12 Comments

 1. Agadi Nwoke jide oji n’akpa kwa ukwara, ndi muo egebe nti ihe o ga- ekwu.




  0



  0
 2. 1. Ndi na-eje mposị abalị na-ahụ ụkpana ndi mụọ.
  2. Isi na isi ha bụ n’ọnụ, mana mmadụ ka ibe ya.
  3. Onye nwere mmadụ ka onye nwere ego.
  4. Onye ma mmadụ n’egbu ya.
  5. Ọchị ndi mmadụ, adịghị eru na mkpụrụ obi..




  0



  0
 3. 1. Ụtụ onye esoghị atụ ọ na-adị ya ka sị tụọ isi mmadụ.
  2. Ọ naghị abụ a hụ nwa mụọ e ghewe ọnụ oghe.
  3. Nwa mụọ emegbula nwa mmadụ; nwa mmadụ emegbula nwa mụọ.
  4. Ọ kwesiri ka mụọ e jiri akwa ọkụkọ chụrụ aja marakwa n’aka na ọkpa ọkụkọ dị n’akwa ahụ.
  5. Onye ga-aghụ mmadụ ahụ anaghị ezoro ya ahụ ya.
  6. Ozu chewe ka ọ nwere mmadụ ọ relaa.
  7. Oshimiri sị na ya ejighi nke mmadụ eto.
  8. Mmadụ ekwesịghị ịnọ mmadụ mmadụ na-eme mụọ mụọ.
  9. Oke dibịa na-agba afa ọ dịka ọ na-ahụ ndị mụọ anya.
  10. Oke arụsị a na-aso anya bụ mmadụ na-enye ya nri.
  11. Onye si n’ụra kwolie na-stụ ukwe , ọ bụ mmadụ metere ya.
  12. Ọbọgwụ sị na ndị mmadụ na-ele ya anya , ọ dị ha ka ya ga-ada ada ma ha amaghị na ịga ije bụ ọnụna ọnụna.
  13. Ọnya taa mmadụ , ọ mara n’ijiji nwere eze.
  14.Oke mụọ na-eti onwe ya, ma ọ hụ mụọ ụmụaka ya na ọso a na-eme.
  15. Nwata na-amabeghị ihe, anaghị ama n’agwọ nwere eze maya fọdụ na ọ na-ata mmadụ ata.
  16. Mmadụ agaghị ekworo na ụgalị dị were sị n’isi ede dị ka isi nne ya.
  17. Mmadụ tachara anụ tọchie ọkpụkpụ ụzọ maara ya, keduzi uru ọ nwere?
  18. Mmadụ goro akpa maka ihe ogologo, gbuzie agwọ chiri ya n’aka.
  19. Mmadụ anaghị anyụ nsị n’ọhịa ka ya elu.
  20. Mmadụ ga-erijuonu nri afọ wee kwowe ọra.
  21.Mmadụ si na nwata daa ibi, o tolite, o buru ya na-awụ aja.




  0



  0
 4. 1. onye ugwo na anu ikiri ukwu ndi muo
  2. onye na-emeria muo na-esi n’ihe e butere muo
  eriju afo.
  3. onye ya na ndi muo na eriko nri na-ej ogologo ngaji.
  4. Anyi agaghi anoro mmadu mmadu na esi muo
  muo muo.
  5. Mmadu anaghi egbu ozu oga eso kwa.
  6. Aka kpara ezekudere, okwuo mmuo chiri ya ozor.
  7. Osisi mmadu kuru na emesia tokaria onye kwe ya
  8. mmadu ichie ozor abughi nani igbaye eriri n’ ukwu.
  9. Mgbe onye na akwa mmadu ka ona akwa onweya.
  10. Obu mmadu ka eji aka.
  11. Onye isi gaba n’ abali ya bulu oku, ojihi ya fu uzo ndi mmadu ejili ya fu ya
  12. Enye mmuo nke o na’ eri enwe yoba ya ihe.
  13. Nwata zuo obejiri ohuu, odi ya ka ya zute ndi mmuo.
  14. Ana’ akwayere mmadu ugwu ochie na obu egwu ka ana atu ya.
  15. Agbogho kpuba ala o woo ndi mmuo ekele.
  16.onye biara bee mmadu chiri ya Eze.
  17.mmuo da ada n’ ihu nwanyi ugwu ya aluo.
  18. Mmuo adatayi ego, agu egbuo ndi na eso ya.
  19. Onye n’ enyo ite ofe mmadu, ohughi nke ona eri ohu nke onaghi eri.
  20. Ejiri iwe gbuo mmadu, iwe la, ozu mmadu adoru.




