ASỊRỊ

HMM! MMỌNWỤ NA-ATA NSUSU ỌNỤ “VAL”

Ndị Yoroba dị egwu! Nwokorọbịa kpu mmọnwụ ụbọchị “VAL” n’Ijebu-Ode hụrụ obi ụtọ ya chefuo na ọ bụ mmọnwụ; na mmọnwụ bụ “onye mmụọ”.

Ka egwu ka egwu, mmọnwụ sikwa nkute ụtaba baa ime ahịa. O kpuru ihu mmọnwụ ya, ka o tanwuo nsusu. Nkea bụ ezigbo “ekpo ụmịrịma”

Chai! Nwanyị bụ oke arụsị!

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close