojii tupu chi ejie
  4. chi nyere nwata mbana ga enye ya mbazu ọ ga-eji gwute ya
  5. madụ bụ chi ibe ya
  0  0
 7. 11. Chi jiri eji aghaghị ifo efo.
  12. Chi ugo mere ugo mma.
  13. Nne wetara ji ka o ju afọ, nna webilata ka ọ pụ echi; ikpe amaghị nna nke o ji ama nne.
  14. Chi onye eroghi n’izu, ọnwụ anaghị akpọ ya ihu.
  15. Ajọ nnunụ sị na ọ bụ onye chi ya gburu ka ya na-ebegbu.
  16. Ehi sị na Chukwu mere ya ihe ọma wee nye ya ọkpa igwe.
  17. Ngwere gara pịa eze ọ ga-eji ta akụ ma Chi foo; o rue n’ụtụtụ ọ hụzie nkụ akụ n’ala.
  18. Mmadụ ọ ga-aga ọgụ be Chukwu.
  19. Ugwumaagala sị ya agaghị eji maka ọkụ na-agba ọhịa hapụ ije ngala Chukwu nyere ya.
  20. Onye jiri ụtụtụ tụtụwa, mgbe chi na ejila ọ tụtụjuo akpa.
  21. Agbakam mbọ bụ maka ego nrị; ọgaranya si na Chi.
  22. Nwanze na-eze isi ya maka echi.
  0  0
 8. 23. Onye Chukwu na-azọ, na-azọ onwe ya.
  0  0
 9. 24. Anaghị alị ụbọchị ma chi ejighị.
  25. Onye jeruru ebe mmadụ nwụrụ wee na-eti na Chi ya egbuo ya, ọ bụ ya onwe ya kwesịrị ịṅwụ?
  26. Ọ na abụ ọkụkọ kpachaa taa, Ọ dịbara echi.
  27. Onye oke chi pụta mgba, mmiri ezowe.
  28. Nwoke Chi ọjọọ na abụ ọ maa nwunye ya ụra, ọ bịa ya n’ukwu zaa.
  29. Onye ọ bụla Chi ya wọrọ ntị, ọ wọrọ ya ajụjụ.
  30. Kama Chi m ga-enye m ego n’ụtụtụ ma mgbede e buru m ọnụ, ya nye m ya na mgbede ka ọ wee lee m nka.
  31. Chi gboo ọgụ, nke nwa dibịa abụrụ eziokwu.
  32. Ọ na abụ ga-eme n’ụbọchị emezughi, chi anaghị eji.
  33. Ọ na abụ onye Chi ọjọọ chọwa nwanyị ọ ga-alụ, ogirisi amara akwa na-achọ di.
  34. Onye ka mmadụ ka Chi ya.
  35. Chi onye na-ekwuru ya ọnụ ya.
  36. Echebe ka e si n’imi rahụ ụra, amụrụ anya chi efo.
  37. Ọma ka ọ ga-eme abalị sị na chi anaghị eji n’afọ.
  38. Chi foro afọ, e fola nkwọ.
  39. Ọ bụrụ na Chi ekweghị ewe, a ga-eji aka nyagbu?
  40. Echi echi eteka; taa bụ gboo.
  41. Igbo na-ekwu sị na onye chi ya mụ anya na ihere anaghị eme ya.
  42. Onye chi ya na-edu anaghị efu ụzọ.
  43. Chi ewere ehihịe jie.
  44. Chi nwe oke.
  0  0
 10. 45. Ọnweghị onye ma afọ ga-amụ eze ecgi.
  46. Otu ọbụla osiladị, echi ga-aka mma.
  47. Enyi m nwoke sị na ihe ya ejiggi ata ọjị osisi bụ maka na ya amaghị ka ya ga-esi kọọrọ Chi ya na ọ bụ ihe n’anaghị atọ ụtọ gburu ya.
  48. Okporo ụzọ naanị otu onye ma chiri echi.
  49. Ọkụkọ sị na ihe mere ya ji alaba ụra n’oge bụ na maka na ya kpaa nri nke Chi ya, kpaa nke aka ya, ike agwụ ya.
  50. Ehi na-enweghị ọdụdụ, chi ya na-egburu ya ijiji.
  51. Ọ na abụ ụtụtụ ruo , chi efoo.
  52. Mbe sị na chi ya mere ya ihe ọma wee kpunye ya okpu igwe.
  53. Ọ na abụ nwa nza rijuo afọ, ọ sị chi ya bịa were ya.
  54.Ọ bụrụ na Chukwu echeghị obodo, ndị nche na=eche n’efu.
  55. Ọ na abụ ike gwụ ọnwa, o tifoo chi.
  0  0
 11. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 47(55), MAZI IKECHUKWU ỌJỊ 13 (15), JANE CHIKỌDỊ 3 (3),NNAEMEKA IBE 3 (3)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.