12 Comments

 1. 1. Ite ohuru ga ahu ihe ite oshie huru
  2. Nkita nyara akpa nsi agwu na ohia
  3. Okuku hapuru nma gburu ya, ewere ite iwe
  0  0
 2. 1. Onye n’amaghi uzo iyi, ya sowe mpempe ite.
  2. Oke amakwala ama ata akpa dibia, dibia amakwala ama aru oke onu na oku
  0  0
 3. 1. Elelịa nwa ite ya agbọnyụọ ọkụ

  2. Ite ọhụrụ g’emecha hụ ihe ite ochie hụrụ.
  3. Ọkụkụ n’ewere ite iwe, chefuo mma gburu ya.
  4. Onye n’amaghị ụzọ iyi sowe mpekere/mpempe ite.
  5. Mkpi abụọ n’añụ mmiri n’otu ite ga-asọkọta mpi

  6. Azụ ọkpọ gwuru mmiri ukwu, gwukwaa mmiri nta, ma lagbuo n’ite ofe.
  7. Nshịkọ sị na ya gwuru iyi ukwu, gwukwaa iyi nta, ma ite agadị nwanyị sụkpọrọ ya anya.

  8. Isi ehi anaghị agbọ n’ite.
  9. Obere ite n’agbọ n’ọkụ ngwangwa.
  10. Ihe dị mkpa n’aga n’ime ite.
  11. Ite kacha mma anaghị amịta nri
  12. Nanị nnụnụ ọnụ ogologo n’añụ mmiri n’ite.
  13. Ite n’eshi nri, efere na-anara ekele.
  14. Ọkpụ ite n’eji mpempe ite eri nri.
  15. Ite n’ewere ọnọdụ n’elu ọkụ.
  0  0
 4. 18. Eriri ma ngwugwu, ngwugwu ma onye lere ya.
  0  0
 5. 1. Ọ na abụ ewu tiwaa ite, ọ nyara akịrịkọ eju n’olu.
  2.Ebe aka ruru onye mkpụmkpụ ka ọ na-ekobe akpa ya.
  3. Achọwa ahụ anaghị akọ n’akpa dibịa.
  4. Ọ na abụ nnukwu ite siri n’ọkụ, ụmụ mgbei agagburu onwe ha na ozi.
  5. Ọ na abụ ihe kọnahụ nwoke n’akpa, ọ bụrụ onye mmụọ.
  6. Ọ na abụ ihe ju akpa, a machie ya ọnụ.
  7. Oke amakwala ụma ata akpa nwa dibịa ka nwa dibịa ghara ịma ụma wee bụọ ya ọnụ.
  8. Akịdị fọdụ naabị otu mkpụrụ n’ite, ọ ghaghị igbu onye na-asọ ya nsọ.
  9. Nwoke ọbụla nya akpa wee na-asụ ụtara, Ị mara na echiche obi ya gbara gharịị.
  10. A na-ekwu na akpa ezughị dibịa, ofeke anyara anọ.
  11. Ọgaranya gara mba anụ juru akpa , bụ ndị ọ na-enye nyekwara ya.
  12. Ọ hụrụ hụchaa, mkpụrụokwu anaghị anya nnukwu akpa.
  13. Onugbu ga emechaa hụ ihe ụrị hụrụ n’ime ite ofe.
  14. Orute dibịa, orute akpa afa ya.
  15. Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe dị akpa ajị n’ime, anaghị ekechi ya ọnụ.
  16. Oke ọkwa kpudoro oke ite dị ọkụ, ya na ọsụsọ na-eme.
  17. Mmanya anaghị egbu akpa nkwụ.
  18. Ebu na-emetụrụ akpa ya tupu ọ gbaa.
  0  0
 6. 19. Ite mmanya ga-esere enyi na enyi ya kụwaa n’ụzọ.
  20.
  0  0
 7. 19. Ite mmanya ga-esere enyi na enyi ya kụwaa n’ụzọ.
  20. Ugwu ka akwanyere ite wee were aka na abọ ebu ya; ọ nyịghị iji otu aka ebu ya.
  0  0
 8. 21. Ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n’ite agadị nwanyị.
  0  0
 9. 22. Uche bụ akpa, onye bịa ọ nyara nke ya.
  23. Nkịta nyara baa ọhịa, nsị agwụ n’ọhịa.
  24. Onye ite abụghị onye ahịa.
  25. Ọkpụ ite ji mpekele eju eri nri kwesịrị ka ajụọ ya ajụjụ.
  26. Ihe kpatara ọkụ jiri hapụ ite ma gbuo ihe dị ite n’ime bụ na nsọpụrụ dịbara gboo.
  0  0
 10. 27. Onye buru ibe ya ụzọ siwe ite na aka ya enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ aya.
  0  0
 11. 28. Ọ bụ oke nkụ ka e ji esi oke ite.
  29. Ana achọ ihe n’akpa onye na-achọ ihe?
  30. Mkpụrụ akwụ danyere n’ite mmanụ sị na ya alaruela na be ya.
  0  0
 12. ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 28(30), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 18(18), UNAMBA CHIDERA 3 (3)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.