1 Comment

 1. Author

  1. Ọnwụ na-egbu nwa nkịta anaghị ekwe ya nụ ìsì nsị
  2. E jighị ọnwụ maa atụ, ọ dị ka ọ naghị egbu mmadụ
  3. Ọnwụ e gbuo ka a rụrụ aka
  4. Ọnwụ egbughi ji eji chụọ àjà, ọ ga-epu ome
  5. Ọkpa akụ eri eri, lekwa otu ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.