6 Comments

 1. Author

  1. Dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu dibịa
  2. Irè ọma ka ejula ji aga n’ogwu
  3. Ọgwụ dị irè bụ a na-agwọ, ọ na-ere
  4. Ogwu anaghị ama ọkụkọ
  0  0
 2. 1. Ọkụkụ sị ihe ya ji ejighị gbaa ajị n’ụkwụ bụ ka dibịa hụ ebe ọ ga-ete ya ọgwụ.
  2. Lezie anya maka ogwu anaghị ama n’anya.
  0  0
 3. 3. Dibịa na-agwọ otoro, odebere afọ ya n’elu.
  4. Ana achọ ego eji agwọ onye ibi, ya etukwuo afọ
  0  0
 4. 5. Onye gburu dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ, ndi n’eburu ya nsii/n’achụ ya ha agwụla.
  0  0
 5. 6. Ogwu maa diochi nke mbu , maa ya nke abuo, o bu nani aka diochi ka ogwu na-ama
  0  0
 6. 1. Anụ ogwu maa n’ọnya, e were okpiri tigbuo ya.
  2. Agaghị m anọ nga dibịa na-eke ọgwụ kere ọnụ m.
  3. Dibịa tufukata ajọ ọgwụ n’ọhịa, otu ụbọchị o tufughị ya, ọ tụọ ụmụ ya.
  4. Ogwu anaghị adụ mmadụ n’anya ugboro abụọ.
  5. Ihe dibịa na-agwọ bụ dụrụ neere, ọ naghị agwọ ala eri ozu.
  6. I nyejuo dibịa afọ, ọ bụọ mgbụrụ ọgwụ n’ajọ ọhịa.
  7. Ire ọma ka ejuna ji aga n’ogwu.
  8. Onye na -egbu dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ ghọtakwa nke ọma na ndị na-akọ ya nsi anwụchabeghị.
  9. Onye ga-atufu nwanne ya, lerukwa anya maka ịtụnye ya n’ogwu.
  10.Ọhịa ogwu mara ọkụkọ, onye kachie ntị baa na ya, e si ebe ahụ bupute ozu ya.
  11. Onye tụtara ọkpụkpụ ọgwụ dibịa nwụrụ anwụ na-anya n’ukwu na-amali elu, ọdịkara ya mma ọ wee hapụ ya nwụọ?
  12. Ọbịara egbu m gbuo onwe ya , abụghị ajọ ọgwụ.
  13. Onye akọrọ ọgwụ, o bie aka n’ala wee sị, ọ bụrụ ọgwụ ya erekwala; ọgwụ ọrefọrọ gịnị?
  14. Ọgwụ onye ara a na- esu ewepụghị aka, onye ara okwerela ịṅụ ya bụ ọgwụ.
  15. Ọ na abụ ogoli mara obi Di ya ọ dịka ọ gwọrọ ọgwụ.
  16. Ọ bụ ọ dịkwa ka ọgwụ, ọ dịkwa ka ọgwụ ; ka ọgwụ ji atụ mmadụ.
  17. Ọ bụ uke korọ uke ya ọgwụ na-asị ya were ọkụkọ nye nwa dibịa.
  18. Ka asị nwadiala bịa buru ọgwụ; a sị ya bịa buru ite ọgwụ laa.
  19. Onye ji ego ji ọgwụ.
  20. Dibịa gwọkata ọgwụ kpawa ụka ọchị, ịmara na ọgwụ ọ maara agwụla.
  21. Ọ bụ ọgwụ a achọghị ịgwọ agwọ ka a na-asị sị weta akpakwuru Danda ka e wee gwọọ.
  22. Ọ kọgburu nwa Dibịa n’ọgwụ, ọ bụ onye gwọrọ ya.
  23. Ọgwụ ọbụla tụrụ mbe, Ị mara na ọ bụ ndị mmụọ gwọrọ ya.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.