ILU BANYERE ỌRỤ

6 Comments

 1. 1. Mbe sị na ọrụ ọha dị mma ma oriri ọha na ara ahụ

 2. 1. Awọ sị na ọbụghị ka ha nọrọ n’ọhịa buzucha ndị mgba.
  2. Anaghị ama uru nkịrịka nkata wee ruo mgbe a ga-ebufu aja.
  3. A na-achụ anụ, a na-agbawurị ya ya egbe.
  4. A na-ekwu n’ọdụ enwe pere mpe, dinta ewere mma na-egbubirikwa ya.
  5. Anụ gbaa ajọ ọsọ , dinta agbawuri ya ajọ egbe.
  6. Anaghị eji mbe dị ndụ agba afa
  7. Agaghị m anọ nga dibịa na-eke ọgwụ kere ọnụ m.
  8. Dibịa tufukata ajọ ọgwụ n’ọhịa, otu ụbọchị o tụfughị ya, ọ tụọ ụmụ ya.
  9. Ihe dibịa na-agwọ bụ dụrụ neere, ọ naghị agwọ ala eri ozu.
  10. Ihe ọ sọrọ Di ochi ka ọ ga-ere mmanya ya.

 3. Author

  1. Aka àjà àjà na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ
  2.Onye jụ ịga ugbo, ọ ga-emecha gaa ihe ugbo ka mma.
  3. Ụfọ ji fọ, Ụfọ ala afọ
  4. Oji nwayọ egbu ọ́gụ́ ka onye ike ọrụ njọ
  5. Onye rụọ, o rie

 4. Author

  6. E nyejuo nwa dibịa afọ, ọ bụọ mgbọrọgwụ n’afọ ọhịa
  7. A kwụrụ ọtọ gwubie ji, e hulata ala gwuputa ọdụ ya
  8. Ọrụ bụ onye ụjọ, na e tinyeghi ya aka bụ na ọ gbaghị ọsọ
  9. Afọ ekweghị ụkwụ zuru ike
  10. Onye ọ na-agụ omume omume na-ebe obube obube

 5. 11. O ribido ochie dibịa n’ajọ ọhịa o rie ihe ọ na-asọ nsọ.
  12. Onye na-akpụ ọgụ na-akọkwa ugbo.
  13. Ọsụ akwụ na-eji ọkụkọ ezu ike.
  14. Onye tufuru izu asaa, nọrọ na-akpụ egbe ọ ga-eji chụọ nta, Ọ baa n’ọhịa hụ agụ zowe ezowe.
  15. Onye gbahagoro ọrụ ugbo ya n’ihi na o ruchiri ọhịa?
  16. Oke dibịa na-agba afa ọ dị ka ọ na-ahụ ndị mmụọ.
  17. Ọkpụ ụzụ ma onye ọ na-akpụrụ mbazụ.
  18. Okeke gwughara ji, Okafọ gwute ya, ọ bụ ji nkụrụ ma nkụ.
  19. Onye jiri udu fugbuo ewi amaghị n’igwu ala bụ ọrụ.
  20. Ọ bụrụ n’anwụ amagbuo onye a na-akọrọ ede, mara na ọrụ a na-arụ enweghị isi.

 6. 21. Onye ọrụ nwelụ ụgwọ
  22. Onye ụjọ ọrụna-ahọ eku ọgụ.
  23. Ọsụ ụtara na-asụgwara onye sụọrọ ya.
  24. Ote ofe amaghị ihe ọsụ ụtara na-ahụ.
  25. Ọ na abụ ike ọrụ gwụ nwata; ike ọgụ aka ya mma.
  26. Onye arụghịị, ya erlaa.
  27. Ọ bụghị ume nwoke ji je ọrụ ka o ji anata.
  28. Atụrụ sị na ile anya bụ ọrụ na onwe ya.
  29. Nwoke ọbụla nya akọa wee na-asụ ụtara, Ị mara na echiche obi ya gbara gharịị.
  30. Nwata ya na nna ya na-abụ ede anaghị ama mgbe ọ gọrọ nna ya iyi site na Ị sị ya bụtakwa isi ndị nwụrụ anwụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.