DI/DINTA

26 Comments

 1. 1. Awọ sị di atọka ụtọ ya jiri lụọ nke ya kwọrọ yq n’azụ.

 2. 1. Anụ gbaa ajọ ọsọ, dinta agbaa ya ajọ egbe.
  2. Etu aka ha nwaanyị ka ọ na atụkwasị di ya.
  3. Diochi anaghị akọcha ihe ọ hụrụ n’elu nkwụ.
  4. Dibịa rijuo afọ, ọ bọọ mgbọrọgwụ n’ajọ ọhịa.
  5. Ochie dibịa gbaa aja ọ dị ka o were ya nye ndị mmụọ n’aka.
  6. Dibia na agwọ otoro, o dowere ike ya n’elu
  7. Diochi anaghị akọcha ihe ọ hụrụ n’elu nkwụ

 3. 2. Dinta muta agbajoghi agbajo, nnunu amuta efewe ebeghi ebe

 4. 8. Mberede nyịrị dike.
  9. Oke amala ụma taa akpa dibịa.
  10. Dịmkpa taa akị a hụ ichere.
  11A hụ dimkpa, a hụ ogologo imi ya.
  12. O were ego kwaa nna na ọ bụghị diọkpara gburu.
  13. A hụ dike, e metụrụ ya aka n’isi mma.

 5. 14. Agaghị m anọ n’ebe dịbịa na-eke ọgwụ, e kere ọnụ m tinye

 6. 3. Nwanyi muta ite ofe mmiri mmiri, di ya amuta ipi utara aka were suru oge.
  4. Nwanyi anaghi eji maka nwunye di ya kwere ya ekele nke oma kpowa ya ogo

 7. 16. Nwaanyị gbakarịa di ya n’ụzọ, ihe chere di ya e were ya.
  17.Ọ dịghị mma akpa ezughị ndị dibịa, ofeke anyara abụọ.
  18. Nwaanyị chekwube di ya, o were mma gbuwaa okwu

 8. 19. Ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya.

 9. 20. Dike matakata ụsụ ọ dịghị mma ka a sị na ọ matakwaghị.
  21. Agwọ ubi kwaa elu kwaa ala, anyị maara olu diọkpa ọkụkọ.

 10. 22. A gbowoo dike izu, a gbagharịa ya.

 11. 23. N’ime afọ ọnwụ ga egbu dibịa, anya ya adịghị ahụ mmụọ

 12. 24.Ihe a na aṅụchitere diochi bụ nkwụ, a naghị adachitere ya elu.

 13. 25. Obodo dị nwaanyị mma ka ọ lụọ di ebe ahụ, a tọrọ ya tọga ebe ahụ, ọ dịghị agba ọsọ.
  26. Di na nwunye rijuo afọ lụwa ọgụ, ndị bu ọnụ aka ha mma.

 14. 27. A na esi n’òkè amata onye bụ diọkpara.
  28. Ihe nwaanyị ji eme ọgọ ka di ya ji emegbu ya.

 15. 29. Ọ bụ naanị dibịa ụlọ ka a na-ahụrụ jiọkụ ma ọ gbachaa afa.

 16. 30. E nwere dimgba,mana e nwekwara apịtị
  31. Ọ bụrụ na nwa dibịa akpachaghị anya oge ọ na-achụ ihe dị n’elu, ọ daba n’olulu dị n’ala
  32. Ọ bụ ako ka dinta ji agba adaka egbe.
  33. Ewi sịrị na kama isi ya ga-ekpu anwụrụ ọkụ, ọsọ gbuo ya na dinta.
  Nwa dibịa sị na a na ọ na-abụ a na-akụ okoriko mbe, a na-ahụwanye ndị mmụọ.

 17. 34. A dịghị egbu dibịa n’ihi na onye ọ na-azọ nwụrụ n’ihi na ọ bụghị ọ zọta ya, ọ kpọrọ lawa n’ụlọ ya.

 18. 35 E jighi nwa dibịa agba àjà.
  36. E butere dike ọgụ n’ụlọ, ma ọ lụghị, ọ bụrụ ụjọ.

 19. 37. Ọ bụ naanị okenye nọ n’ụlọ maara diọkpara ọkụkọ.
  38. Dibịa mkpụrụ ego na-ebu nke ọgụ ego ụzọ agbaju akpa ya.
  39. Nwaanyị adịghị ama uru di ya baara ya ruo oge ọ ghọọrọ ajadu.
  40. Dibịa na-agwọ ihe mee n’ókè, ọ naghị agwọ ala iri ózú.

 20. 41. Ọ bụghị nwa dibịa ịgba ṅgada wee gbuo ọkụkọ bụ isi kama ọ bụzị ịnụ ihe ndị mmụọ na-ekwu.
  42. Ọ bụrụ na dike atụghị egwu, ọ dachie ụzọ.