  0



  0
 5. 6. Mmadụ abụghị chi ibe ya.
  7. Onye mụ na ya na-achụ mụọ tughariri sị na mụ n’esi mụọ mụọ.




  0



  0
 6. 1. onye ugwo na anu ikiri ukwu ndi muo
  2. onye na-emeria muo na-esi n’ihe e butere muo
  eriju afo.
  3. onye ya na ndi muo na eriko nri na-ej ogologo ngaji.
  4. Anyi agaghi anoro mmadu mmadu na esi muo
  muo muo.
  5. Mmadu anaghi egbu ozu oga eso kwa.
  6. Aka kpara ezekudere, okwuo mmuo chiri ya ozor.
  7. Osisi mmadu kuru na emesia tokaria onye kwe ya
  8. mmadu ichie ozor abughi nani igbaye eriri n’ ukwu.
  9. Mgbe onye na akwa mmadu ka ona akwa onweya.
  10. Obu mmadu ka eji aka.
  11. Onye isi gaba n’ abali ya bulu oku, ojihi ya fu uzo ndi mmadu ejili ya fu ya
  12. Enye mmuo nke o na’ eri enwe yoba ya ihe.
  13. Nwata zuo obejiri ohuu, odi ya ka ya zute ndi mmuo.
  14. Ana’ akwayere mmadu ugwu ochie na obu egwu ka ana atu ya.
  15. Agbogho kpuba ala o woo ndi mmuo ekele.
  16.onye biara bee mmadu chiri ya Eze.
  17.mmuo da ada n’ ihu nwanyi ugwu ya aluo.
  18. Mmuo adatayi ego, agu egbuo ndi na eso ya.
  19. Onye n’ enyo ite ofe mmadu, ohughi nke ona eri ohu nke onaghi eri.
  20. Ejiri iwe gbuo mmadu, iwe la, ozu mmadu adoru.




  0



  0
 7. Author

  1. Agbanahụ ajọ mụọ, ajọ madụ egbuo
  2. Madụ agbawaghị ọsọ ghara chi ya
  3. Madụ anaghị abụ nwata n’anụ o gburu
  4. onye gburu onwe ya bụ ụva (awoof/uru) ndi mụọ
  5. Ezekudene ga-ekwu mụọ chiri ya ọzọ




  0



  0
 8. 22.Ị chọwa ijide oke ehi, chọwa oke mmadụ.
  23. Isi okwu abụghị mmadụ ilo mkpụrụ ụtụ, ebe okoro dị bụ n’ịnyụ ya anyụ.
  24. Ekpenta abụghịzị ihe ọhụrụ na be ndị mụọ.
  25. A gọọchie ọjị ntị, ụmụ mụọ ajụ ya.
  26. Adaa, ebilighị, mụọ a kụrụ.
  27. Mmadụ ọ na-aga ọgụ be Chukwu.
  28. Onye ka mmadụ ka chi ya.
  29. Ọgazị amaka mma mana ejighị ya agọ mụọ.
  30. Onye ọbụla nwe ala nwe mụọ dị n’ime ya.
  31. Ochie dibịa chụọ aja, ọ dị ka ọ weere ya nye ndị mụọ.
  Mmadụ ga ebiri akwụkwọ ute ka ọ ga ekwe ya kwee nnọọ.




  0



  0
 9. 33. Achụba aja ma ahụghị udele, Ị mara na ihe mere be ndị mụọ
  34. “Ike ọzọ, obi ọzọ” kpatara mmiri




