7 Comments

 1. 1. A lụwago agha tupu amụọ Ọchịagha.
  2. Udu mmanya ga-esere enyi ṅa enyi, ya kụwaa n’ụzọ.
  0  0
 2. 1. A lụwago agha tupu amụọ Ọchịagha.
  2. Udu mmanya ga-esere enyi na enyi ya kụwaa n’ụzọ.
  0  0
 3. Author

  1. Agha a kara aka anaghị eri ngwụrọ
  2. Nwoke lụchaa ọgụ nwaanyị enwere akụkọ
  3. Agaghị ekwo mgbagbu ghara ọgụ
  4. Nwata lụọ ọgụ e gbọrọ egbo, ọ sị na ọgụ dị ụtọ
  5. Ọjị ọsọ agba kwụ ọgụ amaghị na ọgụ bụ ọnwụ
  0  0
 4. 3. Ọnụ sere ọgụ.
  4. Ebili laa azụ, ọ bịa ọgi.
  5.Obodo adịghị mma bụ uru ndị nze.
  6. Ojije ọgụ anaghị adị ka ọlịla ya.
  7. Ọgụ bie, e bulaa ngwa ọgụ.
  8. Ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri aka, asị ndị agbajiri ụkwụ ndo.
  9. Ngwere tụọ ọgụ ya lụọ aṅụ.
  10. Mgba gidigidi na oke uge na-eso.
  11. Mgbe ndị nwe ọgụ ka ha nwe mba.
  12. Mbe sịrị e ruo ebe ya na nwoke ibe ya nọrọ mee ihe, ahụghị ụfụfụ ahụ ntasị mmee.
  13. Ihe ji ọgụ di na nwunye bụ na di ya arịdabeghị n’elu nkwụ.
  14. Gbata gbata abụghị ọgụ ọ bụrụ mgba.
  15. Ekwena ka ọgụ bụrụ mgba.
  16. Dike dị abụọ na-azọ abụba ugo, ihe a na-eme ya bụ ịdọwa ya ụzọ abụọ.
  17. Agha kacha n’ụlọ.
  18. Agwọ taa nwata idede abụrụ onye iro.
  19. Mmadụ ọ ga-aga ọgụ na be Chukwu?
  20. Ọ na abụ ike olụ gwụ nwata ike ọgụ aka ya mma.
  0  0
 5. 21. Nkịta na-achọ ọgụ, Edi sọọ ya ọnụ.
  22. Etukata Dike “Ọgba aka anụ ọgụ” e buo ya na njanja ụkpa.
  23. A sị onwenụ na ọnwezighịị, ọgụ adaa.
  24. Nwamba anaghị aga ọgụ arịọrọ ya arịọ.
  25. Ngwere sịrị na ihe ya jiri tụọrọ Nkịta ọgụ bụ na ya chekwudoro elu osisi.
  26. A naghị achọ ọgụ mma.
  27. A naghị agwa ochi ntị na agha esu.
  28. Onye ụgwọ n’ụgwọ ọgụ, ọ ga-akwụ ụgwọ o ji.
  29. Ọgba egwu na ahụ ya na-alụ ọgụ.
  30. Onye nchiche buru ụzọ ọgụ, ụmụnna ya asị na o dufuo ha; ọ kpere azụ ha a sịvna ọ na-eze ndụ.
  0  0
 6. 1. Agha eyiri eyi anaghi eri ngworo.
  2. Egbuo dike na ogu ulo, echeta ya na ogu ama
  0  0
 7. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 27 (30), Mazị Ike Chukwu Ọjị 5 (5), Dọkịta Achụkọ 1(2)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.