3 Comments

 1. 1. Ọ mmiri ka e ji eme akwụ
  2. Isi akwụ dara N’ala emetuwo aja
  3. Ewu na-akpa n’ụkwa amaghị na ụkwa na-etigbu ewu
  0  0
 2. 1. Chukwu kere aki bekee ga-ekunye ya mmiri ọ ga-añụ
  2. Ụkwa ruo oge ya ọ daa
  3. Kparụ Kparụ akwụ, onye buru isi akwụ, ọ bụrụ ohi
  4. Ụkwa na-adara ndị na-akwụghi eze
  5.
  0  0
 3. 1. Akparachaa akwụ , edewere onye nwe ogbe akwụ akwụ ya.
  2. Ọ bụghị ka akỊ ilu si ada n’ọnụ ka o si atọ.
  3. Akị mkpị sị ya na nwanne ya dị na mma ma were ichere kpaa oke.
  4. Akị ntakọba na-ero ntị iro.
  5. Akị gụrụ nwata agụụ anaghị arụ ya afọ.
  6. Akwa ọkụkọ tịpịa akị, ihere abụrụ nke nkume.
  7. Akwụ bara n’ikwe anaghị ahapụ ibu ọnya.
  8. Ụkwa dara ụbọchị obodo na-eme mmemme adaghị n’oge.
  9. Akwụ ruo n’ikiri a chọwa nnụnụ ọnụ ọpịọrọpịọ.
  10. Nwata a na-etiri akị amaghị na iwe na-ewe nkume.
  11. Nwata na-ebe akwa na enyeghị ya akị ilu , ọ hụkwara ka ihu ndị tara ya dị?
  12. Ọnweghị obodo ihe na-ata akwụ adịghịị.
  13. Ọ na abụ mara ata akwụ ọkpụrụkpụ ọ dịka ọ na-ata ọsụkwụ.
  14. Otu mkpụrụ akwụ anaghị efu n’ọkụ.
  15. Ọnụ gbaa ọkpụrụkpụ, Ọ dịka ọkpụ akwụ ọsụkwụ.
  16. Anaghị anọ n’ukwu ụkwa aghọta ube, emee otu ahụ ụkwa adagbuo onye ahụ.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.