 21. 43. Diochi na-arị elu nkwụ, ma nkwụ emegharịghị, ọ dị ka ọ bụ ngwere na-erị ya.
  44. Ọ na-abụ dike zute ibe ya n’ụzọ, a mara akanwụ na ụtaba nke na-akpọlite uzere.
  45. Agbọghọ lụọ di ọ malite ịkpọ ndị tọrọ ya iyi.

 22. 46. A gaghị eji na dinta gburu ele were chee na ele abụghị onye ọsọ.
  47. Ọ bụghị na áfọ e egburu nwa dibịa ka a na-eto afọ.
  48. Dimkpa rijuo afọ, ọ dị abụọ.
  49. Ọ bụrụ na diji egwutechaa ihe dum ọ kọrọ n’ubi, keduzi nke ọkwà ga-ata?
  50. Ofeke adịghị aga nwa dibịa akpara ahịhịa ọgwụ.

 23. 1. Nwanyị Di ya kpọrọ asị apụghị isite ya n’ofe dị ụtọ.
  2. Etu aka ha nwanyị ka Ọ na-atụkwasị Di ya.
  3. Ama nwanyị gbara Di ya bụ fụghem.
  4. Di bụ ugwu nwanyị.
  5. Chi foo ọkụkọ enwee Di.
  6. Di bi ụlọ ka a na-aghụrụ ji ebe.
  7. Ihe Di ghọrọ ogoli azụọna n’ahịa.
  8. A na-ekwu n’ọdụ enwe pere mpe, dinta ewere mma na-egbubirikwa ya.
  9. Ihe ji ọgụ Di na Nwunye bụ na di ya arịdabeghị n’elu nkwụ.
  10. Ihe mere nwoke alụbeghị nwanyị mere nwanyị alụbeghị di.
  11. Mgbada chezoo onwe ya , akpụkpọ ya agaa koro na nke dinta.
  12. Nwanyị na-azọ ngbala buru ụzọ zọọ di ya.
  13. Nwanyị gbata mma n’ibe ya nye di ya.
  14. Akwụkwọ obodobo gwara ọsa ka ojiri nwayọ na-akpọ n’ihu ndụ ya na ya. Ma ọsa kachiri ntị na-akpọsị ike. Dinta wee gbagbuo ọsa, were akwụkwọ obodobo kechie ya.

 24. 15. Ọ na abụ nwanyị lelịa Di ya, ike akpọọ ya nkụ.
  16. Ọ ṅa abụ nwanyị tofee ịlụ Di, ọ bụrụ nwunyeedi nnee ya..
  17. Mgbe Di dara efe, Nwaama alụọ.
  18. Nwanyị gbara ọsọ na be Di ya na abụ nlata gụba ya, ọ gaa ịkpa nkụ n’owere Di ya.
  19. Ururu sị na kama isi ya ga-akwụ anwụrụ ọkụ, na ọ ka mma na ọchị chịrị n’ụzọ ya na dinta siri gbaa ọsọ.
  20. Ọ na abụ onye chi ọjọọ chọba nwanyị ọ ga-alụ, ogirisi amara akwa na-achọ di.
  21. Ọ na abụ ogoli mara obi di ya ọ dịka ọ gwọrọ ọgwụ.
  22. Ọ na abụ nwanyị karịa Di ya mgbala ya akaa.
  23. Ọbụrụ na mgba aja adadoghị nwanyị ajadu, ọ naghị ama uru Di bara.
  24. Di bụ ndidi.
  25. Mma nwanyị bụ Di.
  26. Elekentịọba sị na ọ bụ kemgbe dinta mụtara atụghị atụ agba ka ya ji mụtacefebe ebeghị ebe.
  27. Di na nwunye mara na ike na-esi isi kama, onye ga-ekwu?

 25. 28. Ogoli lụọ di na abụ ọ mara nke ka ya mma.
  29. Nwa agbọghọbịa ọ na-ama ọnwụ Di.
  30. Dinta ọbụla gbachara egbe daa n’ala apụọla na Dimkpa.
  31. Ọ na abụ nkụ kọ ajọ nwanyị, ọ nyaa uko Di ya.
  32 Nwanyị ire ọma, Di ya anaghị ajụrụ ya nri.
  32. Nwanyị mara ihe bi okpu eze Di ya.
  33. Nwanyị sị na ikpe ya na Di ya abụghị mmadụ; Ọ bụ ndị mmuo ga-ekpere ha ya.
  34. Ogoli luọ di na abụ Ọ mara nke ka mma.

 26. Author

  ỌGBỤGBA OKWE :Ngọzi Nwarụnta 49(50), Uju Nwanekezie 32(33), Dọkịnta Achụkọ 4(4)

Leave a Reply

Your email address will not be published.