  0



  0
 10. 34. Ezuo ka a ha eri udele, a tọtuo ngịga mụọ.
  35. Mụọ gbanụ gbanụ na-eri ewu akpịkpa ntị.
  36. Ebe a na-ebu nwa mmadụ eje eteka.
  37. Mụọ na-ana nwoke ihe ọ na-enweghị chọrọ ya ogbugbu.
  38. Gịni ka mmadụ ga-enweta n’ike ọkụ, ose ga e ji fụgbuo ya.
  38. E buru ọnụ na-agba aja, ọ na-esi mụọ mụọ.
  39. Ọ na abụ ihe kọnahụ nwoke n’akpa ọ bụrụ onye mụọ.
  40. Mụọ bịara ịwe mmadụ hụrụ onye kpafuru akpafu sị na ije ebierela ya nkenke.
  41. Ọ kwesịrị ka atụrụ ntụtụ wee nye nkịta nri n’ihi na nkịta richaa, mmadụ agaghị erikwa ya ọzọ.
  42. Ụsụ sị na ihe ya ji efe n’abalị bụ makana aha ya adịghị ụmụ mmadụ mma.
  43. Ụtọ mmadụ na abọ bụ otu onye ji ya.
  44. Ekukata okwu tiwe aka n’obi tibe aka n’obi, egosi ndị mụọ ebe ndụ mmadụ dị.
  45. Ogbuo were ije gburu onye enweghị mmadụ.
  46. Onye nọ mmadụ nso na-anụ isi eze ya.
  47. Ọgaranya aka mkpirisi nubere ehi; ihe mmadụ fuo, ọ ga-agbakwa n’aka?
  48. Ọkwesịrị ka mmadụ lee … ya anya nkeọma tupu ọ wee mara ma ọ ga anụ ọgwụ e siere onye ibi.
  49. Mmadụ anaghị asị na ebelebe gburu ya n’ike n’ihi na a ga-asị ya gosi ka elelee.
  50. Okwu okenye bụ ọnụ ndị mụọ.
  51. Onye dị ndụ bụrụ ajọ mmadụ; ọ nwụọ ọ bụrụ ajọ mụọ.
  52. Okwu na-abịa abịa n’obi mmadụ; o bighị ebi n’ime mmadụ.
  53. Anya bụrụ nsi , mmadụ agwụ n’ụwa.
  54. Ọ dị mụọ ka ọ dị mmadụ; mmadụ agwụ n’ụwa.
  55. Mmadụ anaghị asuru nsụ na, ” nyekwa m ihe m”




  0



  0
 11. 56. Nkụ mmadụ kpara n’ọkọchị ka ọ na-anya n’udummiri.
  57. Ọ na abụ oke ehi dọbie, oke mmadụ achuba ya.
  58. Onye sịrị mmadụ abịakwala na be ya kwuru nke ha abụọ.
  59. Onye ụlọ egbughị mmadụ, ndụ ya ga-eto ogologo.
  60. Ọ bụ ofeke na-enwude ọkụkọ mụọ.
  61. Osisi ga abụ ọ mịa mmadụ anwụọ, ọ kpọọ ifuru sị kụchasịkwa ya.
  62. Ọ na abụ mmadụ tinye ọkpa ya n’ọkpa ekperima, ọ bụrụ onye ohi.
  63. Mmadụ ga ebu ụzọ pịa mkpụrụ( a…ụ) ihe ya aka tupu ọ mara ma ọ ga-eri nri e debere onye amụ ibi.
  64. Ọchọ ihe ọ ga-eme mmadụ ibe ya aghaghị izute ọdachi ọsa.
  65. Onye chegidere enyi ya nwanyị ma ọ hụghị ya, ya rie ihe ọbụla ọ debere ya n’ihi na ọ bụ ọlụ ọjọọ ka ndị mụọ napụrụ ya.
  66. Ọ na abụ agbakatara ajọ mmadụ ọsọ, agbakwuru ajọ mụọ.
  67. E kwee ọnya ma ọ maghị anụ, mmadụ ọ ga-etinye aka ya.
  68. Mmadụ apụghị ị ma nne ya na agbọghọbịa.
  69. Ọ ṅa abụ onye ọ nyịrị n’aka, ọ bụrụ onye mụọ.
  70. Ọ na abụ elibe oke ehị; elibe oke mmadụ.
  71. Nnukwu mmadụ dị ka nnukwu arụsị.
  72. Onye jeruru ebe mmadụ nwụrụ wee na-eti na chi ya egbuo ya, ọ bụ ya onwe ya kwesịrị ị nwụ?
  73. Ọ na abụ onye mmadụ hụrụ n’anya na-eri Ji ya, ọ dị ka ọ na-eke ya n’ọba.
  74. Ube otoro bụkwa n’ala mmadụ ka o puru.
  75. Ọhịa ọbụla ogwu mara ọkụkọ; mmadụ baa n’ime ya eburu ya bupụta.




  0



  0
 12. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 74 (75), IFEỌMA ỌRABASỊLỊ 21(21), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 5(7), MAZỊ IKECHUKWU ỌJỊ 5( 5)




  0



  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.