9 Comments

 1. 1.Nwata na-ebe akwa arụ aka, nne ya anọghị ya, nna ya anọrụ ya
  2. Akwa tiwa aki, ihere eme nkume
  0  0
  1. 3. Nkịta nwanyị zuru na ata akwa.
   4. Etu onye si tọọ akwa ya ka ọ ga esi dine
   0   0
 2. 5. Igaghi eti nwata ihe si ya ebela akwa.
  0  0
 3. Akwa Egg

  Akwa ọkụkọ tiwee akị, ihere ga emegbu mkpume
  Ụbọchị ọkụkọ yiri akwa ka ọ mụrụ nwa, nke ọzọ a na akpọ ụbụrụ bụ nwa nwa ya.

  Akwa.. Cloth

  Ọ bụ onye ezi ka a na a malu akwa mkpụ na ala, onye ụlọ maara ebe apa ụkwụ dị gị
  I malu ebe ị sara ahụ, ị Jee chịrị akwa gị.

  Akwa.. Cry..

  Udele na ebe akwa na mmiri na ezo amagbue ya, nke na elu n’igwe onye ga ọ ga ama?
  1  0
 4. 1. Ajọ ọkụkọ na-akpata ihe e ji esi akwa ya.
  2. Ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ (akwa) ewu na-ata.
  3. Ka eyi akwa ọcha agbara mmanụ ka ebu mmanụ agbara akwa ọcha.
  4. Ka onye si mezite akwa ya ka ọ ga-esi edina n’elu ya.
  5. Akwa ọkụkọ bụ ọkụ nke ọgazị bụ ihe oriri.
  6. Atụchasịba ihe dị n’akpụkpọ onye yi akwa agbara ọtọ.
  7. Ndị iro ka a na-eyiri akwa(uwe) mwụda, onye ụlọ ọ bụla ma ebe apa dị ibe ya na’ahụ.
  0  0
 5. 1. Akwa ọkụkọ tiwaa aki, ihere emee nkumeml
  2.Ọkụkọ si na ihe ya ji ebere akwa abụghị na ihe ji ya ga ahapụ ya kama na ọ bụ ka ụwa nụ olu ya
  3. Akwa ọkụkọ bụ anụ nke ọgazi bụ ọkụ
  4. Nkita nwanyị zụrụ na-ata akwa ọkụkọ
  5. Otu onye bewe akwa onye nwụrụ, ọ dị ka ọ bụ ya gburu ya
  6. A naghị atụfu akwa ruru inyi kama a na-asa ya asa
  7. Ọma akwa asa ahụ mara onwe ya
  8. A na-esi n’ákwá ama ọkụkọ ga-abụ oke
  9. Ọhụ onye ọzọ na – aka akwa
  10. Ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka, Nne ya anoghi ya nna ya anọrọ ya
  0  0
 6. 8. Ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anoghị ya; nna ya anọrọ ya ma ọ bụ ihe oji egwu egwu ga-anọrịrị ya.
  9. Anya bebe akwa; imi ebebe.
  10. Nwata na-ebe akwa na enyeghị ya akụ ilu ; ọ lekwara ndị na-ata ya anya n’ihu?.
  0  0
 7. 11. Aṅwụ ụtụtụ akọghị akwa, ọ bụ nke mgbede ga-akọ ya.
  12. Ejighị akwa ọkụkọ eti akị.
  13. Onye ejiri ohu akwa ọkụkọ gwọrọ ọgwụ kwesịrị ka enye ya ya otu ka ọ na-ata.
  14. A ga-atọrọ ozu akwa o ji anakpu ala?
  15. Ụwa a bụ akwa, ọ daa n’ala ọ waa.
  0  0
 8. ỌGBỤGBA OKWE : UJU NWANEKEZIE 15 (15), MAZỊ IKECHUKWU ỌJỊ 10 (8), CHUKWUDI OKEKE 5(5), ANONYMOUS 5(5).

  ỌKAIBE ILU UJU NWANEKEZIE E TURUWO UGO MANA KA ANYỊ SI EME IJI KWADO NDỊ ỌHỤRỤ CHUKWUDI OKEKE GA-ENWETAZỊ IHE NRITE ONYE MBỤ (N400), UJU NWANEKEZIE GA-ENWETAZỊ IHE NRITE KWESỊRỊ ỊGARA ONYE NKE ABỤỌ (N200), MAZỊ IKECHUKWU ỌJỊ GA-ENWETAZỊ IHE NRITE NKE ATỌ (N100).
  ANONYMOUS ABỊAGHỊ AHỊA.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.